2019. május 26., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Március 14-i határozatával a Marosvásárhelyi Táblabíróság jogerősen visszaküldte a vádhatóságként fellépő Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) helyi szervezetének a Someşan Ştefan volt főtanfelügyelő és dr. Tamási Zsolt, a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum alapító igazgatója elleni vádiratot, amelyben azt állították, hogy törvénytelenül alapították meg az iskolát. 

A per tehát még nem zárult le, és a Korrupcióellenes Ügyészségen múlik, hogy lesz-e lehetőségük olyan vádiratot összeállítani, amelyben konkrétan meg tudják állapítani, hogy az iskolaalapítás során feltételezett hivatali visszaélés kinek és mekkora kárt okozott. Március 14-i döntésével a Fellebbviteli Bíróság elutasította a DNA két fellebbezését, és érvényesnek mondta ki a Megyei Törvényszék 2007. december 17-i határozatát, amellyel megsemmisítette a vádirat egy részét, továbbá a törvényszék 2008. októberi határozatát is, amelyben formai hiányosságokra hivatkozva küldte vissza a vádiratot a Korrupcióellenes Ügyészségnek. 

Ahogy annyiszor megírtuk, a Korrupcióellenes Ügyészség helyi szervezete az Unirea Kollégiumba járó gyermekek szüleinek feljelentése alapján  (akiknek a hátterében nem nehéz kitalálni, hogy kik álltak) a 2014-es iskolaalapítás után két évvel kezdte el vizsgálni az alapítás körülményeit, majd 2017 szeptemberében hivatali visszaéléssel vádolta meg az akkori főtanfelügyelőt és az iskolaigaz-gatót. Ennek következtében 

mindkettőjüket meghurcolták, a főtanfelügyelőt leváltották, az igazgatót eltávolították, és hosszabb időre házi őrizetbe kerültek. Ettől kezdődően a katolikus iskolába járó gyermekek szülei elkeseredett küzdelmet folytattak az iskola és az igazgató védelmében. Néhányat a szülők közül is megvádoltak, meghurcoltak, aminek ma is viselik a következményét, és 18. életévüket be nem töltött diákokat is kihallgatásra rendeltek. A tanfelügyelőségi döntések is az iskola ellen irányultak, az intézmény elvesztette önállóságát, és egy tanévre a Bolyai Farkas középiskolához csatolták. 

Amint Gogolák Csongor, dr. Tamási Zsolt ügyvédje elmondta, már a törvényszéken kiderült, hogy a vádirat nem tesz eleget azoknak a követelményeknek, amelyek alapján bírósági tárgyalásra kerülhet sor, ezért visszaküldték a vádhatóságnak kiegészítés végett. A Korrupcióellenes Ügyészség fellebbezett, de a bírónő már első fokon az európai bírói joggyakorlat alapján olyan részletekbe menően, szakszerűen, tisztán elemezte és fogalmazta meg, hogy a vádirat miért nem felel meg a törvényes követelményeknek, valamint azt is, hogyan sérül a vádlottak védelme, hogy a fellebbviteli bíróság sem tehetett mást, visszaküldte a DNA-nak a vádiratot. Az ügy tehát továbbra is a nyomozati szakaszban marad. 

Kormányközi egyeztetések eredményeként, tanügyminisztériumi rendelettel alakulhatott meg II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Líceum néven az iskola, amelynek élére újra dr. Tamási Zsoltot nevezték ki, aki kinevezését versenyvizsgával is megerősítette. 
Kapcsolódó cikkek: