2023. május 30., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Energiakártyára jogosultak és jogosulatlanok kérdései

Az energiaárak robbanásszerű emelkedése nyomán és az azt követő árdrágulások enyhítésére az Európai Bizottság az anyagi nehézségben élők megsegítését kezdeményezte vissza nem térítendő európai uniós alapokból. A decemberben elfogadott sürgősségi kormányrendeletet azóta több ízben módosították, így nem véletlen, hogy még mindig sok kérdés merül fel a postahivatalok által lebonyolított programmal kapcsolatosan. Bár uniós támogatásról van szó, a Beruházási és Európai Projektek Minisztériuma nem látta fontosnak a lakosság alapos tájékoztatását az írott sajtóban is, így ezt lapunk hasábjain igyekszünk a lehetőségekhez mérten hivatalos közlemények nélkül is némileg kárpótolni.

Aki nem került fel a kedvezményezettek listájára, de jogosultnak érzi magát, nem tudja, hol válaszolnak arra, hogy miért nem kapott energiakártyát, mivel az országos telefonszolgálat ügyeleteseitől nem minden esetben sikerül kimerítő választ kapni a kérdésekre. Vannak olyan jogosultak, akik az előírások miatt háborognak, mert a fogyasztási helynek szigorúan egyeznie kell a személyiben szereplő lakcímmel. Azok, akik egy ideje más lakcímen élnek, ott fogyasztanak, de elmulasztották bejelenteni az új tartózkodási helyüket, nem használhatják fel az energiakártyát azon a lakcímen, ahol a lakosság-nyilvántartó hivatal adatai szerint nem tartózkodnak.

Az utalványkártyára azok a 60 év fölötti nyugdíjasok és korhatár nélküli fogyatékkal élők jogosultak, akiknek a havi jövedelme 2.000 lej alatt van, valamint a szociális segélyre jogosultak és a családtámogatásban részesülő családok. Mint ismeretes, a kormány döntése értelmében idén 1.400 lejes segélyt kapnak a rászorulók energiaszámláik kifizetésére. A háztartásonként megítélt támogatást két, egyenként 700 lejes részletben folyósítják. Egyazon háztartásban az egy főre eső nettó jövedelem azonban nem haladhatja meg a 2.000 lejt. 

A lakcím és a fogyasztási hely ugyanaz kell legyen

Az energiakártyát csak a jogosult személyazonossági igazolványában szereplő lakcímen található ingatlan energiafogyasztására lehet felhasználni. Azok, akik ezt eddig elmulasztották, a lakosság-nyilvántartó hivatalban kell legalizálják az ideiglenes tartózkodási helyüket annak érdekében, hogy legalább a szeptemberben sorra kerülő energiakártyák kiosztásánál részesülhessenek a 700 lejes támogatásban, amennyiben a jövedelmük az idei nyugdíjemelések miatt nem haladta meg a havi 2.000 lejt személyenként.

Mivel uniós támogatásról van szó, tizedesnyi pontossággal kell elszámoljanak a programban részt vevő intézmények. A postai kifizetéseknél az ügyintézőknek külön figyelniük kell arra a kitételre, hogy szolgáltatást nem lehet kifizetni. A gázszámlák esetében sokan kötöttek olyan egyéni szerződést, amely egy bizonyos havi összegért szolgáltatást (servicii) biztosít. Nos, azt a minimális összeget nem lehet levonni az energiakártyáról. Ugyanakkor nem lehet kerekíteni sem, tizedesnyi pontossággal kell fizetni. Voltak energiaszolgáltatók, amelyek gázkazánt vagy légkondicionáló berendezést ajánlottak részletfizetési lehetőséggel az ügyfeleiknek. A számlán megjelennek ugyan, de azokat az eszközöket sem lehet az utalványkártyával fizetni, tehát fokozottan figyelni kell és különválasztani a tényleges fogyasztást a számlán megjelenő más jellegű szolgáltatásoktól, részletektől.

Aki nem kapott utalványkártyát, online kérelmezheti

Szerkesztőségünket magukat jogosultaknak érző nyugdíjasok keresték meg panaszukkal, mivel nem kaptak energiakártyát, és a programban részt vevő intézmények munkatársai nem indokolták meg ennek az okát, sokan konkrét tájékoztatáshoz sem jutottak, hogy hol orvosolhatják gondjaikat. Elvileg a 031-99-66-os, a Román Posta által létrehozott telefonos ügyfélszolgálattól a személyi szám alapján kell felvilágosítást kérni, amennyiben valaki nem kapott energiakártyát, de úgy érzi, jogosult lenne rá. A sürgősségi kormányrendelet előírásai értelmében azonban az elutasításról értesítést kellene kapjanak az érintettek. 

A Román Posta marosvásárhelyi vezetőségétől megkérdeztük, mi a teendője annak, aki nem jutott energiakártyához, de úgy gondolja, jogosult volna. Iacob Emilia Meda intézményvezető szerint elsősorban érdemes a lakcím szerinti postahivatalban érdeklődni, mivel megeshet, hogy amikor a postás kereste, épp nem tartózkodott otthon az illető, és a kártya visszakerült a postahivatalba. Amennyiben pedig a telefonos ügyfélszolgálaton megerősítették, hogy nem kapott energiakártyát, az online ügyintézés a legoperatívabb. A cardenergie@posta-romana.ro e-mail-címre kell küldeni egy kérelmet, amelyben az igénylő hangsúlyozza, hogy a havi jövedelme nem haladja meg a 2.000 lejt, és csatolni a személyazonossági igazolvány, illetve a nyugdíjszelvény másolatát. Amennyiben olyan idős személy az érintett, akinek nincs lehetősége online beküldeni az igénylést, illetve nincsenek rokonai vagy olyan szomszédai, akik ezt megoldanák számára, a postahivatalok ügyintézői ebben is segíthetnek, és elküldik a nevében a kérést. Az intézményvezető hangsúlyozta, hogy a Román Posta adatbázisában nem szerepelnek azok a személyes adatok, amelyek révén a Beruházási és Európai Projektek Minisztériuma összeállította a támogatásra jogosultak listáját, ezért csak annyit tudnak közölni, hogy van-e a nevére kiállított utalványkártya vagy nincs.

A menet közben hozott változtatásoknak tulajdonítható, hogy bizonyos lakcímekre egynél több utalványkártya jutott, de sok esetben nem lehetett megállapítani, hogy hányan élnek egy lakásban, ezért az érintett személyeknek utólag egyéni felelősségvállalási nyilatkozatban kellett tisztázniuk a helyzetet. Előfordult, hogy egy háztartásban élők átlagjövedelmének kiszámításakor olyan lakók jövedelmét is figyelembe vették, akik valójában már nem élnek ott, elköltöztek. Ilyen helyzetekben szociális vizsgálatot kell kérni az önkormányzattól a helyzet tisztázására.A 2021/2022-es pénzügyi években megvalósított jövedelmek

Az energiaár-támogatást a kormány 2022 decemberében elfogadott 166-os számú sürgősségi kormányrendelete szabályozza. A rendelet értelmében azt, hogy ki jogosult az első szakaszban támogatást nyújtó utalványkártyákra, melyeket június végéig lehet felhasználni, a 2021-es pénzügyi évben megvalósított jövedelmek alapján számolták ki. Ide tartoznak a bejelentett pluszállások, jogdíjak, államkötvények, lakásbérleti szerződések, földterületek bérbeadása, nyereségrészesedés, banki kamatok stb. 

A következő, 700 lej értékű utalványkártyákat szeptemberben kézbesítik majd, és év végéig használhatók fel, azokat már a 2022-es évben megvalósított jövedelmek összesítését követően kézbesítik. Megtörténhet, hogy olyan személy, aki az első szakaszban támogatásban részesült, szeptemberben nem kap, mivel a tavalyi egész évi jövedelme meghaladta a személyenkénti havi 2.000 lejt, vagy olyan bejelentett személlyel él egyazon háztartásban, akinek a jövedelmét is beleszámítják.

MMSS, STS, ANAF, MIPE… adatbázisok és ellenőrzések

A támogatásban részesülők listájának összeállítása érdekében a Különleges Távközlési Szolgáltatás (STS) által e célra kifejlesztett számítógépes alkalmazást használják. A munkaügyi minisztérium (MMSS) összeállítja a potenciális kedvezményezettek listáját nevükkel, vezetéknevükkel és a kedvezményezettek kategóriáiba tartozó személyi azonosító számmal. Az energiakártyákat a Munkaügyi és Szociális Szolidaritási Minisztérium által közölt lista alapján adják ki, amely a potenciális kedvezményezetteket tartalmazza. Az MMSS adatbázisaiban szereplő adatokat az STS ellenőrzi a Pénzügyminisztérium és az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) adatbázisaiban a potenciális kedvezményezettek jövedelmének ellenőrzése érdekében. Ugyanakkor a Belügyminisztérium lakosság-nyilvántartó osztályán a rendelkezésre álló adatokat is elemzik annak érdekében, hogy megkapják azon személyek listáját, akiknek a fogyasztási helyhez kapcsolódó közös lakóhelyük van.

A lekérdezés a közös lakóhellyel rendelkező személyek személyi számát (CNP) tartalmazza, valamint az adott fogyasztási helyet, lakcímet, adott esetben a halálozási adatokat. Az említett adatkérések alapját a 2023. január 12-én a számítógépes rendszerekben rendelkezésre álló adatok szolgálják, valamint az elkövetkező, a szeptemberben kiosztásra kerülő energiatámogatást a 2023. augusztus 12-én rendelkezésre álló adatok alapján állítják össze.

Ugyanazon a fogyasztási helyen azonos lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakótársak átlagjövedelmének kiszámításakor nem veszik figyelembe a külföldi illetőségű, Romániában ideiglenesen tartózkodó személyek jövedelmét.

Azon kedvezményezettek listáját, akik nem felelnek meg a jövedelmi jogosultsági feltételeknek, az STS megküldi a Beruházási és Európai Projektek Minisztériumának (MIPE), az pedig továbbítja a Román Posta Rt.-nek, hogy értesítse a személyeket a sürgősségi rendelet előírásai alapján végzett ellenőrzések eredményéről. A kormány-rendelet előírásai értelmében a kedvezményben nem részesülő személyek a posta által rendelkezésre bocsátott segélyvonalat hívhatják, ahol a telefonos ügyfélszolgálat révén ajánlásokat kaphatnak a jogorvoslat érdekében teendő lépésekre vonatkozóan. Ha a jövedelem meghaladja az előírtat, mivel olyan élettársak, lakótársak jövedelmét figyelembe véve állapították meg a jogosulatlanságot, akik valójában már nem élnek a fogyasztás helyén, de nincsenek kijelentkezve a lakcímről, az érintett személynek javasolják a tényleges bérleti helyzet jogi szabályozását, vagy azt, hogy a helyi közigazgatáshoz fordulva kérelmezzék a szociális vizsgálat elvégzését annak érdekében, hogy az adott lakóhelyen ténylegesen élő személyek számát megállapítsák és igazolják.

 Illusztráció

Fotó: Nagy Tibor

Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató