2019. december 14., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Első alkalommal kerül sor a Hagyományok Háza szabadegyetemére!

Első alkalommal kerül sor ez év augusztus 9-e és 11-e között a budapesti Hagyományok Háza és a Csűrszínház által szervezett mikházi szabadegyetemre. 

Amint azt a szervezők vallják, „a nyárádmenti, Marosvásárhely közelében fekvő Mikháza az erdélyi kultúrának emblematikus helye. Lehet, hogy kevesen tudják, de a mikházi ferencesek rendfőnöke volt Kájoni János, a Cantionale Catholicum és a róla elnevezett kódex szerzője, itt, egyházi keretek között, a kolostorban indult el az iskolai oktatás, amelyet később Vásárhelyre helyeztek. Itt született Kacsó Sándor hírlapíró és Széllyes Sándor, a legendás Székely Népi Együttes vezéralakja.

Ezekhez a gyökerekhez térünk vissza az első mikházi Hagyományok Háza szabadegyetem megrendezésével, amely szándékaink szerint mindenki előtt nyitott, aki a hagyományátadás jó gyakorlatait akarja megismerni a nappali előadásokon, műhelymunkában. Ugyanakkor az esti műsorokra azokat is várjuk, akik egyszerűen akarnak egy jó előadást látni, és jót mulatni a hajnalig tartó táncházban.”

A két napon át tartó szabadegyetem öt helyszínen zajló programjában rengeteg előadás, értekezés, műhelymunka, eszmecsere és négy koncert is szerepel. 

Pénteken, augusztus 9-én a következő helyszíneken zajló előadásokon vehetnek részt az érdeklődők: Csűrszínház (témakör: plenáris, felnőtt tánc) – 9:30-10:30: Kelemen László: A magyarországi és az erdélyi Hagyományok Háza. 10:30-11:00 – Tálas Ágnes: NÉP-TÁNC-NYELV – iránytű a közösséghez. 11:00-11:30 – Fazakas János: Néptánctanítás és visszatanítás Marosszéken. 11:30-12:00 – Sándor Csaba Lajos: Néptánc és néplélek. 12:00-13:00 – eszme/tapasztalatcsere. 14:00-16:00 – Fazakas János: Nyárádmenti táncok tanítása kezdőtől a haladó szintig (workshop). 16:00-16:30 – Molnár Péter, Biri Elvira: A Hagyományok Háza gyűjteményei. 16:30-18:00 – Both Miklós: Polyphony-projekt – Egy komplex gyűjtési, archiválási és publikálási rendszer fejlesztése. Sátor (témakör: mese) – 10.30-11.00 – Sándor Ildikó: Az élőszavas mesemondás jó gyakorlatai. 11.00-11.30 – Fábián Éva: Első lépések az élőszavas népmesemondás útján. 11.30-13.00 – eszme/tapasztalatcsere. 14.00-16.00 – Sándor Ildikó: Meseház – népmese feldolgozása drámapedagógiai módszerekkel (workshop). Kultúrotthon (témakör: zene) – 10.30-11.00 – Orendi István: A Kaszaj Egyesület által működtetett népzeneoktatási rendszer Székelyudvarhelyen. 11.00-11.30 – Balla Ferenc: A Kallós Zoltán Alapítvány által működtetett népzeneoktatási rendszer Kolozsváron és környékén. 11.30-12.00 – Lőrinczi Zsolt: A háromszéki népzeneoktatás jelenlegi helyzete. 12.00-13.00 – eszme/tapasztalatcsere. 14.00-15.00 – Lőrinczi Zsolt brácsaoktatás-gyakorlata. 15.00-16.00 – Molnár Szabolcs: népihegedű-oktatás. Kántori lak (témakör: ének) – 10.30-11.00 – Nyitrai Mariann: Hagyományozás vagy tanítás? A magyar népdal intézményesített oktatási helyzete és lehetőségei ma. 11.00-11.30 – Berta Alexandra: A Hagyományok Háza akkreditált népiének-tanfolyamainak tematikája és módszertana. 11.30-13.00 – eszme/tapasztalatcsere. 14.00-16.00 – Nyitrai Mariann és Kásler Magda: Bartók Béla nyárádmenti gyűjtése (workshop). Óvoda (témakör: kézművesség) – 10.30-11.00 – Török László: Nyárádmenti szimbólumok, jelképek a gyerekrajzokon. 11.00-11.30 – Bartos Tünde: Népi motívumok mai használatban. 11.00-13.00 – eszme/tapasztalatcsere. 14.00-16.00 – Mihály Eszter: A gyapjútól a nemezig (workshop). 

Szombat (augusztus 10.) – Csűrszínház (témakör: plenáris, gyerektánc) – 10.00-11.00 – Pávai István: Az erdélyi népzene dialektusai. 11.00-11.30 – Tálas Ágnes: GYERMEK-TÁNC-JÁTÉK – néptánc óvodás- és kisiskoláskorban. 11.30-12.00 – Szabó János: A legfontosabb mindig, amit együtt teszünk! 12.00-12.30 – Sándor Csaba Lajos: Mozdulat-motívum-tánc, a gyermekjátéktól a felnőtt-tánctudásig. 12.30-13.00 – eszme/tapasztalatcsere. 14.00-15.00 – Tálas Ágnes: GYERMEK-TÁNC-JÁTÉK – néptánc óvodás- és kisiskoláskorban. 15.00-16.00 – Szabó János: Lépünk-ugrunk-táncolunk (workshop). 16.00-17.00 – Kacsó Ildikó: A Székely Népi Együttestől a Maros Művészegyüttesig. Sátor (témakör: mese) – 11.00-11.30 – Varga Norbert: Az Ipolyi Arnold népmesemondó verseny hagyományközvetítő szerepe. 11.30-12.00 – Agócs Gergely: Szerencséd, hogy öregapádnak szólítottál! Az alkalmazott folklorisztika útjai és eredményei Magyarországon. 12.00-13.00 – eszme/tapasztalatcsere. 14.00-16.00 – Klitsie-Szabad Boglárka: Mesei nyelvezet? Tegyünk próbát! – A műhelymunka tevékenykedtető aktív betekintést nyújt a magyar népmesék nyelvezetének világába (workshop). Kultúrotthon (témakör: viseletek, gazdasági) – 11.00-11.30 – Tötszegi Tekla: A mérai viselet változása a 20. században (kalotaszegi kitekintéssel). 11.30-12.00 – Kisné Portik Irén: Szépanyám szőtte, dédanyám varrta... 12.00-12.30 – Miklós Papp Zsuzsanna: Viseletkészítés Zsuzska folksufnijában. 12.30-13.00 – eszme/tapasztalatcsere. 14.00-16.00 – Nagy Erzsébet Ibolya, Kontháné Kovács Mária, Tóth János, Debreczeni László és Varga Csaba: gazdasági workshop (elszámolások). Kántori lak (témakör: ének) – 11.00-11.30 – Györfi Erzsébet: A népdal helye az óvodai és iskolai oktatásban. 11.30-12.00 – Török Viola: Az erdélyi népdalversenyek. 12.00-13.00 – eszme/tapasztalatcsere. 14.00-16.00 – Györfi Erzsébet: Találkozás a népdallal. A népdal megszerettetésének lehetőségei (workshop). 

Vasárnap (augusztus 11.) – Csűrszínház – 9.30-11.00 – Összefoglaló – az egyes munkacsapatok eredményei. 

Az esti koncertek sorrendje a következő: péntek, augusztus 9. – 18.00-19.00 – A Barozda együttes Kájoni János és a népzene című koncertje: Kájoni János Cantionale Catholicum és a Kájoni-kódex dalai, valamint a népi gyakorlatban fennmaradt változatai. Szerkesztette: Pávai István és Simó József. Helyszín: a mikházi ferences templom. 20.30-22.00 – A Barozda együttes, a Heveder banda, a Lelkes zenekar és az Öves együttes Generációk című közös koncertje. Szerkesztette: Molnár Szabolcs. Helyszín: Csűrszínház. 22.00 – táncház. Helyszín: Csűrszínház.

Szombat, augusztus 10. – 18.00-19.00 – A Magyar Örökség díjas Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kar hangversenye. Karvezetők: Czakó Gabriella, Nagy Éva Vera, Lokodi Anna. Helyszín: a mikházi ferences templom. 20.30-22.00 – Kincses Marosszék – a Székely Mezőség, és a Maros- és Nyárádmente hagyományőrzőinek előadása. Közreműködik a Maros Művészegyüttes zenekara és Kásler Magda. Szerkesztette: Fazakas János. Helyszín: Csűrszínház. 22.00 – táncház. Helyszín: Csűrszínház. A szabadegyetem koncertjeire a helyszínen lehet jegyet váltani.

Ami a jegyárakat illeti, a teljes árú jegy 15 lejbe, a kedvezményes (gyerek-, diák-, nyugdíjas-) jegy 10 lejbe, a napi (két koncert) – teljes árú jegy 25 lejbe, a napi kedvezményes (gyerek, diák, nyugdíjas) jegy 15 lejbe kerül. A bérlet (mind a négy koncert) ára 30 lej. További információkat a Hagyományok Háza Szabadegyetem Facebook-oldalán, valamint a hagyomanyokhaza.hu oldalon találnak az érdeklődők. Az eseményre a későbbiekben még visszatérünk.