2021. május 16., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

KAF verssorára

Kihalt nézőtér lesz a szó

Alig néhányan üljük körül

Zúdulnak senkik hátunk mögül

Eső ver s némán hull a hó


Egymásra bambán bámulunk

Ha értenénk is mindhiába

S ha lenne is ki bírja állja

Legyűrve némán fásulunk


Ha csillagképek távolodnak

Magányunk fel ki oldaná

Egyetlen Szó kimondaná – 

Kihűlt mondatok áporodnak


Érintés omlik hangtalan

S egymást oltja ki sok sikoly

Károli és a Csepp-Vizsoly

Kihalt nézőtér parttalan