2021. január 17., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Maros-híd felújítása

A Maros-híd felújítási munkálatai tavaly ősszel kezdődtek. Mivel a télen sem szünetelt a tevékenység – a hídkorlát tartógerendáit öntötték –, kétségessé vált azok minősége és ellenállóképessége. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal műszaki beruházási osztályának a minőséget, a hídon áthaladó gyalogos- és járműforgalom biztonságát, illetve a tavasztól várható forgalmi fennakadásokat vetettük fel.

Fotó: Nagy Tibor

A marosvásárhelyi négysávos Maros-híd javítását szeptember végén kezdték meg, két év alatt a teljes vasbetonszerkezetet felújítják, ugyanakkor a tartóoszlopokat is megerősítik. A kivitelező korábban szeretné átadni a felújított hidat, talán ezért sem szünetelt a tevékenység a téli hónapokban. Az Egyesülés lakótelep és a városközpont, a 15E országút és a mezőségi falvak között kapcsolatot teremtő híd javítási munkálataira a helyi fejlesztési országos programnak (PNDL) a 2017-2020 közötti időszakra jóváhagyott keretéből nyert finanszírozást a marosvásárhelyi önkormányzat. A munkálatok üteméről, a hiányosságokról és tervekről Popistan Dorin, a beruházási osztály aligazgatója és munkálatot felügyelő Ormenişan Romeo válaszolt.

Popistan Dorin, a műszaki osztály aligazgatója felvetésünkre elmondta: jó ideje esedékessé vált a felújítás, mivel a vasbetonszerkezetet alaposan kikezdte az idő vasfoga. A tavaly ősszel megkezdett munkálatokat a régi fémkorlátok lebontásával és újraépítésével kezdték, amit télen is folytattak, mivel nem volt rendkívül alacsony a hőmérséklet. 


Forgalomkorlátozásra a nyári szünidőkben kell számítani, két sávon zajlik majd a forgalom, míg a másik két sávon dolgoznak. 

 – Egyesek szerint felelőtlenség fagypont alatti hőmérsékleten önteni a híd korlátgerendáit. Mi erről a véleményük? – kérdeztük a műszaki osztály szakembereit.

 – A mínusz fokokban való betonöntést nem lehet a kivitelező felelőtlenségeként jellemezni. Manapság ugyanis olyan adalékanyagokat alkalmaznak, amelyek 

–5 Celsius-fokos hőmérsékletig biztosítják a télen öntött beton tartósságát. A kivitelező laboratóriumi körülmények között is ellenőrzi a felhasznált anyag minőségét, mivel a munkálatért és a közúti forgalom biztonságáért a törvény értelmében is felelősséggel tartozik – tájékoztatott Popistan Dorin aligazgató.

 – A Maros fölött tervezett forgalomelterelő átkelők nem épültek meg, így csupán az Alsógát utcai híd lehet az alternatíva, ezért a hídon naponta járművel közlekedőkben felmerül a biztonságérzet hiánya. Milyen ellenérvekkel tudnák megnyugtatni az aggályoskodókat? 

 – A kivitelező Dacia Faber Kft. megfelelő szakmai tapasztalattal és az eddig elvégzett minőségi munkálatok védjegyével, országos elismeréssel bír, a munkálatokhoz kapcsolódó minden felelősség – így a gyalogos- és járműforgalom biztonságát is – őt terheli. 


 – Milyen munkálatok zajlanak jelenleg?

 – A szerkezet megerősítése végett a járda egy részét megbontották és a híd két oldalán lévő régi szélgerendákat újakkal helyettesítik. A felújítási terv szerint a korlát tartószerkezetét az eredeti 40 cm-ről 65 cm-re építették, az eredeti szélesség azonban megmaradt. 

 – Mennyibe kerül a beruházás?

 – A beruházás összértéke 15 millió lej héával (TVA), valamint az illetékekkel együtt. A munkálatokat két év alatt kell befejezze a kolozsvári székhelyű kivitelező, az út- és hídépítésre szakosodott Dacia Faber Kft., amely az Intraserv Kft.-vel – a híd teljes közvilágítását és az áthaladó optikai kábelek elhelyezését felvállaló cég – társult. Átadása óta a Maros-híd szerkezetét nem javították, az újraaszfaltozás során pedig a régi szigetelést felmarták, és nem végeztek újabb szigetelést. Többek között ez is egyik ok a sok közül, hogy a Maros fölött átívelő építmény állaga nagyon leromlott, sok helyen megrepedt, a támfalaknál szivárog a víz, omlik a vakolat, károsodott a vezetékek szigetelése, berozsdázott a vasbetonszerkezet, a gyalogjáró védőkorlátja pedig helyenként – az óvatlan járművezetők miatt is – megrongálódott. 

 – A régi korlát eltávolításával fennállt annak veszélye, hogy gyalogosok szédülnek a folyóba, mivel a biztonsági előírásokat figyelmen kívül hagyták.

 – Személyesen is megtapasztaltuk a hiányosságokat, melyeket írásban jeleztünk a kivitelezőnek, és felszólítottuk, hogy 24 órán belül állítsák helyre a biztonságot, azt követően pedig azonnal intézkedtek. A régi korlát eltávolítása után elég nagy távolságra helyeztek el tartóoszlopokat, amelyekre üvegszálas hálót feszítettek, azt viszont a szél könnyen leszakította. A figyelmeztetésünket követően csökkentették a tartóoszlopok közötti távolságot és úgy rögzítették ki az üvegszálas védőhálót, amelyet azóta is figyelemmel kísérünk – mondta a munkálatot felügyelő Ormenişan Romeo.

 – A Facebook közösségi oldalon sokan nehezményezték, hogy az új korlátelemeket felszerelik, majd leveszik és újra felszerelik, ahelyett, hogy készen lefestve egyszer rögzítenék. 

 – Erre az a magyarázat, hogy a híd le- és felhajtóján a lejtő domborulatát követő korlátelemeket a helyszínen ideiglenesen felszerelik annak érdekében, hogy utólag ne legyenek egyenlőtlenségek a kapaszkodó felületén, majd leszerelik és elszállítják készre dolgozni, aztán újra felszerelik. Igaz ugyan, hogy ez dupla munka, de ezzel nem nő a beruházás költsége, mivel a kivitelező vállalta ezt, hiszen érdeke a minőségi munka – hangsúlyozta Popistan Dorin aligazgató.


A tartóoszlopokat is megerősítik

 – A Maros-hídnak a vasút melletti tartóoszlopait külön megerősítik. Milyen beavatkozásokat végeznek?

 – A Maros-híd tartószerkezetének megerősítésére, a közbeszerzési eljárásra a helyi költségvetés elfogadása után kerül sor. A vasúti sínek melletti tartóoszlopok alapjait 85 cm magas és 45 cm vastag masszív oszlopvédővel erősítik meg, hogy egy esetleges vonat- vagy mozdonykisiklás által okozott sérüléseket kivédje. A projekt része a vízelvezető rendszer kiépítése is a tartóoszlopok alapjainál, annak érdekében, hogy megakadályozzák a pangó esővíz miatti korróziót. Ez a védőmunkálat 168.500 lejbe kerül, időtartamát hét hétre tervezik. 

 – Ez a munkálat része a nagy beruházásnak?

 – A munkálatok egymástól függetlenül zajlanak, de a tartóoszlopok megerősítő burkolása nem zavarja a híd felszínén az építést. A híd felújításához a szállítási minisztériumi engedélyeken és láttamozásokon kívül a CFR központi engedélye is elengedhetetlen volt, mivel a híd a vasúti sínek fölött halad át. A tartóoszlopok megerősítését már tavaly elkezdték volna, de a feladatfüzetet az országos vasútigazgatóság bizottsága is kellett láttamozza; a mindkét hatóság által láttamozott építkezési engedélyre sokat kellett várni, és csak tavaly októberben sikerült megszerezni. 

 – A reggeli csúcsforgalomban a hídon hozzávetőleg négyezer jármű halad át. Miként oldható meg a két sávra csökkentett forgalom folyamatossá tétele? 

 – A feladatfüzetbe foglaltak szerint az úttesten csak a szünidőkben – idén és jövőben – végezhetik azokat a beavatkozásokat, amelyek sávlezárással járnak. Azonban a sávlezárás sem kizárt, hiszen volt rá bőven példa, hogy az országban nagy forgalmú hidakat is jelzőlámpákkal irányított forgalom mellett újítottak fel. 

 – A jelenlegi munkálatok arra utalnak, hogy a gyalogosok számára fenntartott járda keskenyebb lesz. 

 – A négysávos híd méretei nem változnak, a járdáknak és az útburkolatnak is megmarad az eredeti mérete, sem a szélességén, sem a hosszán nem változtatnak – mondta a műszaki osztály aligazgatója.