2020. január 26., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Hátrányos helyzetű fiatalokat karol fel a Caritas projektje

A korai iskolaelhagyás csökkentését, a hátrányos helyzetű fiatalok munkaerőpiacon való elhelyezkedését célozza meg a Gyulafehérvári Caritas új projektje, az Iránytű a munka világába. A projektben két Maros és öt Hargita megyei település érintett. 

Romániában a korai iskolaelhagyás és a munkapiacon való alacsony részvétel kiemelkedően magas az uniós átlaghoz képest, e jelenségek pedig leginkább a sérülékeny társadalmi csoportokat jellemzik.

A Caritas lapunkhoz eljuttatott közleménye szerint az Eurostat 2018-as adatai alapján az EU-ban a 18-24 év közötti személyek körében a korai iskolaelhagyás aránya 10,6%, míg Romániában ez a szám jóval magasabb, 16,4%. Ezen fiatalok 52%-ának sikerült elhelyezkedni a munkapiacon, a kutatások alapján a 48%-os arányban lévő munkanélküliek 16%-a szeretne mihamarabb munkába állni, viszont 32%-a nem is szeretne dolgozni. 

Annak ellenére, hogy a korai iskolaelhagyók uniós átlaga 2013 és 2018 között 1,3%-kal csökkent, Romániára nem jellemző ez a tendencia. Ugyancsak figyelemfelkeltő adat, hogy 2018-ban az Európai Unió országai közül (Málta és Spanyolország mellett) Romániában estek ki a legtöbben az oktatási rendszerből, mely jelenség hangsúlyosan a vidéki településeken figyelhető meg. 

A Gyulafehérvári Caritas új projektje, az Iránytű a munka világába az említett korai iskolaelhagyás csökkentését, a munkanélküli fiataloknak a munkapiacon való elhelyezkedését és a külföldre való elvándorlás visszaszorítását célozza meg  Marosvásárhelyen és Marosszentgyörgyön, valamint öt Hargita megyei településen. A projekt azon – hátrányos helyzetű – fiataloknak nyújt többszintű támogatást, akik kiestek az iskolai rendszerből, vagy akiknél fennáll a korai iskolaelhagyás veszélye, illetve akik elvégezték a tanulmányaikat, de nem dolgoznak. 

A projekt célcsoportját képező 15-29 éves fiatalok között elég sok a roma, nemcsak Romániában, hanem a partnerországokban is jelentős számban vannak roma nemzetiségűek, akik csupán általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. 

A fiatalok feltérképezése és a projektbe való bevonása mellett mintegy második pillér a szakképző intézményekkel, szakiskolákkal, szaklíceumokkal való együttműködés és kapcsolatépítés, emellett a tanárok támogatása a pedagógiai eszközeik megerősítésében a hátrányos helyzetű diákok integrációjának céljából, az iskolai sokféleség támogatása és a diákok pályaorientációs készségeinek fejlesztése végett.

A harmadik pillért a helyi munkaadók jelentik, a velük kialakított partnerségi kapcsolat az alábbi tevékenységeket foglalja magába: a fiatalok felkészítése a munkaadók kínálta állások betöltésére; rendszeres work-shopok szervezése a szervezeti tanulás és a tapasztalatok kölcsönös megosztása, a hátrányos helyzetű/ roma fiatalok alkalmazásának megkönnyítése, a munkaerő-toborzás és a munkahelyi integrációs folyamatok jó gyakorlatainak megosztása érdekében.

Az Iránytű a munka világába projekt Izland, Lichtenstein és Norvégia az EEA Norway Grants Fund for Youth Employment program keretében történő kofinanszírozásával valósul meg Európa négy országában, Spanyolországban, Bulgáriában, Magyarországon és Romániában.  

Illusztráció