2020. szeptember 25., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Vannak vidékek – Kárpát-medencei versmondó verseny

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége a magyar költészet napjához kapcsolódva, a 2020 a nemzeti összetartozás éve jegyében Kárpát-medencei versmondó versenyt szervez középiskolás diákok számára. A verseny célja felfedeztetni és megismertetni a Kárpát-medence 100 éve széttagolt magyar nyelvű költészetét. 

Erdélyből és a Kárpát-medence többi külhoni magyar régiójából várunk verskedvelő diákokat, akik Kányádi Sándor Vannak vidékek című ciklusának egyik választott versével, illetve egy másik szabadon választott határon túli magyar (1920 után a mai Magyarország határain kívül élő) költő versével jelentkezhetnek a megmérettetésre.

A verseny kétfordulós, és két kategóriában (9-10., illetve 11-12. osztály) zajlik. A versmondást háromtagú szakmai zsűri értékeli. 

A verseny időpontja 2020. április 4., helyszíne a szovátai Teleki Oktatási és Módszertani Központ.

A bejelentkezők számának függvényében az országos döntőt megelőzően regionális fordulót szervezünk.

Jelentkezni az alábbi linken lehet március 16-ig: https://forms.gle/GjZhKorhoyzMQeuq8  


Vannak vidékek – Kárpát-medencei versfilmpályázat

A Vannak vidékek Kárpát-medencei versmondó versenyhez kapcsolódva a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége pályázatot hirdet, amelynek keretében középiskolás diákok versfilmeket küldhetnek be, határon túli magyar költők verseihez és a „Vannak vidékek” mottóhoz kapcsolódóan. 

A pályázat benyújtható egyénileg vagy csoportosan is.

A versfilm formájára vonatkozóan nincs megkötés sem a képi világot, sem a zenei és más audioeszközöket tekintve. Alkalmazható élőszereplős, animációs vagy montázstechnika, illetve ezek ötvözete. Lehet mondani a vers sorait (részleteit), vagy használhatóak feliratként, valamint pusztán képsorokkal is kifejezhető a vers tartalma, hangulata, üzenete. 

A látványelemekben szintén sokszínű technika alkalmazható: videófelvételek, kézzel és számítógéppel rajzolt figurák, báb- vagy gyurmaalakok, tárgyak és fotókivágások stb. 

A filmkészítés folyamata:

* Terjedelem max. 3 perc;

* A látványelemek megtervezése, készítése, gyűjtése (saját digitális vagy szkennelt fotók, internetről jogtisztán letöltött vagy az alkotó által rajzolt művek, videófelvételek stb.);

* A látványelemek megszerkesztése (tagolás, ok-okozati, időbeli, térbeli összefüggések, kreativitás, lényegre fókuszálás);

* A szöveg felmondása hangrögzítő eszközre (opcionális);

* Megfelelő zenei aláfestés kiválasztása (opcionális);

* A források feltüntetése a film végén;

* Az elkészült alkotás megosztása.

 A versfilmeket háromtagú szakmai zsűri értékeli. 

Az értékelés szempontjai:

* képalkotás, képminőség (operatőri munka)

* ötletesség, kreativitás

* a vizualitás és a tartalom összhangja (érthetőség, koherencia)

* hangalkotás, hangminőség (aláfestő zene tartalomhoz való illeszkedése)

* források, hivatkozások, jogtisztaság

Beküldési határidő: 2020. március 16. az alábbi linken: https://forms.gle/vim7tPpiGjtqT8CP8

A díjak átadására 2020. április 4-én, Szovátán a Vannak vidékek című Kárpát-medencei versmondó verseny keretében kerül sor.  (közlemény)