2020. november 26., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az idén végzett diákok

A tanintézmények  16 év fölötti idei évi végzősei hat hónapig 250 lejes járadékra jogosultak havonta. Ennek feltétele, hogy a tanév lezárását követő hatvan napon belül jelentkezzenek a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökségeknél annak érdekében, hogy bekerüljenek az álláskeresők országos adatbázisába, ez ugyanis a munkanélküli-segély igényléséhez elengedhetetlen. 

Az álláskeresők nyilvántartásba vétele  a 2002. évi 76-os számú törvény értelmében egy megelőző és kötelező szakasza a munkanélküli-segély folyósításának és a munkaerő-foglalkoztatás ösztönzésének. 

A középiskolák, szakiskolák, speciális oktatásban részesülők, egyetemek, főiskolák végzősei a felvilágosítás és személyes tanácsadás mellett állásközvetítésben, ingyenes szakmai továbbképzésekben és havi anyagi juttatásban részesülhetnek.

A középiskolát végzett fiatalok abban az esetben is regisztrálhatnak, ha az érettségi vizsgájuk sikertelen, a hatvan napot az utolsó oktatási naptól számítják. Amennyiben valamelyik tantárgyból tanév végén nincs lezárva a végzős, a sikeres pótvizsgát követő hatvan napon belül regisztrálhat a munkaerő-foglalkoztatási ügynökségnél. A sikeres pótvizsga dátuma a tanintézmény által kibocsátott igazoláson kell szerepeljen.

A felsőfokú tanulmányaikat végzettek számára a nyilvántartásba vétel hatvan napja az utolsó tanulmányi év befejezésétől vagy a sikeres licencvizsga dátumától számít (feltétel, hogy a tanulmányok befejezésétől számított 12 hónapon belül sikeresen levizsgázzon).

A megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökségek nyilvántartásba vételéhez álláskeresőként az alábbi okiratok szükségesek: 

– személyazonossági igazolvány;

– oklevél, illetve igazolás a tanulmányok befejezéséről, amit az illető tanintézmény titkárságán bocsátanak ki;

– az egészségi állapotra vonatkozó, saját felelősségre tett nyilatkozat, kiemelve azt is, ha valamilyen egészségügyi gond miatt bizonyos tevékenység nem végezhető, az igazoló dokumentumot csatolni kell.

Mindazok, akik állami vagy magán tanintézmény diákjaiként általános, szakiskolai, speciális, líceumi, posztliceális vagy felsőfokú engedélyezett vagy akkreditált tanintézményben végezték tanulmányaikat, jogosultak a járadékra. 

Az elhelyezkedés ösztönzésére 1.500 lej jár

Azok a végzősök, akik hatvan napon belül nem helyezkednek el a végzettségüknek megfelelő szakmában, és szerepelnek az ügynökség nyilvántartásában, igényelhetik a munkanélküli-segély folyósítását, ha nem folytatják a tanulmányaikat és nincs jövedelmük. A munkanélküli-segély 250 lej, és a tanintézmény elvégzését követő hatvan nap letelte után hat hónapig folyósítják. 

Bármilyen tanintézmény végzettje, ha legalább 16 éves, és a tanulmányai befejezésétől számított 60 napon belül nyilvántartásba veszik a munkaerő-foglalkoztatási ügynökségnél, majd teljes munkaidővel munkaviszonyba kerül 12 hónapnál hosszabb időszakra, 1.500 lejes járadékra jogosult, amelyet két részletben fizetnek ki: felét az alkalmazást követően, a másik felét a 12 hónap letelte után.

Amennyiben a végzettek a tanulmányaik befejezését követő 60 napon belül nem jelentkeznek az ügynökségnél nyilvántartásba vétel céljából, álláskeresésre és az ügynökség szolgáltatásaira jogosultak, azonban elvesztik a munkanélküli-segélyhez való jogukat. 

Bővebb felvilágosításért a  Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség (AJOFM) marosvásárhelyi kirendeltségén, a Iuliu Maniu utca 2. szám alatt lehet érdeklődni vagy a 0265/269-247-es telefonszámon, illetve a lakhely szerinti munkaerő-foglalkoztatási ügynökségeknél. (pálosy)