2021. szeptember 22., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Január 28-án, szombaton a maroszentgyörgyi Szent György Gimnáziumban került sor a negyedik osztályosoknak immár hagyományosan megszervezett Kis nyelvművelők anyanyelvi vetélkedő városi szakaszára, amelyen 11 olyan csapat, azaz 33 diák vett részt, akik a körzeti szakaszokon a legjobb eredményeket érték el, és ezen alkalommal ismét összemérhették anyanyelvi ismereteiket a különböző írásbeli, szóbeli, helyesírási, nyelvhelyességi próbák, nyelvi játékok keretében. 


Január 28-án, szombaton a maroszentgyörgyi Szent György Gimnáziumban került sor a negyedik osztályosoknak immár hagyományosan megszervezett Kis nyelvművelők anyanyelvi vetélkedő városi szakaszára, amelyen 11 olyan csapat, azaz 33 diák vett részt, akik a körzeti szakaszokon a legjobb eredményeket érték el, és ezen alkalommal ismét összemérhették anyanyelvi ismereteiket a különböző írásbeli, szóbeli, helyesírási, nyelvhelyességi próbák, nyelvi játékok keretében.

Három kategóriában zajlott a verseny. Az írásbeli próba nyolc nyelvi játékot, feladatot tartalmazott, amelyeket megszabott időre kellett a csapatoknak megoldani. Ebben a kategóriában a legjobb nyelvészek címet a George Coşbuc Gimnáziumból Szigeti Anna Mária tanítónő SZÓVADÁSZOK csapata nyerte el. Az olvasási próbán A szalmaszál, a parázs meg a babszem című népmesét kellett minden csapatból egy-egy tanulónak hangosan, kifejezően felolvasnia ötperces felkészülés után. A legjobban olvasó címet szintén a SZÓVADÁSZOK kapták. A harmadik próbán, a dramatizáláson, ahol tíz perc felkészülési lehetőség után A három varázslat témára egy rövid jelenetet kellett a csapatoknak bemutatniuk, a Bolyai líceumból Pop Ágnes tanítónő BAGLYOK csapata jeleskedett.

Az összesített eredmények alapján az anyanyelvi vetélkedő megyei szakaszán az I. helyezett SZÓVADÁSZOK csapata (George Coşbuc Gimnázium, Szigeti Anna Mária tanítónő csapata: Márton Krisztina, Péterfi Adrienn Tímea és Boni Norbert Krisztián) valamint a II. helyezett SZÓKINCSGYARAPÍTÓK csapata (Dacia Gimnázium, Kacsó Tünde tanítónő csapata: Galambos Dorka, Illyés Dávid Christian és Balázs Fülöp Mátyás) vesz részt.

A verseny házigazdái, a Szent György Gimnázium tanítói közössége igazi télies hangulatot teremtve egy elárvult hóembernek toborzott barátokat a versenyzők köréből, s a hangulatteremtés érdekében a megmérettetés szüneteit sok érdekes, mozgásos játékkal töltötték ki, diákoknak és pedagógusoknak egyaránt tartalmassá és élvezetessé téve a délelőttöt.

Végezetül a bírálóbizottság részéről Szabó Irén gyulakutai tanítónő valamint Simon György magyartanár a magyar nyelv, azaz édes anyanyelvünk ápolásának szükségességére és lehetőségeire hívta fel a hallgatóság figyelmét, amelyre kitűnő alkalom volt a jelen esemény is.

Séra Tünde Csilla tanítónő