2021. június 20., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Carmen Avram politikai nyilatkozata

Az Európai Parlament 2021. június 9-i plénumában Carmen Avram képviselő arra hívta fel a Parlament és a Tanács figyelmét, hogy a nyomozáshoz való jog nem jelenthet hatalommal való visszaélést. 

A szociáldemokrata képviselő annak kapcsán szólalt fel, hogy bebizonyosodott, az Európai Tanács, illetve az Európai Parlament különbözőképpen értelmezi az Európai Unió működését szabályozó egyezmény 226-os cikkét. Emiatt 7 éve nézeteltérés van közöttük, ugyanis a Tanács nem ismeri el azokat a határokat, amelyekig az Európai Parlament el akar menni a hivatali ideje alatt megvitatott különféle kérdések vizsgálata során.

A Parlament azt akarja, hogy kikérdezhesse a tagállamokat, szankcionálhassa a kérdések megválaszolásának megtagadását, felszólíthassa a biztosokat és tisztviselőket, hogy magyarázzák el, hogyan gyakorolják hatáskörüket, és ezzel kapcsolatban bizonyítékot szolgáltassanak.

Sürgős kompromisszumra van szükség az európai polgárok érdekében

Carmen Avram a Parlament plénumában kijelentette: „Az Európai Parlament vizsgálati joga (…) valójában a 450 millió európai tájékoztatáshoz való joga, akik közvetlenül szavaztak a Parlamentre. A Parlament és a Tanács közötti kommunikáció hiányát nem szabad a polgárok kárára rendezni”.

„Ezért – folytatta a képviselő – 7 év holtpont után sürgősnek tartom az erről a kérdésről folytatott megbeszélések folytatását és egy határozott kompromisszum megtalálását, mert különben a kudarc nem csak e két intézmény egyikének, hanem az Európai Unió egészének, a társadalomnak lesz a kudarca.”

A továbbiakban kiemelte: „Úgy gondolom, hogy a nyomozáshoz való joggal az Európai Parlamentnek is meg kell határozni a felelősségét. Vagyis nagyon világosan meg kell határozni, hogyan kell ezeket a vizsgálatokat lefolytatni. Mert a jogok és felelősségek közötti egyensúly hiányában a korlátok megsérülhetnek, és amikor ez megtörténik, akkor kísértés támad egy ideiglenes hatalommal visszaélni.

Volt újságíróként tudom, hogy a cél nem mentesíti az eszközöket, ha ez az igazság megsértését és a tények figyelmen kívül hagyását jelenti, a hatalommal való visszaélés pedig nem jelent nyomozást, és fordítva.

Ez kötelességünk azok iránt, akik elküldtek minket, hogy képviseljük őket az Európai Parlamentben, és nem csak az igazsággal tartozunk nekik, hanem a valóság világos megértésével és mindenekelőtt a valósághoz igazított megoldásokkal is” – zárta politikai nyilatkozatát Carmen Avram.

Miről szól a 226-os cikk?

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 226. cikke értelmében az Európai Parlament tagjai negyedének kérésére ideiglenes vizsgálóbizottság hozható létre a közösségi jog esetleges megsértésének megvizsgálására.