2019. szeptember 20., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Minden tavasszal sokan fordulnak panasszal

a marosvásárhelyi Milvus Csoporthoz a tömbházak közötti magas fákon fészkelő vetési varjak miatt, amelyek hangos károgásukkal zavarják a lakók nyugalmát. A megoldás viszont nem az, hogy levagdossák a fák ágait vagy megsemmisítik a fészkeket – mutattak rá a napokban tartott sajtótájékoztatójukon a marosvásárhelyi Milvus Csoport szakemberei. 

Költési időben a vetési varjú az Európai Unió minden tagországában védett, március 15. – augusztus 15. között a fészkelő madarakat semmiféle módon nem szabad zavarni. A fészekrakás március közepén kezdődik, a varjak márciustól májusig tartózkodnak a fészkeikben, akkor költenek, majd miután a fiókák már elég nagyok, hogy kirepüljenek, megszűnik a tömbháznegyedek lakóit zavaró károgás. Vizi Júlia, a Milvus munkatársa szerint Marosvásárhelyen mintegy 480 varjúpár él, nagyon sok van belőlük – mintegy száz pár – a November 7., valamint a Kornisa negyedben, az ottlakóktól számtalan panasz érkezett az utóbbi években. Sajnos sok lakónegyedben úgy oldják meg a „problémát”, hogy levágják a fák ágait, hogy ne fészkeljenek ott a madarak, vagy megsemmisítik a fészkeket. Viszont hiába kergetik el a varjakat az emberek, ha nincsen a városon kívül megfelelő helyük, akkor kissé odébb mennek, és ott zavarják a környék lakóit. Bár az embereknek úgy tűnhet, hogy több a varjú a városban, nem nőtt a számuk, csupán eddig a településen kívül éltek. 

Fotó: Milvus 

– A városban fészkelő és az embe-reket zavaró vetésivarjú-telepek miatti gondot csak településszinten gondolkodva, több intézmény közös fellépé-sével lehet megoldani, de nem úgy, hogy levágjuk az összes, fészkelésre alkalmas fa tetejét, ezzel károsítva azt a kevés zöldövezetet, ami még maradt. A Milvus Csoport több évvel ezelőtt írt levelet a polgármesteri hivatalnak, amelyben mindezeket megfogalmaztuk, és jeleztük igényünket a közös munkára, de hiába. 

Ha nem szeretnénk még több fészkelő varjat a városban, akkor ne zavarjuk azokat a telepeket, amelyek a város közelében vannak, mert így csak azt érjük el, hogy ezek a madarak is beköltöznek a városba. 2018-ban éppen ez történt – a korábban a „Pártszigeten” fészkelő több mint száz pár vetési varjút elkergették márciusban, és ezek a madarak újabb fészket raktak a November 7. és a Kornisa lakónegyedekben, sok száz ember lakásának a közelében. A Pártszigeten nem zavartak volna senkit, ugyanis az esküvői szezon nyáron kezdődik, a varjak költése viszont májusban véget ér. Talán a lakossági összefogás célravezető lehet, ha valaki vetésivarjú-telepek zavarását tapasztalja, jelentse nekünk, és megpróbálunk intézkedni. 

A varjak számára létesíteni kellene megfelelő fészkelőhelyeket, hiszen a településre költözésük oka részben az, hogy eltűntek a fasorok, a folyóparti ligetek, ahol addig nyugodtan fészkelhettek. Például a városszéli, elméletileg bezárt szeméttelep mellett lehetne gyorsan növekedő nyárfákat ültetni – mutattak rá a Milvus szakemberei. 

Az ottlakók számára kellemetlenséget okozó varjútelepekről el lehet zavarni a madarakat egészen március 15-ig, ez még a fészeképítés időszaka, ilyenkor nem károsodnak sem tojások, sem fiókák. Ám a Milvus csoport szakemberei hangsúlyozták, nem pártolják ezt a módszert, mert amennyiben a település szélén nem biztosítanak nekik zavartalan fészkelőhelyet, a madarak pár száz méterrel odébb telepednek le, más lakókat zavarva. Vagyis úgymond átdobják a döglött macskát a szomszéd udvarába. 

A Milvus Csoport is azt szeretné, ha minél kevesebb vetési varjú fészkelne a városokban, és minél több a településeken kívül, ugyanis természetvédelmi szempontból is előnyösebb, ha a vetésivarjú-telepek a városon kívül vannak, mert több olyan, ritkább madárfaj van, amelyik a varjúfészkeket használja költésre, miután a varjúfiókák kirepültek. Ezek közül a vörösvércse és az erdei fülesbagoly ugyan fészkel a településeken is, de nem olyan nagy számban, mint azokon kívül, a kékvércse viszont nem költözik be a városba a varjak után. A ritka és veszélyeztetett kékvércse szintén telepes madár, és szinte kizárólag vetési varjak telepein költ, mert csak ott talál elegendő üres fészket.