2023. december 6., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Beruházás a jövőnek

Január 20-án, pénteken délben Kerelőszentpál községközpontjában ünnepélyesen felavatták a felújított iskolát. S bár a ceremónia középpontjában egy iskola volt, az eseményen szimbolikusan használatba adták a községben levő összes, renovált oktatási intézmény épületét, ugyanis a polgármesteri hivatal kitartó munkájának köszönhetően pályázati támogatásokból, önrész hozzáadásával az épületekben a követelményeknek megfelelő feltételeket teremtettek a diákoknak. 


Fotók: Vajda GyörgyAz avatóünnepség egy „történelmi korszakot” zárt le a községben – mondta Simon István polgármester, akitől megtudtuk, hogy két év alatt a községközpontban két általános iskolát, a búzásbesenyői Dósa Dániel Általános Iskolát, ugyanakkor a kerelői és szentmargitai általános iskola épületeit is felújították. A két szentpáli iskolában 166, Búzásbesenyőben 150, Kerelőn 133 és Szentmargitán 18 gyerek jár iskolába. A beruházás értéke több mint 14,5 millió lej volt, ennek több mint a felét az unió finanszírozta, a többi az önrész volt. A szentpáli gimnázium felújítása mintegy 1,8 millió lejbe, az általános iskoláé 2,3, a búzásbesenyői Dósa Dániel iskoláé 2,1, a kerelőié 4,6, millió, a szentmargitai iskoláé 715.897 lejbe került. Az épületfelújítások mellett új bútorokkal, számítógépekkel és korszerű tanfelszereléssel (közöttük több okostábla) is ellátták az intézményeket, ahol lehetett, napelemes fűtésrendszert szereltek, és valamennyi épület hőháztartását felújították. A bútorzat 522.955, a számítógépes felszerelés 910.350, a tanfelszerelés 155.687, a sportfelszerelés 119.773 lejbe került. 

A pénteki rendezvényen meghívottként jelen volt Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, Cseke Attila fejlesztési miniszter, Császár Károly szenátor, Csép Éva-Andrea és Kolcsár Károly képviselők, Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke, Kovács Levente-Mihály alelnök, Mara Togănel prefektus és Simion Creţu, a központi fejlesztési régió főigazgatója is, megyei intézményvezetők, a kivitelező cég képviselői, szomszédos települések polgármesterei, elöljárói, az iskolák diákjai, tanárai, szülők és sokan mások. 

A kerelőszentpáli általános iskola bejáratánál a vendégeket Kedei Pál Előd, a szentpáli iskolaközpont igazgatója köszöntötte, majd Popa Florin ortodox, Bertalan László katolikus és Csorbai Lóránd református pap áldotta meg az épületet. Az avatószalagot Simon István polgármester és Kedei Pál Előd igazgató két diák társaságában vágta el, majd a vendégek meglátogatták az épületet. Ezután a jelenlevők átvonultak a szomszédban levő – szintén felújított – régi iskola melletti sportterembe, ahol elhangzottak az ünnepélyes köszöntők. Először Simon István polgármester lépett mikrofonhoz, aki a közösség nevében megköszönte a politikusoknak, a központi és megyei elöljáróknak, a támogatóknak, építőknek a bizalmat, a segítséget abban, hogy az évek során hozzájárultak a község terveinek véghezviteléhez. „Nehéz feladatokat vállaltunk, nagy célokat tűztünk ki ezelőtt 22 évvel, amikor egy fiatal csapat elindult, hogy ezt a közösséget vezesse, és eldöntötte, hogy megváltoztatja a község arculatát. Ez sikerült: bővült az ipari park, munkahelyeket teremtettünk, iskolákat építettünk, nem hagytuk a templomot és az iskolát. Ez megmaradásunk sziklaköve, amire támaszkodnunk kell” – mondta többek között a polgármester. 

Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes azzal kezdte beszédét, hogy „a politikának egyetlen feladata keresni a közjót, a kormányzás pedig kizárólag az emberekről, a közösségekről, a családról, a kisemberekről szól. Amikor az RMDSZ felvállalta a munkát, arra vállalkozott, hogy közösen az emberekkel keresse a közjót, és próbálja megtalálni azt, ami mindenkinek a hasznára válik. Olyan feltételeket, körülményeket kell teremteni, ami erősíti a megmaradást, az itthon maradást. A fiataloknak itthon kell jövőt tervezniük. Azok a megvalósítások, amelyek Kerelőszentpálon is testet öltöttek, nem a politikusokért, hanem azokért az emberekért, családokért vannak, akik itthon próbálnak jövőt elképzelni. Ezért olyan iskolákat kell építeni, amely a tanulók számára biztonságos, egészséges körülményeket teremt. Az oktatás színvonala pedig a 21. században versenyképessé kell hogy tegye a gyerekeket. A Kerelőszentpálon felavatott beruházások ezt a célt szolgálják” – mondta az RMDSZ szövetségi elnöke, majd kiemelte, Kerelőszentpál polgármestere a szervezet egyik legjobb önkormányzati vezetője, aki, kihasználva a környék földrajzi (fejlesztési) adottságait, jó eredményeket ért el. Továbbá kifejtette, hogy a saját hozzájárulás mellett a beruházások jelentős része európai uniós támogatással valósult meg. „Ma nagyon sokat bíráljuk az Európai Unió egyik-másik döntését. De az EU nem arról szól, amit kifogásolunk, hanem arról, hogy számunkra többletet jelent. Mi, erdélyi magyarok, az itt élő közösség az Európai Unió tagjai vagyunk, és az EU pénzén tudunk építkezni. Ez a plusz. Amivel elégedetlenek vagyunk, azt el kell mondani, el kell utasítani, meg kell változtatni, de nem fordíthatunk hátat” – mondta az elnök, majd hozzátette, a következő évtized is nagy kihívások elé állítja az országot, ugyanakkor óriási lehetőségeket teremt, hiszen nagyon sok európai uniós támogatás lesz a fejlődésre, és ezek felhasználására olyan elöljárókra, erős közösségre van szükség, mint amilyen a kerelőszentpáli. 

Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkaügyi miniszter elmondta, hogy amikor tanügyi infrastruktúrát építünk, bővítünk, akkor a következő nemzedékről gondoskodunk, amely majd minket, felnőtteket felvált, és nem mindegy, hogy ezt az új generációt hogyan neveljük. Ezért fontos az oktatásfejlesztés. Nem könnyű egy, az unió által részben finanszírozott pályázatot véghezvinni az ötlettől a kivitelezésig, humánerőforrást és pénzforrást találni a többletköltségek fedezésére. Ezért különösen fontos, hogy Kerelőszentpálon olyan integrált projekt valósult meg, ami nem egy épületre összpontosítva oldotta meg az iskolafejlesztést, hanem magába foglalta a község összes iskoláját. Kevés ilyen követendő példa van az országban. A miniszter azt is elmondta, hogy a Regionális Operatív Program keretében az unió a központi régióban oktatási intézmények fejlesztésére 168 millió eurót szánt, ebből az önkormányzatok mintegy 68 millió euróra pályáztak, ez a térségben erre a célra rendelkezésre álló összeg mintegy 40%-át jelenti. A minisztérium ezentúl is partnere minden olyan önkormányzatnak, amelynek vannak ötletei, kezdeményezései. Kerelőszentpálon a szaktárcán keresztül újították fel tavaly a kultúrotthont, közbeszerzési eljárás alatt áll a szociális orvosi központ felújítása, bővítése, és az Anghel Saligny programra is pályázott az önkormányzat. Fontos a kormányzati szerepvállalás, de ez csak akkor jelentős, ha van akivel partnerségi szerződést kötni – mondta a miniszter. 

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke is hangsúlyozta, hogy példaértékű mindaz, ami Kerelőszentpálon megvalósult. A földrajzi, gazdasági környezet mellett (ipari park, repülőtér stb.) szükség van az összeforrott közösségre, amely a közös célért dolgozik. A munka sohasem hiábavaló, a befektetett energia megtérül, ha mindenki ugyanabba az irányba húzza a szekeret – mondta, majd a megyei tanács további támogatásáról biztosította a kerelőszentpáliakat, és megköszönte a központi és a helyi közigazgatásban dolgozók erőfeszítéseit. 

Mara Togănel prefektus is elmondta, hogy a legjobb beruházás az oktatási infrastruktúra fejlesztése. Reménykednünk kell abban, hogy egy, a jövőben bízó nemzedéket nevelünk fel, a helyhatóságoknak pedig kötelességük megteremteni ehhez a feltételeket – mondta, és megígérte, hogy a megye többi intézményével együtt a prefektúra a közösség fejlődését szolgálja. 

Simion Creţu, a központi fejlesztési régió főigazgatója hangsúlyozta, hogy a régió jelentős összeget szán az oktatásfejlesztésre. Ezt az irányvonalat még Borbély László volt fejlesztésügyi miniszter jelölte ki. Kerelőszentpál azért is kiváló modell, mert az önkormányzat két irányban határozta meg a faluközösség fejlődését. Fontosnak tartották az infrastrukturális beruházásokat, kiépítették az ivóvíz- és csatornahálózatot, és ezzel szinte párhuzamosan az oktatási és kulturális létesítményeket is felújították. A második irányvonal pedig a gazdasági infrastruktúra fejlesztése volt, ugyanis a község saját ipari parkot hozott létre, ahol több cég létesített telephelyet, gyárat, és így több ezer munkahelyet biztosít, ami nemcsak a településre, hanem a mintegy 40 km-es körzetében lakókra – a megyeközpontra is – jó hatással van. A főigazgató is beszélt arról, hogy az elkövetkezendő időszakban nagyon sok uniós és hazai kormánytámogatás lesz a fejlesztési tervekre, amelyek jó lehetőségek a településfejlesztésre, és ahogy Kerelőszentpál is igazolta, következetesen, jó tervekkel le lehet hívni ezeket az összegeket, amelyeket az egész régió hasznára fordíthatnak. 

Az ünnepi felszólalásokat követően a vendégek átmentek a kultúrotthonba, ahol az eseményt rövid műsor zárta, amelyen fellépett a kerelőszentpáli román diákok néptánccsoportja és az iskolásokból álló búzásbesenyői Búzakalász hagyományőrző néptánccsoport. 


AGROVILÁG 16 órával korábban

AGROVILÁG 16 órával korábban

Kötni és belekötni 16 órával korábban

Tizenöt éves az Erdély TV 16 órával korábban

Tűzoltók és jótevők 16 órával korábban

4keréken 16 órával korábban

Fiatalok életút-támogatása 16 órával korábban

Férfilélek 16 órával korábban

Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató