2021. december 3., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Virág György Európa című írásában – mint általában a többi írásában – az a főgondolat foglalkoztatja a szerzőt, hogy a mindennapi életünk jobbá váljon és a közjót szolgálja. Visszatekint demokráciánk első éveire, a nagy lelkesedéssel szavazókra, abban a hitben reménykedve, hogy akiket megválasztanak ott fenn, elvégzik azt, ami elvárható a döntéshelyzetbe kerülő küldötteinktől.

Virág György Európa című írásában – mint általában a többi írásában – az a főgondolat foglalkoztatja a szerzőt, hogy a mindennapi életünk jobbá váljon és a közjót szolgálja. Visszatekint demokráciánk első éveire, a nagy lelkesedéssel szavazókra, abban a hitben reménykedve, hogy akiket megválasztanak ott fenn, elvégzik azt, ami elvárható a döntéshelyzetbe kerülő küldötteinktől.

Csalódottan állapítja meg, hogy jelöltjeinket nem mindig sikerült a legmegfelelőbben kiválasztani. Ezért figyelmeztet a következő évben sorra kerülő választások fontosságára a jelöltek kiválasztásában.

Ide kívánkoznak Bessenyei György gondolatai, akinek még a XVIII. században megjelent könyvéből olvashatjuk a következőket:

… Vannak emberek, akik cselekedeteik végcéljaként csupán a pénzt vagy a vagyont tekintik; ezeknek egyetlen mozgatórúgójuk van, amely nagyon veszélyes, mert aranyból és ezüstből áll. Fontos dolgokban az uralkodó és az állam ügyei az ilyenek kezében soha nincsenek biztonságban,... hűtlenné teszi azokat kötelességükhöz, az igazsághoz.... Mindazok, akik apróságokról nagy lelkesedéssel beszélnek, azt bizonyítják, hogy fontos dolgok megismerésére nem képesek, és csak kisebb ügyekre használhatók.

Ezeket, ha élniök kell, kis címerekkel, szép szavakkal ki lehet fizetni, játékbabákat kell nekik adni, hogy játsszanak, mint a kisgyerek... A legnagyobb, legfennköltebb és legnemesebb jelleme annak az embernek van, aki dolgaiban a tisztességes dicsőséget tekinti egyetlen céljának... határozott döntéseit félelem nem befolyásolja, a sors csapásai nem rendítik meg...

Varró Domokos, Marosvásárhely