2022. január 19., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A kormányhivatal, a tanfelügyelőség, a közegészségügy szerint

Szeptember 13-án 83.547 diák kezdi meg személyes jelenléttel a 2021–22-es tanévet a megye 600 oktatási egységében biztonságos körülmények között – jelentette be a sajtó képviselőivel való csütörtöki találkozáson Mara Togănel prefektus, Sabin Gavril Păşcan megyei főtanfelügyelő és dr. Iuliu Moldovan közegészségügyi igazgató társaságában. 


 Fotó: Bodolai GyöngyiAmint kifejtette, a biztonságos körülményeket a diákok egészségére és a testi épségére érti, amit a megyei szakszervek (tanfelügyelőség, közegészségügyi igazgatóság, rendőr-felügyelőség, katasztrófavédelmi felügyelőség) biztosítanak, a hétfőn kezdődő tanév előkészítése pedig a megye 102 polgármesterének a közreműködésével valósult meg. 

Minden oktatási egységben eleget tesznek a higiéniai előírásoknak, a fűtés és a tanulók utaztatása meg van oldva, a még hiányzó működési engedélyek rendezése is folyamatban van. Az előkészítés során az említett szervek képviselői minden tanügyi egységet ellenőriztek, majd az iskolaigazgatókkal tartottak munkaülést. 

Ezt Sorin Gavril Păşcan főtanfelügyelő is megerősítette, majd bejelentette, hogy az egészségügyi és az oktatási minisztérium közös rendelete értelmében a járványhelyzet alakulásának megfelelően két forgatókönyv lép életbe a korábbi három helyett. Ha hat ezrelék vagy az alatt lesz a fertőzöttek száma, marad a jelenléti oktatás, hat ezrelék fölött fognak áttérni a távoktatásra, a sajátos képességű gyermekeket oktató iskolák kivételével. A forgatókönyv szükség szerinti megváltoztatásáról a közegészségügytől kapott adatok alapján az iskolák vezetőtanácsa a pénteki napokon dönt, ezt a tanfelügyelőségnek, a közegészségügyi igazgatóságnak és végül a katasztrófavédelmi felügyelőségnek is láttamoznia kell, azután ültethetik életbe. A közös rendelet szabályozza a tanévnyitó ünnepség megszervezését is.

Újdonságot jelent, hogy a most kezdődő tanévben a pedagógusok jelen kell legyenek az iskolában, függetlenül attól, hogy krónikus betegek, vagy kétségeik vannak a védőoltást illetően, és még nincsenek beoltva. Az előírásokban nem szerepel, hogy igazolást kell bemutassanak arról, hogy voltak-e tesztelve vagy sem. Ha megbetegszik a pedagógus, a közegészségügy meg kell tegye az iskolában, óvodában szükséges intézkedéseket. 

A krónikus beteg gyermekek a családorvos és a kezelőorvos által adott igazolás alapján kérhetik, hogy otthonról kövessék a tanórákat, a lehetőséget az iskoláknak biztosítaniuk kell. Továbbá azt is, hogy újra kiosszák az újonnan érkezett tanulóknak a végzős évfolyamoktól visszakapott táblagépeket. Ha egy osztályban, csoportban megbetegedik egy diák, a közegészségügyi ankét nyomán a tanítást 14 napra felfüggesztik. Nyolc nap után azok a diákok, akik nincsenek beoltva, egy negatív teszttel térhetnek vissza az iskolába. A VI., XII., XIII. osztályokba járó diákok, akik védőoltást kaptak, illetve akik átestek a betegségen, és azóta eltelt három hónap, nem kell áttérjenek a távoktatásra.

A főtanfelügyelő beszámolt a nyitóünnepségek megtartására vonatkozó előírásokról, továbbra a sportórákra vonatkozó rendeletekről is. 

Kitért arra is, hogy ott, ahol az építőanyag drágulása miatt elmaradtak a felújítási munkálatokkal – egyébként három tanintézmény van ebben a helyzetben –, két váltásban fognak tanítani, ameddig az építők befejezik az elkezdett munkát. 

Mara Togănel bejelentette, hogy valamennyi sporttermet, ahol oltási központok működtek, felszabadítottak, hogy az új tanévben rendben megtarthassák a sportórákat. 

Iuliu Moldovan közegészségügyi igazgató ismertette, hogy a fertőzések száma növekszik (0,31 ezrelék), ezért minden lehetséges megelőző intézkedést meg kell tenni a járvány terjedésének a megakadályozására. Szavaiból kiderült, hogy megyei szinten 17 tanügyi intézménynek nincsen közegészségügyi működési engedélye, ebből háromnak fogják hamarosan megadni, a többiben még nem fejeződtek be az elnyert pályázatokból megvalósuló felújítások, ezért a diákok ideiglenes helyszínen kezdik meg a tanévet. 

Az igazgató hangsúlyozta, hogy ezt leszámítva a megye minden tanegységében biztosítják a fertőtlenítőszereket és a szükséges védőfelszerelést. 

Megyénkben 34.461 diák 12-18 év közötti, közülük 2.609, azaz nyolc százalékuk van beoltva, ezzel a százalékkal országos szinten a hetedik Maros megye – jelentette be a prefektus, akinek szívügye az oltási kampány, és azt szeretné, ha ennek fontosságát a pedagógusok is megértenék. A főtanfelügyelő ígéretet tett, hogy hetente fel fogják mérni azoknak a diákoknak a számát is, akik szülői beleegyezéssel szeretnék felvenni az oltást. 

Elhangzott, hogy az iskolai személyzetnek a 47 százaléka, a pedagógusoknak a 33 százaléka van beoltva. Szorgalmazzák, hogy többen vállalkozzanak, és remélik, hogy újabb oltási kampányokat szerveznek – hangsúlyozta a prefektus. 

Eddig egy iskola sem kérte, hogy oltási pontot nyissanak az intézmény keretében, de a közegészségügyi igazgató szerint remélik, hogy a tanítás megkezdése után lesznek, ahol vállalkoznak erre.

A kérdések kapcsán szó volt a félbehagyott iskolai felújításokról, a főtanfelügyelő azt válaszolta, hogy mindhárom helyen tovább folytatják a munkát. 

Megyénkben nem találtak hamis oltási igazolványt, válaszolta dr. Iuliu Moldovan közegészségügyi igazgató, amit a prefektus is megerősített.

A Népújság kérdésére, hogy elegendő iskolaorvos van-e Marosvásárhelyen és a megyében, a főtanfelügyelő szerint minden intézményben biztosítják az elsősegélynyújtást, vagy akár a tesztek elvégzését, ha nem is orvosok, de egészségügyi asszisztensek révén. A közegészségügyi igazgató elismerte, hogy szükség lenne iskolaorvosokra, vidéken például mindössze egy van, de többet nem tudnak alkalmazni, mivel az egészségügyi minisztérium befagyasztotta az állásokat, a polgármesteri hivataloknak pedig nincsen anyagi lehetősége a fizetések biztosítására. 

– A helyettesítők számára szervezett vizsga után sikerült-e betölteni a szabadon maradt állásokat? Hány szakképzetlen személyt alkalmaztak? – kérdeztük a főtanfelügyelőtől.

A válasz szerint jobbára töredékkatedrák maradtak üresen, amire ideiglenesen órabérrel alkalmaznak személyzetet, és október végéig kell megyei szinten versenyvizsgát szervezni az állások betöltésére. A képzetlen helyettesítők számára kiírt vizsgára 125-en jelentkeztek, és 52-53-at vettek fel – hangzott el a sajtótájékoztatón. Szóba került az elektronikus napló szükségessége is, amelynek próbája a Papiu középiskolában van folyamatban. 

Érdeklődésükre a főtanfelügyelő azt válaszolta, hogy elkészült a kilencedik osztályban oktatott minden tantárgy számára a tanterv, és ellenőrizi fogják, hogy azokat hogyan ültetik életbe.