2020. szeptember 23., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Columna Szakszervezeti Szövetséghez tartozó Acord Szakszervezet nyílt levelet intézett a sajtóhoz, melyben a szociális ellátásban dolgozóknak a szükségállapot idejére járó veszélyességi pótlék folyósítását követelik. A törvény értelmében Maros megyében körülbelül ezer dolgozót 5000 lejes veszélyességi pótlék illetne meg. 

A koronavírus-járvány okozta egészségügyi helyzet nagyon nagy feladat elé állította a hatóságokat. Azonban ez a krízis gazdasági és szociális téren is egyre inkább megmutatkozik, és mélyen érinti a lakosság életszínvonalát. A hatóságok az alkalmazottakat partnernek kell tekintsék, hiszen felelős magatartásukkal a SARS-COV-2 vírus terjedését fékezik meg. 

Mint ismeretes, április és május folyamán a szociális ellátási intézmények – az öreg- és gyermekotthonok, a hátrányos helyzetűeket ápoló állami és magánintézmények – alkalmazottainak szigorú megelőzési intézkedéseknek kellett eleget tenniük – ami más szférákban dolgozóknak nem volt előírva –, nevezetesen annak, hogy 14 napot a munkahelyen, majd ezt követően egy kijelölt helyen elkülönítésben kellett tölteniük. 

Ez az időszak nagyon nehéz volt, hiszen az alkalmazottak családjuktól, gyermekeiktől, idős szüleiktől távol maradtak annak érdekében, hogy az intézményekben gondozottakat megóvják a fertőzésveszélytől. Ezt a kihívást valamennyi alkalmazott példásan teljesítette. Azonban erőfeszítéseiket a hatóságok nem jutalmazzák, annak ellenére, hogy az idei 82-es számú törvény szavatolja a veszélyességi pótlékot a szociális szférában dolgozók számára is, ugyanúgy, ahogyan azt az egészségügyben dolgozók számára biztosítják. 

A kormány a szükségállapotot követő két hónapban sem intézkedett annak érdekében, hogy a jogosultak megkapják a veszélyességi pótlékot. 

A szakszervezeti tagok azt is felháborítónak tartják, hogy egy parlamenti kezdeményezés a veszélyességi pótléknak csupán egy hónapra való csökkentését helyezi kilátásba, ellentétben az említett törvényben foglaltakkal. Ezt az eljárást felháborítónak és elfogadhatatlannak tartják, hiszen ellentmond a törvénynek és azon elveknek, melyek mentén ezt a törvényt meghozták. 

Ezen túlmenően, az illetékes hatóságok a költségvetést sem módosították úgy, hogy a szociális intézményekben dolgozók bérét év végéig biztosítani tudják, ami a szociális rendszer működésképtenségét vetíti előre. 

Természetesen az egészségügyi helyzetre kell fókuszálni, de a többi szektort sem lehet elhanyagolni, a szociális ágazatot és az alkalmazottakat sem lehet krónikusan alulfinanszírozni, hiszen ez méltánytalan azokkal szemben, akik folyamatosan pluszmunkát vállalnak. 

Annak ellenére, hogy az országban veszélyhelyzet van érvényben, amikor a munkavállalók nem tiltakozhatnak, a szociális ellátásban dolgozók fenntartják kéréseiket jogaik érvényesítésére – áll a Népújsághoz eljuttatott közleményben. 

Puiu Lucian Ciprian, az Acord Szakszervezet elnöke lapunk kérdésére elmondta, hogy a törvény értelmében mindazok, akik a szükségállapot idején elkülönítésben dolgoztak, áprilisra és májusra havi 2500 lejre lennének jogosultak, akárcsak az egészségügyben dolgozók. Maros megyében körülbelül ezer alkalmazottat illetne meg a pótlék. A kormány, a munkaügyi minisztérium azonban – források hiányára hivatkozva – nem biztosítja a kifizetésekhez szükséges összeget. 

A szakszervezeti vezető azt is elmondta, hogy a megoldás reményében beadvánnyal fordultak a kormányhoz, a parlamenthez és valamennyi párthoz.