2022. augusztus 9., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Marosvásárhelyen, a kövesdombi unitárius templom Bözödi György termében május 15-én délután 6 órai kezdettel könyvbemutatóra és előadásra kerül sor. Lay Imre 60 évvel ezelőtt, 1959 tavaszán, az EMISZ (Erdélyi Magyar Ifjak Szövetsége) koncepciós perében elítélt egykori politikai fogoly mutatja be börtönéveiről írt visszaemlékezését és beszél azokról a nehéz időkről. A könyvbemutatóval és előadással kívánnak az 1956-os magyar szabadságharc nyomán Erdélyben és Romániában ártatlanul meghurcoltak megpróbáltatásaira és szenvedéseire emlékezni és emlékeztetni.