2021. szeptember 26., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Szeptember elsején Molnár Eszter, az iskola igazgatója fogadott, aki örömmel mutatta be a felújított iskolát. A munkálatokat részben az önkormányzat, részben önkéntesek és hollandok segítségével sikerült elvégezni.


Szeptember elsején Molnár Eszter, az iskola igazgatója fogadott, aki örömmel mutatta be a felújított iskolát. A munkálatokat részben az önkormányzat, részben önkéntesek és hollandok segítségével sikerült elvégezni.

Az iskola környezete is rendezett. Az udvart leaszfaltozták, a sportpályát elegyengették, játszóteret rendeztek be, ami színesíti az udvart. Tavaly a sportteremben szereltek fel fűtőtesteket. Az iskola készen áll a tanulók fogadására.

A jelenlegi iskola épületének felét, amely református felekezeti iskola volt, az egyház visszakövetelte. A bíróságnak kell eldöntenie, hogy az épületnek ez a része az önkormányzat vagy az egyház tulajdonába kerül-e.

– A tanintézményben összesen 170 gyerek tanul. Ebből 55 óvodás, 115 iskolás. Az iskolásokból 75-en elemisták. A magyar gyerekek az összlétszám 40 százalékát teszik ki. Idén hat magyar gyerek végzett az iskolában, mind bejutottak oda, ahová szerettek volna, annak ellenére, hogy szimultán oktatás folyik a felső tagozaton. Igaz, a fő tantárgyakat külön tanítjuk. Idén hét magyar gyerek iratkozott a nyolcadik osztályba. Ami a tanárokat illeti, fogyóban vannak. Egy állást kell csökkenteni, így 17 teljes katedra marad – tájékoztatott Molnár Eszter igazgatónő, aki hozzátette, hogy az Emmaus Gyermekotthon lakói is az iskola magyar diáklétszámát gyarapítják.

A polgármester elmondta, a községhez tartozó Rántán megszűnt az iskola, innen 11 gyerek ingázik Keménytelkére, Mălăiştéről pedig 15-en járnak Marosludasra iskolába. Számukra nem biztosított az iskolabusz, így a szülőknek kell megoldaniuk a szállításukat.