2020. július 8., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A közeledő népszámlálás fontosságára hívta fel a figyelmet Markó Attila, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának államtitkára és Székely István, az RMDSZ főtitkárhelyettese a 8. EU-tábor csütörtök délelőtti előadásában.

A közeledő népszámlálás fontosságára hívta fel a figyelmet Markó Attila, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának államtitkára és Székely István, az RMDSZ főtitkárhelyettese a 8. EU-tábor csütörtök délelőtti előadásában.
Markó Attila elmondta, hogy a népszámlálást ősszel, várhatóan október 20. és 31. között az uniós tagországok egyidejűleg végzik el, az uniós összhangra fektetve a hangsúlyt. Az államtitkár a magyarság érdekeinek érvényesülésére irányuló RMDSZ-törekvéseket ismertette, illetve az eddig elért eredményekről számolt be. Fontos előrelépés a népszámlálás kétnyelvűsége érdekében a magyar biztosok bevonása a folyamatba, valamint a magyar nyelvű űrlapok megléte, amelyek segítik a kitöltés tartalmi megértését, illetve hasznos a magyar nyelvű kampányanyag és tájékoztatás a román kommunikációval párhuzamosan.
„Nem látványos a munkánk, de legfontosabb célunk, hogy a népszámlálás időben, korrektül, pontosan és hibamentesen történjen. A sikerhez mindenképp szükséges elsősorban a kétnyelvűség érvényesülése, de az emberek folyamatba vetett bizalmának erősítése ennél is döntőbb fontosságú az eredményeket illetően” – hangsúlyozta az államtitkár.
A népszámlálás előkészületei kapcsán Markó Attila végül egy, a magyarság érdekeinek előterjesztésében felismerhető mentalitásbeli problémát említett: azt a kényszert, hogy a magyarság mindenkor választ kell adjon arra a kérdésre, hogy miért fontos számára a feladat ellátásához szükséges eszközök magyar nyelvű változata.
Az előadás másik felszólalója, Székely István főtitkárhelyettes, az RMDSZ felkérésére 2010 szeptemberében indított népszámlálási bizottság vezetője a munkacsoport tevékenységéről tájékoztatta a jelenlevőket. Elmondása alapján: „A csoport tagjai társadalomkutatók és olyan személyek, akik munkájuk során szoros kapcsolatban állnak ezzel a kérdéssel, továbbá a tanulmányok, jelenségek vizsgálata során megfogalmazott koherens állításokkal segítik az őszi népszámlálás folyamatát.”
A főtitkárhelyettes olyan fontosabb tényezőket nevezett meg, amelyek döntően alakíthatják az idei eredményeket, kiemelve, hogy a demográfiai adatok nagymértékben függnek a gyermekvállalási hajlandóság és elhalálozás közti különbségtől, valamint a migráció mértékétől. „2007 után, az EU-s csatlakozásnak köszönhetően átstrukturálódott a munkaerőpiac. Ez és az előbb említett tényezők szerint nem várható csökkenés a magyarság romániai arányszámában, és ez feltétlenül fontos, hisz ettől függ a magyar nyelv használatához való jog” – hangsúlyozta Székely, befejezésül pedig a természetes identitás vállalásának gondolatával búcsúzott a táborlakóktól.