2019. május 26., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Bírósági ügy lehet belőle

Március 8-án különös szöveges üzenettel lepte meg marosszentgyörgyi és nagyernyei ügyfeleit az Aquaserv regionális vízszolgáltató vállalat: mivel Marosszentgyörgy község képviselői nem tették le az ivóvíz- és csatornarendszer átadásához szükséges iratokat, mától, március 11-től felfüggesztik a víz- és csatornázási szolgáltatásokat Marosszentgyörgy és Nagyernye községekben. 

Az Aquaserv intézkedése több ezer fogyasztót érintene, köztük azokat a szentgyörgyieket, akik naprakészen kifizették számláikat, illetve Nagyernye lakosait, akiknek az a „vétkük”, hogy a közműhálózat Marosszentgyörgyön át vezet ide. Érdeklődésünkre Nicolae Tomuleţiu, az Aquaserv szóvivője elmondta: tavaly decemberben felszólították Marosszentgyörgy polgármesteri hivatalát, hogy tegyen eleget szerződésbeli kötelezettségének és a 2011-ben befejezett közművesítési hálózat kibővítési munkálatainak dokumentációját nyújtsa be a szolgáltatóhoz, az Aquaserv ügykezelésébe engedve át ezzel a víz- és csatornarendszert. 

A vízszolgáltató a pénteki nap folyamán bővebben sajtóközleményben is megmagyarázta az intézkedés okait, nehezményezve, hogy a jelenlegi helyzetben nem tudja törvényes keretek között működtetni a rendszert Marosszentgyörgyön. Úgyhogy ultimátumot adott a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatalnak: amennyiben ma 10 óráig nem nyújtja be a kért iratokat, a község területén és Nagyernyében is felfüggesztik az ivóvíz-szolgáltatást. A Népújságnak az Aquaserv szóvivője hozzátette, ha látják a „jó szándékot”, vagyis hétfőn a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal rendkívüli tanácsülést hív össze, amelynek napirendjén szerepel bizonyos – a közműrendszer átadásával kapcsolatos – iratok tartalmának módosítása, akkor nem zárják el a vízcsapokat. 

Törvénytelenség, visszaélés– ennek nevezte tegnap Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere az Aquaserv fenyegetőzéseit. Hangsúlyozta: a vízszolgáltatás felfüggesztésével több jogszabályt is sért a szolgáltató. Egyrészt a 2006. évi 241-es, a vízellátási és csatornázási törvényt, másrészt a 2006. évi 51-es közműszolgáltatási törvényt, és nem utolsósorban a Közműszolgáltatások Országos Ügynökségének (ANRSC) több rendeletét, amelyek pontosan meghatározzák, milyen feltételek mellett vonható meg a víz- és csatornaszolgáltatás. 

„Az Aquaserv intézkedése súlyos következményekkel járna több tízezer fogyasztóra nézve: magánszemélyekre, cégekre, közintézményekre, olyan lakosokra, akik kifizették számláikat, és semmi közük a rendszer átadási eljárásához. Súlyos félrevezetés az Aquaserv részéről, hogy amit 8 év alatt hanyagság és közömbösség miatt nem oldott meg, most hirtelen pár nap alatt és ráadásul törvénytelen módszerekkel akar megoldani. Marosszentgyörgy polgármesteri hivatala a község lakóinak (magán- és jogi személyek) érdekében jár el, nem tűri el azt a módot, ahogyan az Aquaserv megoldani kívánja az amúgy általa gerjesztett vitát. Abban az esetben, ha az Aquaserv mégis felfüggeszti a vízszolgáltatást, a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal bíróságra viszi az ügyet” – nyilatkozta Sófalvi Szabolcs.

A polgármester hozzátette, az Aquaserv közleményében foglaltak, miszerint a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal nem foganatosított volna intézkedéseket a közműhálózat átadása céljából az Aquaservnek, valótlanok, és indokolatlan támadást jelentenek egy olyan önkormányzat ellen, amely ellenkezőleg, az elmúlt évek során mindent megtett (a két intézmény hivatalos levelezése bizonyítja ezt), és nem rajta múlott, hogy az Aquaserv nem tudta megoldani ezt az ügyet. Sófalvi Szabolcs szerint a vízszolgáltató rosszindulattal kezeli a kérdést, olyan telefonos üzeneteket küldve a község lakóinak, amelyben vádolja a polgármesteri hivatalt, és pánikot kelt a fogyasztók körében, megsértve a község méltóságát, kárt okozva a társadalmi kapcsolatokban. Mindezek miatt Marosszentgyörgy polgármesteri hivatala polgári pert indít az Aquaserv ellen az önkormányzat imázsát ért károkozás miatt. Sófalvi Szabolcs azt is elmondta, hivatalos értesítést küldött a prefektúrának, a közegészségügyi hivatalnak, a fogyasztóvédelmi hivatalnak, a szóban forgó intézmények ellenőrizhetik az Aquaserv intézkedéseinek törvényességét. 

Információink szerint lakossági panaszokat is küldtek az Aquaservnek, amelyekben jelezték, hogy a vízszolgáltatás felfüggesztése esetén a fogyasztóvédelmi hivatalhoz fordulnak panasszal, ugyanakkor nehezményezték, hogy az Aquaserv olyan technikai megoldásokat választott a vízhálózat kiépítésében, amelyek nem teszik lehetővé, hogy a két községben egymástól függetlenül működtessék a rendszert.

Kapcsolódó cikkek: