2022. december 2., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség megdöbbenéssel és fájdalommal értesült Cs. Gyímesi Éva hirtelen és tragikus elhunytáról.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség megdöbbenéssel és fájdalommal értesült Cs. Gyímesi Éva hirtelen és tragikus elhunytáról.

Halálával az erdélyi magyar közélet egyik jelentős gondolkodóját, a magyar tudományosság meghatározó személyiségét veszítettük el.

Cs. Gyímesi Éva az RMDSZ alapítója volt: 1989. december 23-án a kolozsvári magyar demokrata értelmiségiek kezdeményező csoportjának tagjaként aláírója a Hívó szó című kiáltványnak, december 25-én a szövetség Ideiglenes Intézőbizottságának, 1990 áprilisában pedig a szövetség Országos Elnökségének lett a tagja. Később egy ideig az RMDSZ oktatási kérdésekért felelős ügyvezető alelnöke is volt.

Irodalomtörténészként, oktatóként, egyetemi professzorként kiemelkedő életművet hagyott maga után: a diktatúra sötét éveiben magyar értelmiségiek, tanárok egész nemzedékeit nevelte fel, és mindvégig bátran, következetesen kiállt a demokratikus értékek és a magyarság ügye mellett.

Érdemeit 1996-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével, 2005-ben Joseph Pulitzer-emlékdíjjal ismerték el.

A társadalomszervezés szükségességéről így ír 1989 decemberében: „Ne várja senki, hogy meghívót küldjenek neki: vegyen részt ebben az önszervező társadalmi folyamatban, amelyet végre nem felülről irányítanak. Szükségünk van szabad, tehát saját ötleteiket, véleményüket, meggyőződésüket vállaló emberekre, akik szakmai, erkölcsi terheket vesznek magukra, hogy önmagukat és mindannyiunkat minél előbb a teljes értékű, szabad állampolgár rangjára emeljék.”

Cs. Gyímesi Éva ennek a gondolatnak a szellemiségében élt, alkotott és tevékenykedett.

Közössége iránti elkötelezettsége, hűsége, felelősségérzete példa marad mindannyiunk számára.

Az RMDSZ országos vezetősége nevében őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak.

 

Kelemen Hunor,

az RMDSZ elnöke
Markó Béla
miniszterelnök-helyettes