2021. május 13., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

a 2019-es érettségi vizsga alapján

Közzétette az Erdélystat a 2019-es érettségi vizsgák alapján készült középiskolai rangsort. A magyarul tanulók eredményeit figyelembe véve a legjobban teljesítő négy iskola a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a zilahi Silvania Főgimnázium, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium és a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Főgimnázium. Ezekben minden beiratkozó diáknak sikerült az érettségi vizsgája, az összesített médiájuk 8-as feletti volt.

Mindeddig nem készült olyan középiskolai rangsor, amely az erdélyi magyar oktatási hálózat egészére fókuszálna, és kimondottan a magyarul vizsgázók eredményeit venné figyelembe. Az országos rangsorok, amilyen például az admitereliceu.ro, nem tesznek különbséget tannyelv szerint. Ezen a toplistán a magyar osztályokkal (is) rendelkező első öt helyezett a zilahi Silvania Főgimnázium (60. hely), a marosvásárhelyi Unirea Főgimnázium (73. hely), a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium (109. hely), a kolozsvári Onisifor Ghibu Elméleti Líceum (136. hely), illetve a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum (138. hely) volt 2019-ben. A romániai toplista figyelembe veszi a líceumi felvételit, az érettségi eredményeket (csak a nyári szesszióét), illetve az olimpiákon elért teljesítményt.

Az Erdélystat rangsora kizárólag az érettségi teljesítmények alapján készült, újdonsága, hogy a nyári és az őszi vizsgaidőszak összesített eredményeivel számol. A sorrend csak az aktuális évfolyam (azaz a 2018/2019-es tanév) nappali tagozatos, magyarul tanuló diákjaira vonatkozik, összesen 114 középiskola 5391 magyar tanulójára. Közülük 3560-an csak a nyári vizsgaidőszakon vettek részt, 1560-an nyáron és ősszel is próbálkoztak, illetve 271 diák csak az őszi pótérettségire jelentkezett. A beiratkozók közül 3917-en szereztek oklevelet 2019-ben, így az összesített sikerességi ráta 73%-os volt.

A rangsorok elkészültek oktatási profilok szerint is. A matematika-informatika osztályok közül az első három helyezést a brassói Áprily Lajos Főgimnázium, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium, illetve a szintén kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum érte el a 2019-es összesített sikerességi arányok alapján. A filológia profil legjobb három iskolája a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium, illetve a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium. A természettudományi osztályok esetében a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum, illetve a zilahi Silvania Főgimnázium vezeti a rangsort. A társadalomtudományi profilok első három helyezettje a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Főgimnázium és a Mikes Kelemen Elméleti Líceum.

A szaklíceumok esetében három kategória szerint rangsoroltak. A szolgáltatások szakon belül a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum, a csíkszeredai Joannes Kájoni Szakközépiskola és a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum ért el kiemelkedő teljesítményt. A műszaki képzésben csupán két iskolában haladta meg a 70%-ot a sikerességi arány: a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceumban és a marosvásárhelyi Elektromaros Technológiai Líceumban. A természeti erőforrások és környezetvédelem szakokat működtető magyar líceumok közül egyedül a baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum ért el 70%-os sikerességi rátát.

A vokacionális, hivatási képzésen belül a művészeti osztályok a kolozsvári Sigismund Toduţă Zenei Főgimnáziumban, a Nagyváradi Művészeti Líceumban, illetve a marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceumban voltak erősek. A teológiai képzésben a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium, a temesvári Római Katolikus Gerhardinum Teológiai Líceum és a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum foglalja el a rangsor első három helyét. Magyar nyelvű pedagógiai oktatás öt líceumban zajlik, közülük a székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai Líceum, a nagyváradi Iosif Vulcan Főgimnázium, illetve a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Pedagógiai Főgimnázium teljesített átlagon felül a 2019-es érettségin.

A 2019-es érettségi rangsor az Erdelystat.ro honlapon tekinthető meg. Az interaktív táblázatban a toplista megyék vagy települések szintjén is megnézhető, illetve az iskolák sorrendbe rendezhetők az egyes vizsgajegyek átlagai alapján is.