2020. július 11., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Elégedetlen a frakció döntéseivel

A városrendezési bizottság elnöki tisztségét is betöltő Furó Judit június 11-én a szerkesztőségünkbe eljuttatott levélben jelentette be, miért mondott le önkormányzati mandátumáról. A levelet változtatás nélkül az alábbiakban közöljük: 

Fotó: Karácsonyi Zsigmond (archív)

Ezúton szeretném nyilvánosan is ismertetni azokat az okokat, amelyek háromévi helyi tanácsosi tevékenységet követően arra a döntésre sarkalltak, hogy lemondjak mandátumomról. Indokaim összetettek, lemondó nyilatkozatomban emiatt is elsősorban személyes okokra hivatkoztam. Az elmúlt napokban azonban kellően sokan jelezték, hogy többet szeretnének tudni azokról a megfontolásaimról, amelyek erre a döntésre sarkalltak. Ezért is tartom fontosnak, hogy minden marosvásárhelyi számára nyilvánvalóvá tegyem, miért nem kívánom kitölteni a hátralevő egy évet a marosvásárhelyi helyi tanácsban.

Az elmúlt 3 év során a frakcióüléseken, valamint a szervezet különféle testületeiben többször is hangot adtam annak a véleményemnek, hogy az RMDSZ tanácsosai a döntéseket nem pusztán a pillanatnyi politikai szempontok szerint kellene meghozzák, hanem elsősorban azzal a szakmaisággal kellene közelítsünk a problémák felé, amit a három évvel ezelőtti helyhatósági kampányban a marosvásárhelyieknek ígértünk.

Annak ellenére, hogy ezzel az állásponttal nem voltam egyedül a frakcióban, nem sikerült ennek az elvnek érvényt szerezni. A város jövőjét meghatározó fontos döntésekben mindig a politikai egyezségek, illetve olyan más szempontok domináltak, amelyek alkalmanként szakmailag is kifogásolható döntéseket eredményeztek.

Ilyen döntés volt a főtér új arculatának elfogadása, a közszállítás számos megoldatlan problémája és a város jelentős mértékű eladósítása is, ami hosszú évekre veti vissza Marosvásárhely fejlődését.

Döntésemben az is közrejátszik, hogy mind a szűk, mind pedig a tágabb környezetemből folyamatosan kapom azokat a visszajelzéseket, hogy az önkormányzati frakció túlságosan kiszolgálja a jelenlegi városvezetés akaratát.

Döntésem hosszú ideje érlelődik, azonban az európai parlamenti választások előtt bejelentésemmel nem kívántam témát szolgáltatni azoknak, akik a szövetség rossz eredményének szurkoltak. Ugyanakkor egy évvel az újabb önkormányzati választások előtt úgy gondolom, elegendő idő jut arra, hogy az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének és önkormányzati testületének tevékenysége az én jelenlétem nélkül is olyan irányt vegyen, ami feljogosítja arra, hogy újra a marosvásárhelyi magyar választók bizalmát kérhesse. Ehhez mind a helyi tanácsos kollégáknak, mind a városi szervezetnek eredményes munkát kívánok. Önkéntes munkámra minden olyan kezdeményezésben számíthatnak, ami elveimmel és értékrendemmel összeegyeztethető.