2020. november 26., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A ballagási ünnepség elmarad

Bár június 2-án minden részletre kiterjedő, rendkívüli biztonsági intézkedések közepette kezdődnek meg az iskolai felkészítő órák a VIII. és a XII. osztályt végzők számára, úgy tűnik, hogy a szülők közül lesznek, akik egészségi okokra hivatkozva nem fogják engedni gyermeküket az iskolába. Ami nem kötelező, de akik igénybe veszik, azoknak megtartják az órákat, a többi diák pedig online nézheti meg.

2020-ban megyénkben 5293 tanuló (3462-en a román, 1736-an a magyar, 95-en a német tagozaton) fejezi be általános iskolai tanulmányait, és 3745-en (2656-an a román, 1050-en a magyar és 39-en a német tagozaton) végzik a középiskolát. Összesen 9038 ballagója van ennek a – járvány miatt csonka – tanévnek, amely új kihívásokat jelentett diákok és tanárok számára egyaránt. A ballagási ünnepségek az idén elmaradnak, központilag sugárzott köszöntőkkel online búcsúztatják a végzősöket. A tizenkettedikeseknek május 29-én ér véget a tanév, a nyolcadikosoknak június 5-én. 

A június 2-án kezdődő kéthetes felkészítőkön minden iskolában jelen kell legyen egy orvos vagy egészségügyi asszisztens, és biztosítani kell a fertőzéssel szembeni védekezéshez szükséges felszerelést és feltételeket.

Az osztályfőnök feladata számba venni, hogy hány résztvevőre számíthatnak az iskolában, a többieknek biztosítani kell továbbra is az online felkészítést. Akinek erre sincsen lehetősége, el kell látni írott tananyaggal.

Az iskolai tevékenységen minden osztályban legtöbb tíz tanuló lehet jelen, egymástól két méter távolságra, a nevükkel megjelölt padban, asztalnál. A felkészítő két ötvenperces órából áll. A diákokat a bejáratnál egy, vagy a számuktól függően több pedagógus és az orvos vagy asszisztens fogadja, fertőtlenítő szőnyegen haladnak át, megmérik a testhőmérsékletüket, fertőtlenítik a kezüket, maszkot és kesztyűt kapnak. Ezt követően libasorban mehetnek be a tanterembe egy pedagógus vezetésével, a nyilakkal jelölt útvonalon. Az osztálytermekbe először a felkészítő tanár lép be, utána a hátsó padban, majd az előtte levőkben ülő diákok, azt követően fertőtlenítik az útvonalat, és rendszeresen fertőtlenítenek minden felületet az iskolában. A felkészítő óra során a tanárnak is meg kell tartania a két méter távolságot a diákoktól. Az óra alatt az ablakot és szükség szerint az osztály ajtaját is nyitva kell hagyni. Az osztálytermet csak a jól meghatározott körülmények között lehet a tanóra idején elhagyni. Mielőtt kimennének szünetre, amelyet úgy szerveznek meg, hogy a csoportok tagjai ne találkozzanak, a kísérő tanárnak meg kell győződnie, hogy üres a folyosó. Az iskolaudvarra is libasorban, a távolságot betartva lehet felügyelet alatt kimenni, a távolságtartás a szünet idejére is vonatkozik. A mosdót, ahol szappannak és egyszer használatos kéztörlőnek kell lennie, egyenként használhatják a diákok, amit a folyosófelelős tanár ellenőriz. 

A következő órára ugyanolyan módon, egyes sorban, a távolságot betartva, a tanár kíséretében mehetnek be, ha végeztek, a másik kijáratig kísérik őket, ahol leadják a használt maszkot, fertőtlenítik a kezüket, és a hazamenetelre egy új maszkot kapnak. Az osztályokban ki kell legyenek függesztve a fertőzés megelőzésére vonatkozó szabályok. Aki nem tartja be az előírásokat, azt kizárják a további tevékenységről. 

Nagyvonalakban így kellene minden iskolában megszervezni a felkészítő órákat, és hasonlóképpen az írásbeli vizsgákat is, tízes csoportokra osztva a nagyobb létszámú osztályokat. 

Mivel vannak diákok, akik nem vettek részt az online órákon, és nincs elég jegyük, értesíteni kell a szülőket, hogy a diák vegye fel a kapcsolatot az iskolával, hogy lezárhassák. 

A XII. osztályosok egy része ingázó diák, és amelyik településről nem járnak az autóbuszok, vagy a szülők nem tartják biztonságosnak az autóbuszon való közlekedést, ha több diákról van szó, a polgármesteri hivatal segítségével igénybe vehetik az iskolabuszokat. A távolabbról bejáró diákokra gondolva, értesüléseink szerint a tanfelügyelőségen jelenleg mérik fel, hogy a szabályok betartásával melyik bentlakásban biztosíthatnak helyet az ingázni nem tudó, távolabbi helységekben lakó diákoknak. Ha igény van erre, megszervezik a szálláshelyet és az étkeztetést is.