2022. augusztus 9., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A tanintézmények idei végzőseinek figyelmébe

A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség (AJOFM) tájékoztatja a 2022-es tanévben végzett diákokat, hogy az ügynökség nyilvántartásába kerülve vehetik igénybe a munkaerőpiaci törvény által előírt szolgáltatásokat és az álláskeresési járadékot.

Álláskeresőként a tanulmányok befejezését követő hatvan napon belül kötelező az idén végzettek regisztrálása annak érdekében, hogy a későbbiekben munkanélküli-segélyben részesüljenek, amennyiben nem folytatják tanulmányaikat, vagy nem sikerül a képesítésüknek megfelelő állást találniuk.

Az álláskeresők nyilvántartásba vétele – a marosvásárhelyi, ludasi, szászrégeni, segesvári, dicsőszentmártoni vagy szovátai ügynökségeknél – egy megelőző és kötelező szakasza a munkanélküli-segély folyósításának és a munkaerő-foglalkoztatás ösztönzésének. A végzősök a felvilágosítás és személyes

tanácsadás mellett állásközvetítésben, továbbképzésekben és havi anyagi juttatásban részesülhetnek.

A nyilvántartásba vétel érdekében az alábbi okiratokkal kell jelentkezni:

– személyazonossági igazolvány (eredeti és másolat);

– tanulmányokat igazoló okiratok (végzettséget igazoló tanúsítvány vagy érettségi oklevél (eredeti és fénymásolat). Amennyiben csak igazolást tudnak mellékelni, abból egyértelműen ki kell derüljön a tanulmányok elvégzésének időpontja;

– felelősségvállalás a munkaképességről;

– önéletrajz;

– a személyi adatok felhasználásának jóváhagyása.

Tanügyi intézmény végzettje minden olyan diák, aki az állami vagy magán, engedélyezett vagy akkreditált oktatási intézményben befejezte általános iskolai, szakiskolai, speciális, középiskolai, posztliceális vagy főiskolai tanulmányait, és erről oklevéllel, illetve azzal egyenértékű bizonyítvánnyal rendelkezik.

A középiskolát végzett fiatalok abban az esetben is regisztrálhatnak, ha az érettségi vizsgájuk sikertelen, esetükben a hatvan napot az iskolai tanév lezárásától számítják. Amennyiben valamelyik tantárgyból tanév végén nincs lezárva a végzős, a sikeres pótvizsgát követően regisztrálhat az ügynökségnél, a tanintézmény által kibocsátott igazolással lehet bizonyítani a sikeres pótvizsga dátumát.

Bővebb felvilágosításért a Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség (AJOFM) marosvásárhelyi kirendeltségén, a Iuliu Maniu utca 2. szám alatt lehet érdeklődni, vagy a 0265/269-247-es telefonszám 116-os mellékszámán, valamint a ludasi, szászrégeni, segesvári, dicsőszentmártoni és szovátai kirendeltségeknél.

Online a hivatal www.anofm.ro honlapján a magánszemélyek/munkanélküli-segély címszó alatt (Persoane fizice/ Indemniza?ii de ?omaj si venituri de completare) a https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Mure%C8%99&categ=3&subcateg=6&page=0&idpostare=3250 link megnyitásával lehet tájékozódni.