2020. november 26., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Felkarolják a fiatal gazdákat

Tekintettel arra, hogy az Európai Unióban a farmerek alig 11%-a 40 év alatti, és az agrárszektorra a kiöregedés jellemző, a Európai Bizottság az elkövetkező támogatási ciklusban kiemelten támogatja a fiatal gazdákat. A tagállamok a mezőgazdasági támogatások keretösszegének mintegy 2%-át erre kell szánják. 

A támogatás uniós feltételei között szerepel az is, hogy a tagországok szaktárcái meg kell állapítsák a megművelendő mezőgazdasági területek nagyságát (90 hektárig). Továbbá előírják, hogy milyen módszerrel számítsák ki a farmokra szánandó összeget. A támogatási feltételek között szerepel a szakmai felkészültség, illetve az is, hogy öt évig garantálni kell a farm működtetését, illetve elsőbbséget kell biztosítani a fiataloknak bizonyos hazai költségvetésű támogatások esetén. Az új költségvetésben a mintegy egymilliárd lejes keretet bankon keresztül utalják át, kölcsönként. 

A mezőgazdasági minisztérium július 15-étől meg is hirdette a fiataloknak szánt támogatást, farmonként legtöbb 50.000 euróra lehet pályázni. A 6.1-es támogatási kiírás alapján az összegeket vissza nem térítendő hitelként kapják meg a gazdák. A kérvényeket október 20-ig kell benyújtani az APIA-hoz. Erre 42 millió eurót szánt a szaktárca. Ebből 20 millió eurót elkülönítettek azoknak a fiataloknak, akik külföldről térnének vissza az országba (diaszpóra támogatása). Ezenkívül gyümölcsös létesítésére termelői csoportoknak 1.985.000 eurót szánnak. A feltétel az, hogy ezért legtöbb 50 hektáros terület megművelését kell vállalják. Az üzleti tervek alapján az összeg 75%-át a szerződéskötés után utalják át, a fennmaradt 25%-ot az üzleti terv megvalósításának függvényében kapják meg a gazdák. Növénytermesztés esetén három, gyümölcsös fenntartására öt évre szóló üzleti tervet kell készíteni. A külföldről visszatérők átvehetik szüleik gazdaságát, ezek működtetésére el kell készíteniük a fejlesztési tervet, amelynek alapján pályázhatnak a támogatásra. 

Fiatal farmerek szarvasmarha-kiállításon

Fotó: Nagy Tibor (archív)


Várható támogatások a mezőgazdaságban 

A kormány a költségvetés-kiegészítéssel 3,445 milliárd lejt utalt át a Mezőgazdasági Minisztériumnak, amiből az év végéig a különböző pályázatokra kifizethetik a gaz-dáknak szánt finanszírozást. Az összegből 2,1 milliárd lejt a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökségnek (APIA) utaltak át, az ügynökségen keresztül juttatandó támogatások előlegének törlesztésére, a fennmaradt összegből pedig a minisztérium által meghirdetett programra utalnak át pénzt.

Az egyik ilyen a zárt térben előállított paradicsom termesztésére szánt összeg. Országos szinten a program első fázisában az idén 10.785 lejt fizetnek ki gazdánként. Az év elején 40 millió eurót szántak erre, a keretösszeget a pályázatok száma szerint osztották el. S bár a mezőgazdászok kérték az előző években kifizetett 3000 eurós támogatást, ezt a kérést nem tudták teljesíteni, ugyanis az idén 1,2 milliárd lejt szántak a szárazság okozta kár helyreállítására, így nem egészítették ki a paradicsomtermesztésre szánt keretet. Augusztusban 18.000 termesztőnek utalják át a támogatást. 

Ehhez hasonlóan finanszírozzák a fokhagymatermesztést. Az érdekeltek május 15-ig kellett benyújtsák a kérvényt a mezőgazdasági igazgatósághoz, a termést július 1. és november 20. között értékesítik, az igazoló okiratokat november 27-ig nyújtják be. Egy gazdának mintegy 1000 eurónyi összeget juttatnak majd, pontosan csak akkor lehet tudni, amikor lezárják a jelentéseket. 

Amint korábban írtunk róla, átutalták a gázolaj-támogatást. A tavaszi mezőgazdasági munkálatokra a kérvények alapján 103.382,895 lejt utaltak át, amiből 67.747.593 liter gázolajat fizettek ki. A gazdák már benyújtották a második fél évre szóló kérvényeiket is. Az összeget jövő év elején utalják át. 2020-ban 1,5258 lejt számolnak egy liter üzemanyagért. 

A fajtajegyzékek vezetésére a júliusi dokumentumok alapján 25 igénylőnek összesen 1.224.344 lejt utaltak át a költségvetésből. Mint ismeretes, a kormány eltörölte volna a gyapjútermesztésre szánt támogatást, azonban ez vitát váltott ki. Korábban azt tervezték, hogy a leadott kilogrammonkénti egylejes támogatást tíz lejre emelik. Végül öt lejben egyezett ki a kormány a juhtenyésztők egyesületével. A minisztérium 2020-ra 14 millió lejt különített el az év elején, a megpályázandó keretösszeg 45 millió lej. 

Támogatásra számíthatnak a méhészek is. Augusztus 12-én hozták nyilvánosságra azt a kormányhatározatot, amelynek alapján a kedvezőtlen időjárás (jégeső, szárazság, vihar) okozta károkért méhcsaládonként 25 lejt fizetnek az érintetteknek. A kérvényezés és a kifizetés módja a kormányhatározatban szerepel. 

A költségvetés-kiegészítés tartalmazza az APIA-n keresztül nyújtott földalapú támogatásra szánt összegek előlegét is. A finanszírozásra jogosultak mintegy 85%-ának a pénzt 2020. október 16. – november 30. között utalják át. A hátralevő pénzt pedig december 2-től az év végéig kapják meg a gazdák. 

A minisztérium 740,8 millió lejt különített el a sertés- és szárnyastenyésztő farmoknak és öntözőberendezések vásárlására. Az idén több mint 34.000 növénytermesztő kért kártérítést az őszi kultúrákra, ugyanis több mint 1,2 millió hektárt érintett a tartós szárazság. A jegyzőkönyvek alapján az idén elvetett őszi termés 30%-a károsult. A kártérítés összege eddig meghaladja az 1,4 milliárd lejt. 


Megvonhatják a finanszírozást a tarlótüzet okozóktól

Mint ismeretes, a mezőgazdasági területek takarításakor szigorúan tilos a tarlóégetés. Ez érvényes azokra a parcellákra (termőföld, kaszáló, legelő) is, amelyekért területalapú támogatást juttatnak a gazdáknak. 

Az elkövetkezendő időszakban az APIA szakemberei, a megyei tűzoltókkal és a környezetvédelmi őrség felügyelőivel, ellenőrzést végeznek és szigorú büntetéseket helyeztek kilátásba, mi több, végleg megvonható a finanszírozás azoktól a gazdáktól, akik így tisztítják meg mezőgazdasági területeiket. A tarlótűzzel egyrészt szén-dioxid szabadul fel, ami hozzájárul az üvegházhatáshoz, másrészt talajeróziót okoz. Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy a legtöbb esetben a gazdák felügyelet nélkül hagyják a tarlótüzet, ami átterjed a lakott területekre, gazdaságokra, és előfordult, hogy istállók, raktárak, épületek váltak a tűz martalékává.

A felügyelők munkáját egy újonnan kifejlesztett applikáció (internetes alkalmazás) is segíti, amely jelzi a mezőgazdasági területeken keletkezett tűz pontos idejét, helyét és a területen levő növényzetet. A tulajdonost pedig a műholdas telemetriai rendszer segítségével azonosíthatják.