2021. november 27., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Adóssága közel ötmillió lej

A marosvásárhelyi tanács múlt heti ülésén Hermann Mark Christian a testület előtt ismertette a Közigazgatás és Turizmus elnevezésű kft. gazdasági mutatóit, azt kérve a tanácsosoktól, hogy szavazzák meg a cég fizetésképtelenségi eljárásának megindítását. A gyakorlatban a Közigazgatás és Turizmus Kft. az önkormányzat tulajdonában van (a részvények 99 százaléka a városé mint közigazgatási egységé, 1 százaléka szintén a városhoz tartozó piacigazgatóságé), és öt év alatt „sikerült” mintegy 5 millió lejes adósságot felhalmoznia. A csütörtöki ülésen a szavazás elmaradt, de a tanács felbontotta a cég és a város közötti társulást, azaz visszavette a vagyonkezelés jogát a Közigazgatás és Turizmus Kft.-től.


Fotó: Nagy Tibor
A cég január 1-től kinevezett ügyvezető igazgatója, Hermann Mark Christian megpróbál még egy rendkívüli közgyűlést összehívni. Közölte: általános fizetésképtelenségi eljárást csak az átszervezési terv bemutatása után indíthatna, de mivel nincs mit átszervezni, az egyszerű fizetésképtelenségi eljárás elindításához szüksége lenne a tanácsosok szavazatára.
A csütörtöki tanácsülés a Közigazgatás és Turizmus Kft. részvényesközgyűlésével indult. Hermann Mark Christian ügyvezető igazgató bemutatta a cég általános gazdasági helyzetét, pénzügyi mutatóit és a mérleg sarokszámait. A kft. pénzügyeit három hét alatt átvilágító, felleltározó ügyvezető kimerítően ismertette az alapító okirat szerint „közétkeztetési, hotel- és turisztikai szolgáltatásokat nyújtó, ingatlan-bérbeadással, sportrendezvények szervezésével” foglalkozó cég létrejöttének, majd a várossal való társulásának körülményeit, aminek következményeként a város egyes ingatlanjai (mint például a város tulajdonát képező víkendtelepi vendégház, a somostetői „Erdei Házikó”, a Művész moziban levő kioszk, a Mihai Eminescu kultúrház, a várban levő étterem stb.) fölött vagyonkezelési jogot gyakorolt. Közölte: a cég pénzügyi helyzete katasztrofális, a korábbi ügyvezetőnek nem szabtak meg teljesítménykritériumokat, a társulásnak – amely alapján átruházták az ingatlanok kezelési jogát – nem volt vezetőtanácsa, így aztán elmondható, hogy gyakorlatilag sohasem létezett semmilyen kontroll felette. Hiányzó dokumentumok, kétes kifizetések, azonos számú, de különböző összegekre kiállított számlák, előnytelen bérleti szerződések – ezt találta a tanács által kinevezett ügyvezető a cég átvilágítása során. 2020. de-cember 31-én a cég több beszállítónak volt adós, köztük a Selgros Cash&Carry Kft.-nek, a Korondi Árcsó Kft.-nek, a Darina Com Kft.-nek. Az összadósság az 5 millió lejhez közelít. Hermann Mark Christian szerint a cég képtelen kifizetni tartozásait, az egyetlen megoldást a fizetésképtelenségi eljárás elindítása jelenti, ezzel párhuzamosan pedig a korábbi ügyvezető és a vagyonkezelésért felelős személyek elszámoltatása.


Fotó: Nagy TiborA beszámolót Claudiu Maior szakította meg, tiltakozva az elhangzottak ellen. Radu Bălaş arra hivatkozott, hogy a POL mindig ellenezte ennek a cégnek, illetve a társulásnak a létrejöttét, „mert az önkormányzatnak nem az a feladata, hogy vendéglőket, szállodákat üzemeltessen vagy sportügynökségként működjön”, ezért ezúttal sem fog szavazni. „A polgármesteri hivatal egy nagy gazdasági csaló lett, komoly vállalkozásokat csapott be” – jelentette ki Bălaş. Pescar Radu (PMP) szerint a gyűlés fölösleges, nem a tanács kell szavazzon, hanem az ügyvezetőnek kötelessége 30 napon belül a fizetésképtelenségi eljárás elindítását kérni a bíróságtól, értesíteni az adóhatóságot. „A jelenlegi helyzetben a tulajdonosnak nincs szerepe” – tette hozzá. Ezt erősítette Papuc Sergiu (PSD) is, aki azt mondta, hogy korábbi alpolgármesteri minőségében a Közigazgatás és Turizmus Kft.-vel kapcsolatban „a saját fejétől semmit nem írt alá, ha ennek az ellenkezőjét állítja Hermann Mark Christian, akkor jelentse fel” (megjegyzés: a társulási szerződést 2017-ben nem Dorin Florea polgármester, hanem Sergiu Papuc írta alá alpolgármesteri minőségében). Hozzátette: nem átszervezést akarnak, hiszen azt nem lehet, mivel a városhoz visszakerül a vagyonkezelés joga, hanem csődeljárást. A részvényesi közgyűlést vezető Frunda Csenge (RMDSZ) szerint az a lényeg, hogy „a város javai kerüljenek vissza, hogy a polgármesteri hivatal és a Közigazgatás és Turizmus Kft. közötti kapcsolatot megszakítsuk”. Kiss Zoltán (PMP) szerint a fizetésképtelenséget már rég kérni kellett volna, jelenleg napi 3500 lejt tesznek ki a késedelmi kamatok.
Hermann Mark Christian hangsúlyozta, egyedül nem oldhatja meg a problémákat, csak részlegesen, a mandátuma korlátain belül. Valóban ő a cég ügyvezetője január elsejétől, de ez akkor sem a saját vállalkozása, ugyanis a cég felett a város gyakorolja a tulajdonosi jogokat a városi tanácsosok alkotta közgyűlésben. Közölte, ügyvezetőként teszi a dolgát, és vállalja a munka és a felelősség rá eső részét, de ugyanezt elvárja a város tulajdonosi jogkörét gyakoroló közgyűléstől is, vagyis a városi tanácstól, hogy saját felelősségére megszavazza az egyszerűsített fizetésképtelenségi eljárás elindítását. Frunda Csenge először az erre vonatkozó döntéshozatalt hétfőre halasztotta volna, végkövetkeztetésként pedig közölte, „mindenki a tanácsban
egyetért abban, hogy a fizetésképtelenségi eljárást el kell indítani, de ez az ügyvezető feladata”, ezért az erre vonatkozó napirendi pontot nem bocsátja szavazásra.
– Ezek után hogyan tovább? – kérdeztük Hermann Mark Christiant.
– A cég közgyűlésének tagjai azáltal, hogy nem szavazták meg az egyszerűsített fizetésképtelenségi eljárás megindításáról szóló napirendi pontot, egy olyan 22-es csapdáját állítottak fel, amely nem hagy további mozgásteret ahhoz, hogy a kft. körüli áldatlan állapotoknak mielőbb véget vessünk. A 2014. évi 85-ös számú, csődeljárásról szóló törvény 66. cikkelyének (5) bekezdése ugyanis világos és egyértelmű: az egyszerűsített csődeljárást csak a részvényesek közgyűlésének jóváhagyásával lehet elindítani! Az általános csődeljárást normális körülmények között az ügyvezető egyedül is el tudná ugyan indítani, de ehhez átszervezési tervet kell benyújtani. Márpedig az önkormányzati tulajdonban lévő céget, amint ez a kft. átvilágításáról szóló jelentésből is kiderül, a pénzügyi helyzetére való tekintettel nem lehet átszervezni. Mi több, a városnak a társulásból való kilépése miatt pedig már nem is rendelkezik azokkal az ingatlanokkal és vagyontárgyakkal, amelyekkel bármily kevés jövedelmet, bevételt is generálni tudna átmenetileg, egy átszervezési terv jóváhagyásáig. Én becsülettel elvégeztem a munkámat, alig három hét alatt átvilágítottam és felleltároztam a céget, az átvilágításáról és naprakész helyzetéről szóló jelentésemet pedig mind a városvezetés, mind a városi tanács rendelkezésére bocsátottam. Továbbá összehívtam a közgyűlést, ahol bemutattam egy külön prezentáció révén is a végső következtetéseket, megmutattam, hol követtek el törvénytelenségeket, és megpróbáltam elmagyarázni a tanácsosoknak, miért az egyszerűsített csődeljárás az egyetlen opció, és hogy a törvény betűje szerint miért van szükség a közgyűlés döntésére az egyszerűsített fizetésképtelenségi eljárás elindításához.
Az ülésvezető azonban a személyem elleni támadások ellenére sem adta meg a viszontválaszra a lehetőséget – Claudiu Maior nagy örömére –, hanem több alkalommal is félbeszakított, és belém fojtotta a szót, pedig legalább hatszoros nekirugaszkodásra próbáltam elmagyarázni, miről szól a fent idézett jogszabály. Mindemellett, Claudiu Maior kérésének eleget téve, az ülés vezetője nem bocsátotta szavazásra a felszámolási eljárás elindításáról szóló napirendi pontot, és ez a legsúlyosabb. Az egyetlen, amit még megtehetek, hogy megpróbálok még egy rendkívüli közgyűlést összehívni, és szavazásra bocsátani az egyszerűsített eljárás elindításáról szóló napirendi pontot. Ha most sem szavazzák meg, az én küldetésem véget ér. Összegzésként: én az elvállalt feladatot teljesítettem, a munkámat elvégeztem, a lelkiismeretem tiszta. Ettől a pillanattól kezdve a város nevében a tulajdonosi jogkört gyakorló városi tanácsot terheli a felelősség a kialakult helyzetért – jelentette ki Hermann Mark Christian.