2022. augusztus 19., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Jókívánságok záporában

Immár három évtizede „a megmaradás, az állandóság és a kitartás jelképe” a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem magyar végzőseinek ballagási ünnepsége a Vártemplomban. A szakmai életre vonatkozó tanácsok mellett szellemi, lelki útravalóval július 27-én is ellátták a közel 300 ballagó orvost, fogorvost, gyógyszerészt, egészségügyi asszisztenst, táplálkozási szakértőt, gyógytornászt. A Studium Prospero Alapítvány által szervezett ünnepséget a Vártemplom udvarán összegyűlt szülők, hozzátartozók, ismerősök képernyőről követhették.


Fotók:  Nagy TiborA szervezők nevében a műsorvezető Majercsik Szilárd másodéves egyetemi hallgató köszöntötte a magyar történelmi egyházak képviselőit, a magyar szak oktatóit, dr. Kincses Gyulát, a Magyar Orvosi Kamara elnökét, a rendezvény díszvendégét, dr. Soós Zoltán polgármestert, dr. Vass Levente egészségügyi államtitkárt, a Studium Prospero Alapítvány ügyvezető elnökét, a társegyetemek dékánjait és mindenekelőtt a ballagókat és volt tanáraikat. 

Megható hagyomány a Vártemplomban a pályakezdő orvosok és gyógyszerészek ballagási ünnepsége – kért áldást rájuk házigazdaként Henter György, a Vártemplom református lelkésze, és arra kérte őket, hogy ne csak az orvosi rendelőkben, kórházakban, egyetemeken, hanem Isten gyermekeiként a templomokban is legyenek jelen életük fontos pillanataiban. A következőkben előfohászt mondott és a 25. zsoltárból idézett Furó Félix egyetemi lelkész. Óriási kiváltság „az áldott orvos” munkatársának lenni – biztatta a jelenlévőket a prédikációt tartó Papp Noémi evangélikus lelkész, aki azt kívánta a végzősöknek, hogy a Jóisten segítségével „a bibliai becsület, szeretet, jóság értékeit magasra emelő életet tudjanak folytatni egy élhető, békés, szent világban”. Ehhez kért segítséget Jakabos Barnabás jezsuita szerzetes, majd a közösen elmondott ima után Nagy László unitárius lelkész mondott áldást a ballagókra. Az ünnepséget a marosvásárhelyi Főiskolások Ifjúsági Keresztyén Egyesülete, a MIFIKE zenéje tette színesebbé. 

Szép, de ugyanakkor nehéz és felelősségteljes az a hivatás, amely az emberi egészség ápolása, megtartása köré fonódik, és szerves része a helyes, kellő időben felállított, eredményes diagnózis, a gyors, a legjobb eszközöket használó eredményes kezelés, de a sikeres, hosszú távú betegségmegelőzés is. Szükséges hozzá sok elméleti, kóroktani és klinikai tudás, a gyógyszerek hatásainak, mellék- és kölcsönhatásainak ismerete, a szakirodalom fáradhatatlan böngészése, az orvosi és gyógyszerészeti kutatás eredményeivel, újításaival való folytonos ismerkedés – hangzottak el a szakmai tanácsok prof. dr. Nagy Előd köszöntőjében. A rektorhelyettes ugyanakkor a végzősök lelkére kötötte, hogy az elmondottak nem alkotnak egységes egészet, ha nem ötvözi emberszeretet, megfelelő empátia, együttérzés embertársaik, a betegek iránt. Nagyon sok kellő odafigyelés, a lélekjelenlét, a töretlen hit segít a váratlan és nehéz helyzetek megoldásában. Amikor dől a világhálóról az ostobaság, igyekezzenek hiteles forrásból tájékozódni, jó mesterektől tanulni, használni a megszerzett tudást, meggyőződésüket, akár kisebbségben is. „Ne adjátok fel soha a magyarságotokat, anyanyelveteket, bárhová és vetődtök a világon! Mivel az egyetem magyar tagozata szebb napokat is megért, és mivel az erdélyi magyar orvos- és gyógyszerésztársadalom lassú, de biztos fogyásnak indult, ahhoz, hogy ezt megfordítsuk, rátok is feltétlenül szükségünk van!” – hangzott el a ballagóknak szánt biztatás a rektorhelyettes köszöntőbeszédében.

Dr. Frigy Attila egyetemi docens az oktatók nevében búcsúzott a végzősöktől, és tanácsok helyett néhány jókívánságot fogalmazott meg számukra. 

A segítő szakmában dolgozó leendő orvosoknak, gyógyszerészeknek először is jó testi és szellemi egészséget, ez utóbbi terén tudást, tapasztalatot, bölcsességet, józan döntéseket (amire egy életen át szükségük lesz), a frissesség megőrzését, nyitottságot kívánt. 

Mivel ebben a szakmában könnyen erodálódik a lelki egészség, a terhek viseléséhez, az emberség és az érzelmi egyensúly megőrzéséhez szerető családot, minőségi emberi kapcsolatokat, hitet kívánt. Továbbá, hogy találják meg azt a munkahelyet, azt a kisebb-nagyobb közösséget, ahol jól érzik magukat, amely fejlődésre késztet, ahol a pozitív visszajelzések sem maradnak el, ugyanakkor a belső harmónia megteremtését és megőrzését, az örök emberi értékek, az élet képviseletét és őrzését is. 

Dr. Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke a végzettek előtt álló emberpróbáló feladathoz kívánt sok erőt. Első egyetemi napján találkozott a tanteremben azzal az üzenettel, amelynek lényege a változó világban változó szakmában azóta sem változott: Salus aegroti suprema lex esto, azaz: A beteg üdve legyen a legfontosabb törvény. Amikor a hippokratészi eskü tartalma is változik, hiszen az orvos már nem csak az egyes betegekért, de a népesség egészségéért is felelős, és a többi beteg érdekében köteles gazdálkodni az erőforrásokkal, a változó szakmai környezet miatt pedig mindent újra kell tanulni, a betegnek továbbra is csak egyetlen tulajdonsága van: a betegség. A meghívást megköszönve beszéde végén azt hangsúlyozta, hogy a ballagók az anyaországra számíthatnak, de ne felejtsék el, hogy az itthoni közösség is számít rájuk. 

Kollégái nevében Benedek Tünde, az Általános Orvosi Kar végzőse mondott köszönetet szüleiknek, tanáraiknak, a barátoknak, a házastársnak, akik e sok munkával, áldozattal járó úton mellettük álltak. Majd kiemelte, hogy a cél, amelyet évekkel ezelőtt kitűztek, nem pusztán diplomát jelent, nem csupán egy szakma alapjainak elsajátítását, hanem a hivatás melletti elköteleződést is, a gyógyítás szolgálatát, a segítőkészséget, az emberséget. 

A jövő orvosait, fogorvosait, ápolóit, gyógyszerészeit üdvözlő beszédében Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere megköszönte, hogy az életünk egyik legnehezebb részét jelentő járvány időszakában „példaértékű közösségi összefogásnak lehettünk részesei és tanúi”. Marosvásárhelyen több, időseket segítő önkéntes akció indult, amelyben az egyetemi hallgatók közül sokan részt vállaltak, idős városlakóknak segítettek a gyógyszerek beszerzésében és a bevásárlásban. Emellett eleget kellett tenniük az egyetemi feladatoknak is, ami dupla áldozatot jelentett. A polgármester kijelentette, hogy az egyetem továbbra is számíthat az önkormányzat támogatására a tudományos és közösségépítő rendezvények megszervezésében. 

Dr. Vass Levente, az egészségügyi minisztérium államtitkára, a ballagást szervező Studium-Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke rámutatott, hogy miközben megyei szinten 38 százalék a magyar lakosság aránya, a korábbi 23 százalékról 4 százalékra csökkent a magyar nyelvű osztályvezetők száma a klinikákon, ahol kevesebb az orvos és az alkalmazott is. Ezért arra biztatta a végzősöket, hogy utóvédjei vagy előőrsei legyenek egy megmaradni akaró menetoszlopnak.

A továbbiakban dr. Szilágyi Tibor professzor az EME Orvostudományi Szakosztálya nevében átadta a Kovács Dezső professzor által alapított, és az egyetem első rektoráról elnevezett Csőgör Lajos-díjat. A pénzjutalomból és emléklapból álló elismerést az évfolyamelső diákok vehették át: Benedek Tünde és Papp Andrea Kinga az Általános Orvosi Karról, Karda Borbála, a Fogorvosi Kar végzettje, Péterfi Orsolya, a Gyógyszerészeti Kar évfolyamelsője és Varga Natália-Edina az általános orvosi asszisztens szakról. 

Dr. Szilágyi Tibor professzor felkérte a végzősöket, hogy a jövőben vegyenek részt az Orvostudományi Szakosztály tudományos munkájában. 

Az ünnepség kiemelkedő pillanata volt, amikor valamennyi végzősnek átadták a díszoklevelet. Ezt megelőzően dr. Jung János egyetemi tanár szólt a ballagókhoz a gyógyító munkát végző szakember személyiségének néhány alapvető pozitív és negatív tulajdonságát felsorolva. Dr. Szabó Béla egyetemi tanárral közösen átadták az Általános Orvosi Kar hármas szériájának a díszoklevelét. A négyes széria végzősei dr. Frigy Attila docenstől és dr. Vass Levente államtitkártól vették át. A fogorvosi kar végzettjeinek dr. Markovics Emese Rita egyetemi adjunktus, a Gyógyszerészeti Kar végzőseinek dr. Sipos Emese professzor, az általános asszisztens szak hallgatóinak dr. Sólyom Árpád egyetemi tanársegéd adta át az oklevelet. Idén első alkalommal vehették át az oklevelet a csak román nyelven működő karok magyar anyanyelvű diákjai dr. Szász József Attila dékánhelyettestől. 

A hippokratészi eskü szövegét prof. dr. Nagy Előd rektorhelyettes olvasta fel, amit felállva mondtak utána a végzősök. 

A Magyar Diákszövetségnek a ballagás megszervezésben részt vett hallgatóinak, a Samaritanus mentőszolgálatnak, a Marosvásárhelyi Főiskolások Ifjúsági Keresztyén Egyesületének, valamint a Vártemplomnak és a várigazgatóságnak szóló köszönet következett. A műsorvezető kiemelte, hogy a háttérintézmény-rendszer működése, valamint a vártemplomi ballagás megszervezése nem volna lehetséges a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatása nélkül. 

A tartalmas, megható ünnepség nemzeti imánk és a székely himnusz eléneklésével zárult.