2020. augusztus 4., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága jó édesapánk, id. MÁTÉFI SÁNDOR temetésén részt vettek és sírjára virágot helyeztek. Fia és leánya. (7692-I)