2021. május 13., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Újabb hiánypótló magyar nyelvű képzés

Országos viszonylatban hiánypótló magyar nyelvű erdőmérnöki alapképzést indít szeptemberben a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem az intézmény sepsiszentgyörgyi tanulmányi központjában. Az új tanév másik újdonsága a táncművészet szak, amely Kolozsváron indul. A Sapientia felé kacsingató diákok az alapképzésre július 8-19., a mesterképzésre július 8-25. között iratkozhatnak be, a járványhelyzet miatt idén a beiratkozás online történik és díjmentes.

Nyárádi Imre István dékánhelyettes, a marosvásárhelyi karhoz tartozó sepsiszentgyörgyi tanulmányi központ igazgatója lapunknak elmondta, már az egyetem 2013-ban kidolgozott fejlesztési stratégiájában szerepelt új helyszínek és új szakok beindítása. Sepsiszentgyörgyön 2015 szeptemberében indult az agrármérnöki szak, és idén márciusban született meg a Romániai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hatóság döntése, amelynek alapján az ősszel elindulhat ugyanott az erdőmérnöki képzés is. Akárcsak az agrármérnöki szak esetében, összesen harminc hely áll rendelkezésre, ebből 25 tandíjmentes, a fennmaradó öt pedig tandíjas. A tandíj egy tanévre 400 euró.

– A magyar nyelvű erdőmérnöki képzés országos viszonylatban hiánypótló. Magyarországon is csupán Sopronban képeznek erdőmérnököket. Romániában nyolc helyszínen van ilyen képzés, mind román nyelven. Történelmi múlttal a brassói erdőmérnöki kar rendelkezik, hozzá társult a rendszerváltás után a suceavai egyetem, amely szintén minőségi képzést biztosít. Ennek a szakmának van létjogosultsága, hiszen az országban mintegy 6,7 millió hektár erdős, fás növényzettel borított terület van. A környékünkön, Hargita, Kovászna, Maros megyében jelentős az erdős terület, a rendszerváltás után számos közbirtokosság, magánerdészet alakult, ahol szakemberekre van szükség. Ha eddig központilag több ezer vagy tízezer hektáron gazdálkodott egy állami erdészeti hivatal, a tulajdonjog visszaszolgáltatásával változott a helyzet, nagyon sok kis egység van a szakterületen, legyen az közbirtokosság, magánerdészet, amelyek várják a szakembereket. Ilyen szakembereket eddig magyar nyelven nem képeztek. A Sapientia ott tart, hogy az idén 31 szakra hirdet felvételit, tehát jó kis palettát fedünk le, de még mindig vannak hiányterületek, amelyeken ha biztosítani tudjuk a magyar nyelvű képzést, az közösségünk előnyére szolgál – fejtette ki a sepsiszentgyörgyi tanulmányi központ vezetője.

Mint mondta, már 2013-ben célul tűzték ki az erdőmérnöki szak elindítását, ezért a sepsiszentgyörgyi tanulmányi központot, az infrastruktúrát úgy alakították ki, hogy az agrármérnöki, illetve erdőmérnöki szak számára (akkor még a sport szak nem volt a tervben) megfelelő legyen. Sikerült kiépíteni egy korszerű oktatási infrastruktúrát, 17 jól felszerelt szaklaboratórium, három előadó- és szemináriumterem áll a diákok és az oktatók rendelkezésére.

A laboratóriumi gyakorlatok mellett a terepmunkához szükséges hálózatot is kiépítették – ami elvárás volt a szak engedélyeztetése során –, szerződést kötöttek több, Hargita, Kovászna és Maros megyei erdőtulajdonossal, illetve ezen a téren tevékenykedő egységekkel, a pisztrángtenyészettől a parajdi erdészetig, amelyek vállalták, hogy lehetőséget adnak a leendő erdőmérnököknek a gyakorlati képzésre. Emellett több mint ötven hektár saját tulajdonú erdőterülettel is rendelkezik a Sapientia alapítvány.

Soproni oktatók és helyi szakemberek alkotják a tanári kart

A szak elindításába, illetve a leendő erdőmérnökök képzésébe partnerként a soproni egyetem is bekapcsolódott, a sepsiszentgyörgyi szakokat működtető marosvásárhelyi kar és a soproni erdőmérnöki kar között együttműködési megállapodás jött létre, már nevesítették azokat a soproni tanárokat, akik Sepsiszentgyörgyön fognak tanítani.

Nyárádi Imre István elmondta, a soproni egyetem rektora, dr. Náhlik András professzor jelen volt az akkreditációs bizottság ellenőrzésén, és személyesen biztosította a hatóságot, hogy a soproni egyetem erdőmérnöki kara támogatja a folyamatot. Az engedélyeztetési iratcsomóban 33 tanárt nevesítettek, akik a teljes négyéves ciklusban tanítani fognak az új szakon, a tanárok több mint fele a Sapientia EMTE alapállású oktatója, hozzájuk társult a Soproni Egyetem erdőmérnöki kara tíz szakoktatóval, ugyanakkor az egyes tantárgyak oktatásába erdélyi magyar, doktori fokozattal rendelkező szakmabelieket is bevontak. – Egyelőre ez a három pillér alkotja az oktatói közösséget, de természetesen a hosszú távú cél az, hogy helyi szakembercsoportot, tantestületet neveljünk ki, a soproni egyetem segítségünkre lesz ebben – tette hozzá a dékánhelyettes.

Elhelyezkedtek a szakmában az első agrármérnök évfolyam végzősei

Érdeklődésünkre, hogy van-e érdeklődés az erdélyi diákok körében az öt évvel ezelőtt indított agrármérnöki szak iránt, illetve milyen arányban sikerült elhelyezkedniük az eddigi végzősöknek, a dékánhelyettes viszonyításképpen rámutatott, a rendszerváltás előtt a felvételin 11-en pályáztak egy helyre a mai kolozsvári agrártudományi és állatorvosi egyetem mezőgazdasági karán, ma azonban messze nem áll így a helyzet. Az első évben, 2015-ben minden hely betelt az agrármérnöki szakon, 43-an jelentkeztek, majd a következő években a jelentkezők száma egyre csökkent. A tavaly kezdett fölfelé ívelni, a 30 helyre 22 jelentkező volt, és nagyon bíznak benne, hogy ez a tendencia az idén is marad. Az elhelyezkedés kapcsán hozzátette, a tavaly végzett az első évfolyam, 12 agrármérnök, és örömükre szolgál, hogy mindannyian vagy továbbtanulnak, vagy pedig a szakmában helyezkedtek el, több diákjuk jól menő székelyföldi vállalkozásoknál, közismert farmokon állt munkába.

Magyar állami támogatással campus épül Sepsiszentgyörgyön

A Sapientia alapítvány magyar állami támogatásból korszerű egyetemi campust épít Sepsiszentgyörgyön, a terv elkészítésére nemrég hirdették meg a közbeszerzést. A campus a 2015-ben indított agrármérnöki, az idén induló erdőmérnöki, illetve a szintén régóta tervezett két sport szak hallgatóit szolgálná ki. Ez utóbbinak az akkreditációs folyamatát elindították, és a tervek szerint amint az meglesz, Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy felváltva fogja indítani a sport és edzőképző, illetve a testnevelés és sport szakot.