2021. május 15., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Védőoltás és tesztelés a tanulásért!

A koronavírus elleni védettség legbiztosabb módja, ami lehetővé teszi a tanintézetekbe való visszatérést, a védőoltás felvétele. Ebben a pedagógusok példát kell mutassanak – közvetítette a szaktárca üzenetét április 29-i marosvásárhelyi látogatásakor Radu-Gheorghe Szekely, az oktatási minisztérium államtitkára, aki a szaktárca által kezdeményezett Védőoltás és tesztelés a tanulásért! kampány keretében látogatott el Marosvásárhelyre. 


Fotó: Bodolai GyöngyiA Közigazgatási Palota dísztermében tartott találkozón a prefektúra, a megyei tanács, a közegészségügyi igazgatóság, a tanfelügyelőség, a tanügyi szakszervezetek, a megyei diákszervezet képviselői és az iskolaigazgatók vettek részt személyesen, a vidékiek pedig online hallgatták végig. 

A minisztérium és több szervezet támogatásával indított kampány április utolsó hetére, az európai immunizációs hétre esett, amelynek célja felhívni a figyelmet a védőoltások fontosságára. A rendelkezésre álló vakcinákkal az Egészségügyi Világszervezet becslései szerint több mint 30 járványos betegség előzhető meg, és ezáltal emberi életek millióit sikerül megmenteni – mondta az államtitkár. Ha a tanintézményekben dolgozók nem élnek ezzel a lehetőséggel, meg kell várni a tömeges immunitás elérését – a tanszemélyzet 70 százalékának a megbetegedésével és tíz százalékának az elvesztésével – ahhoz, hogy mindenki biztonságosan visszatérhessen az iskolába. „Gondolom, nem ezt akarjuk…” – jelentette ki a továbbiakban Radu-Gheorghe Szekely. Majd azt hangsúlyozta, hogy a szakemberek, tudósok véleménye a mérvadó, akik éjt nappallá téve dolgoztak az oltások kidolgozásán, amelyekről be is bizonyították, hogy biztonságosak. A tudományok képviselőiként a pedagógusoknak is ezt kell elhinniük – mondta, majd a továbbiakban a jelenlevőket a kezdeti lelkesedésre emlékeztette, amellyel az oltást várta mindenki. Bár a tanügyi alkalmazottaknak körülbelül a fele (155.000-en) kapta meg legalább az első védőoltást, a kezdeti lelkesedés alábbhagyott, és naponta mindössze néhány tízen iratkoznak fel az oltásra, holott egyre jobban hozzá lehet férni, hiszen jelenleg előnyben részesítik a tanügyben dolgozókat – vázolta az országos helyzetet. 

A visszautasítás okait keresve az injekciótól és a mellékhatásoktól való félelmet említette, ami természetes ugyan, de egy tűszúrást nem lehet az intubáláshoz, azaz az orron vagy a szájon keresztüli gépi lélegeztetéshez hasonlítani. Az oltási reakciók őt sem kímélték meg, de 24 órán belül elmúltak, ami nem ugyanaz, mint átesni a betegségen. A hosszú távú mellékhatásokat illetően egyebek közt a dohányzást említette, amelyhez hasonló kockázatoknak sokan naponta kitesszük magunkat. 

Nem kötelező, és nem szeretnék, ha hátrányos megkülönböztetés forrása lenne az oltás. De a pedagógusoknak erkölcsi kötelességük, hogy példát mutassanak, mert azoknak, akik felnéznek rájuk, nem tanácsolhatják, hogy vegyék fel a védőoltást, ha ők visszautasítják. 

A szakminisztérium mindent megtett azért, hogy megkezdődhessen a személyes jelenléttel zajló oktatás, a pedagógusokon is múlik, hogy ez a betegségtől való félelem nélkül, biztonságosan megtörténhessen – szögezte le. 

Ahogy az államtitkár elégedetlenségének adott hangot a tanügyi dolgozók országos szintű beoltottságával kacsolatosan, Sabin-Gavril Păşcan főtanfelügyelő szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy a megyei tanügyben dolgozók is be kellene lássák az oltás, a tesztelés fontosságát, ugyanis a megyei helyzet sem kielégítő. A pedagógusoknak a 44,49, a kisegítő személyzetnek a 48,49, az alkalmazottaknak a 34,75 százaléka vette fel a védőoltást, holott a szükséges átoltottság lenne az első lépés a normalitás, a tantermi oktatás általánossá válása felé. Ugyanakkor elmondta: reménykedik abban, hogy a kampány segítségére lesz a tanfelügyelőségnek, hogy megtegye a szükséges lépéseket a normális helyzet eléréséért, a valódi iskola, „az iskola az iskolában” cél megvalósításáért. Az iskola ugyanis nemzeti vagyon, amelynek a minőségétől az ország jövője függ. 

Dr. Iuliu Moldovan, a megyei közegészségügyi igazgatóság igazgatója rámutatott, hogy az általa vezetett intézmény a tanintézmények mellett áll, és köszönetet mondott a tanfelügyelőségtől kapott logisztikai segítségért az oltópontok megnyitásában. A továbbiakban felvázolta a megyei helyzetet: 23.000 pozitív eset, 7.000 halott, 100 személy az intenzív osztályon. Bár a harmadik hullám csökkenőben van, továbbra is problémát jelent a kórházi helyek, a súlyos esetek száma, holott „a küzdelemnek” a kórházba utalás előtt kellene lezajlania. Megyénkben 80.000-en kapták meg az első oltást és 50.000-en az emlékeztető vakcinát. A tanügyi személyzet átoltottsága 50 százalék alatt van, holott 57 százalék kellene ahhoz, hogy a normális állapotot elérjék. Mindenki belefáradt a járványhelyzetbe, amelyből csak közös erőfeszítéssel lehet kilábalni – hangsúlyozta az igazgató. 

A pedagógusoknak meghatározó szerepük van a lakosság meggyőzésében, ezért kéri, hogy tevékenyen kapcsolódjanak be ebbe a tevékenységbe mind az osztályban, mind a szülőkkel és más személyekkel való beszélgetések során azokon a településeken, ahol dolgoznak – fogalmazott Ana Lucia Hang alprefektus. A tanügyiek kérésének eleget téve márciusban két oltópontot nyitottak számukra, ma már a megye 19 oltóközpontján biztosítják, hogy néhány nap vagy még rövidebb idő alatt felvehessék az oltást. 

A példamutatás fontosságát hangsúlyozta Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes is.

Kovács Mihály Levente, a megyei tanács alelnöke megerősítette a népszerűsítésre vonatkozó kérést, és felhívta a tanügyiek figyelmét a lehetőségre, hogy május 14-16-án oltási maratont szerveznek a marosvásárhelyi orvosi egyetemen. 

– A mi partnereinket, a szülőket is meg kell győzni az oltás fontosságáról, fogalmazott a Spiru Haret tanügyi szakszervezetet képviselő Rezi Maria, aki arra kérte a vidéki pedagógusokat, hogy segítsenek az idős, beteg embereknek hozzáférni az oltáshoz. Ugyanakkor megfogalmazta, hogy a diákoknak nagyobb támogatásra van szükségük. 

Vlad Antonia, a tanulók megyei bizottságának elnöke is az oltási kampány mellett foglalt állást, ugyanakkor arra kérte a jelenlevőket, hogy a tanulók jogaival is foglalkozzanak. 

A tervezett beszélgetés, amelynek során az iskolaigazgatók egyéb kérdéseket is felvethettek, rövidre sikerült, mivel az államtitkárnak távoznia kellett. A vidéki iskolaigazgatók tervezett hozzászólása technikai okokból elmaradt, mert a kapcsolat visszafelé nem működött. 

A rendezvényen kiosztottak egy jól sikerült pár oldalas füzetet a védőoltás fontosságáról, a különböző oltástípusokról, a felmerülő kételyekre adott válaszokról, amelyet a megyei tanfelügyelőség a Mentsétek Meg a Gyermekeket szervezettel, az Oltási Stratégiák és Egészségügyi Nevelés Egyesülettel valamint a szakminisztériummal közösen adott ki.