2021. augusztus 3., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az EU 2021–2027-re vonatkozó költségvetéséről és a 750 milliárd eurós Covid19 helyreállítási csomagról szóló, 2020. november 10-ei megállapodás során a Parlament, a Bizottság és a Tanács egyezségre jutott az új uniós bevételi forrásokkal kapcsolatban. 

Ilyen saját bevételek lennének például a műanyagokra kivetett adóból származók, valamint egy új digitális díj, amelyet a techóriások fizetnének – olvasható az Európai Parlament honlapján minap frissített hírekben.

 Az EU költségvetésének finanszírozása saját forrásokból

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében az EU költségvetésének finanszírozása szinte teljes egészében saját forrásokból történik. A nemzeti kormányok költségvetésével ellentétben az EU esetében az éves bevételeknek teljes mértékben fedezniük kell az éves kiadásokat. A bevételi forrásokról a Tanács az Európai Parlament véleményét figyelembe véve egyhangúlag határoz, és azt a tagállamoknak is támogatniuk kell. A saját források rendszere nagyjából három évtizedig változatlan maradt, a Parlament már régóta szorgalmazza a felülvizsgálatát. 

Az EU saját bevételi forrásai 

A 2014–2020-as költségvetési időszakban a saját források teljes összege nem haladhatta meg az unió bruttó nemzeti jövedelmének 1,23% -át. 

A saját bevételi források: * „tradicionális” saját források, ezek főként vámokból állnak, * a héaalapú saját források, ami azt jelenti, hogy a tagállamok által beszedett héa becsült összegének bizonyos százalékát átutalják az EU-nak * a GNI-alapú saját források – a tagállamok bruttó nemzeti jövedelmének az adott év költségvetési eljárása során meghatározott egységes százalékát lefölözi * egyéb bevételek és az előző évről áthozott egyenleg. Ide tartoznak az EU személyzete által fizetett adók, a nem uniós országok egyes uniós programokhoz teljesített hozzájárulásai, valamint a versenyjogi vagy egyéb szabályokat megsértő vállalkozásokra kirótt bírságok. 

2021. január 1-jétől életbe lépett a nem újrafeldolgozott műanyag csomagolási hulladékmennyiségén alapuló bevételi forrás. Ez ösztönzi az egyszer használatos műanyagok használatának visszaszorítását, segíti az újrafeldolgozást, és fellendíti a körkörös gazdaságot.

Kiigazítják a tagállami hozzájárulások közötti költségvetési eltéréseket

A Parlament véleménye szerint az EU bevételi forrásainak rendszere átláthatatlan, igazságtalan, és reformra szorul azért, hogy képes legyen kezelni a jelenlegi kihívásokat.

A tagállamok GNI- és héaalapú hozzájárulásaira való támaszkodás csökkentése érdekében a Parlament új valódi bevételi források bevezetését szorgalmazta, amelyek kapcsolódnak az EU politikáihoz és célkitűzéseihez. 

A november 10-én elfogadott előzetes megállapodásban foglalt ütemterv az új bevételi források bevezetésére: 

• 2023: az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszeréből származó források;

• 2023: a digitális szolgáltatások adóztatásából származó bevételek;

• 2023: az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus;

• 2026: pénzügyi tranzakciós adó;

• 2026:a társaságiadó-alaphoz kötődő bevételek.

Az EB közzétette javaslatait a szén-dioxid-határt kiigazító intézkedésről 

A klímasemlegesség megvalósítását célzó új jogszabályok részeként 2021 júliusában az Európai Bizottság közzétette javaslatait a szén-dioxid-határt kiigazító intézkedésről. Az új kibocsátási díj az olyan importtermékek (például vas és acél, cement, alumínium vagy műtrágya) esetében alkalmazható, amelyek olyan országból érkeznek, ahol lazábbak a kibocsátáscsökkentésre vonatkozó szabályok, mint az EU-ban. 

A Bizottság emellett, az EU azon célkitűzésével összhangban, hogy 2030-ig elérje a nettó kibocsátás legalább 55%-os csökkentését, javaslatot terjesztett elő a kibocsátáskereskedelmi rendszer felülvizsgálatára. 

A Bizottság várhatóan 2021 őszén teszi közzé az uniós digitális illetékre vonatkozó javaslatot.

Az új saját bevételi források bevezetésének előnyei 

Az új bevételi források fedezhetik a tagállamok által a helyreállítási alap finanszírozására felvett közös kölcsönt. Új saját források nélkül a felvett pénzeket az uniós programok további csökkentése vagy a tagállamok magasabb hozzájárulása révén lehetett volna csak visszafizetni.

A Parlament célja az volt, hogy a terhet ne az adófizetők, hanem például a nagy techcégek, az adóelkerülők, a nagy külföldi szennyezők fizessék meg. A javasolt saját források azt is biztosíthatják, hogy az EU prioritásai – például az európai zöldmegállapodás – jobban tükröződjenek a költségvetés finanszírozásában. Emellett támogatnák az egységes piac működését és csökkentenék a GNI-alapú nemzeti hozzájárulásokra való támaszkodást. A Parlamenttel folytatott konzultációt követően az EU sajátforrás-határozatát a Tanács egyhangúlag fogadja el, és azt minden EU-tagállamnak jóvá kell hagynia. A saját forrásokkal kapcsolatos álláspontját a Parlament egy 2020. szeptember 16-i szavazáson hagyta jóvá, 2020. december 16-án pedig a képviselők jóváhagyták az EU 2021–2027-es költségvetését, valamint az új bevételi források bevezetéséről szóló megállapodást. 

Miután a tagállamok ratifikálták a saját forrásokról szóló határozatot, az uniós költségvetés reformja 2021. január 1-jétől kezdődő visszamenőleges hatállyal lépett érvénybe. Ez a jogalapot ad annak, hogy az unió felvehesse a pénzpiacokról a társadalmi és gazdasági helyreállítás finanszírozásához szükséges 750 milliárd euró hitelt.

Forrás: Európai Parlament honlapja – friss hírek, aktualitások