2020. június 1., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az országos telekkönyvezési program keretében

Küküllőszéplak községben mintegy 4400 parcellát kell felmérni. A polgármesteri hivatal két topográfuscéggel kötött szerződést, amelyek között fele-fele arányban felosztották a munkálatot, amelynek értéke 163.000 lej. A programnak megfelelően a költséget a megyei kataszteri hivatal fedezi. Mindez csak a község külterületére vonatkozik, amelynek a felmérését így 78%-ban lefedték. Egy része már elkészült, és ennek a térképét ki is függesztették a hivatalban (fotón). Az egyik cég ígéretet tett arra, hogy 2200 parcella teljes dokumentációját május végéig elkészítik, az összes munkálattal novemberig készülnek el. Mint ismeretes, az unió által kötelezővé tett országos program határidejét kétszer módosította a kormány. A nehézséget a felaprózódott területek okozták. Kérdésünkre a polgármester azt is elmondta, hogy a beltelkekre vonatkozó – Császár Károly szenátor által kezdeményezett – 231/2018-as törvény alapján 15 személy kérte az általa használt épület és telek tulajdonjogát. Hat eset rendezése nem tartozik a jogszabály hatásköre alá, míg kilenc okiratcsomó elbírálás alatt áll – valamennyien hiányos dokumentációt állítottak össze, emiatt felkérték az érintetteket, hogy egészítsék ki a dossziékat. 

Fotó: Vajda György