2022. január 19., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Országos tanévnyitó Küküllődombón

A helybeli unitárius templom volt a helyszíne szeptember 11-én a magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségének. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett rendezvényen Erdély minden magyarok lakta megyéje képviseltette magát pedagógusok, elöljárók, közszereplők, képviselők, szenátorok révén. Jelen voltak az anyaországi Emberi Erőforrások Minisztériumának tisztségviselői, Magyarország csíkszeredai főkonzulja és kolozsvári vezető konzulja, a Nemzeti Pedagógus Kar vezetői, a Magyarországi Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke, a Sapientia Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egy-egy tanára, Dicsőszentmárton polgármestere.


Fotók: Bodolai GyöngyiAz ünnepségen ismert és kevésbé ismert idézetekre épülő beszédek sokasága hangzott el a tanítás szépségéről és nehézségeiről, amihez az alaphangot a Zsoltárok könyvéből vett bibliai gondolat adta meg: „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk” (Zsolt.9.12). Ez szerepelt a pedagógusszövetség által kiadott szórólapon, és erre építette áhítatát Rácz Norbert Zsolt, a Magyar Unitárius Egyház püspökhelyettese, aki Kovács

István püspök áldását tolmácsolta. A Miatyánkot Márkos Hunor Elemér küküllődombói unitárius lelkésszel együtt mondta el a színes, sok helyről összesereglett gyülekezet, a helybeliek fohászát erősítve. 

Törékeny világunkban az a cél, hogy az utánunk jövő nemzedékek megtalálják az Istentől való tiszta szívhez vezető ösvényt. Ennek bölcs jelzője nem pusztán a tudást, az embert belsőleg formáló, alakító erőt is jelenti, ami az oktatás mellett a nevelés eredménye – hangzott el a püspökhelyettes beszédében, aki bevallotta, hogy négygyermekes édesapaként és pedagógus felesége révén személyes kérdést jelent számára az iskola, és beszédében a személyes találkozás fontosságát hangsúlyozta.

Az áhítatot követően a helybeli Kisgyörgy József Unitárius Dalkör előadásában hangzott fel a Szózat, és Márkos Andor helybeli unitárius egyháztag Reményik Sándor Templom és iskola című versét mondta el. 

A pedagógusszövetség elnökét, elnökségének tagjait, a tiszteletbeli elnököt, a főtanfelügyelőket, főtanfelügyelő-helyetteseket, tanfelügyelőket és pedagógusokat, a diákság képviselőjét, továbbá valamennyi vendéget műsorvezetőként Székely-Varga Melinda, az Ádámosi Iskolaközpont igazgatóhelyettese, és Küküllődombón működő magyar tagozatának történelemtanára köszöntötte. 

Műsorvezető társa Székely-Varga Béla, a dicsői Traian Általános Iskola pedagógusa a szót Miklós Tibor Lászlónak adta át. A 31 százalékban magyarok lakta Ádámos község polgármestere hálásan szólt szülőfaluja, Küküllődombó egykori pedagógusairól, akik összetartó közösséggé formálták a helyi magyarságot, és felismerték a tanítás, tanulás fontosságát. Ezt a példát követi ő is polgármesterként, nagy hangsúlyt fektetve arra, hogy a helybeli fiataloknak biztonságot nyújtó környezetben teremtsenek lehetőséget képességeik szabad kibontakozására. Mert „olyan lesz a jövő, mint a ma iskolája” – idézte Szent-Györgyi Alberttől a rendezvény másik alapgondolatát. 

„Fontos, hogy odafigyeljünk a szabályokra, egymásra, és értékeljük pengeélen táncoló szabadságunkat”– figyelmeztette a hallgatóságot Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke. Közösségünk megmaradása attól függ, hogy iskolarendszerünk mennyire versenyképes, mennyire veszi figyelembe a munkaerőpiac lehetőségeit, a diákok igényeit. A kormányon lévő RMDSZ vezetői ennek a felelősségnek a tudatában dolgoznak, és a magyar kormány óriási segítséget nyújt abban, hogy felkészült fiataljaink itthon maradjanak. „Tennünk kell azért, hogy azok a gyermekek, akik magyar iskolába járnak, soha ne kerüljenek hátrányba” – hangsúlyozta

 „Figyeljünk azokra, (…) akik példamutató életükkel ma is segítenek eligazodni a nehéz döntések előtt” – hangzott el Potápi Árpád János, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkárának üzenetében. Kiemelte, hogy Dávid Ferenc és Apáczai Csere János „állhatatossága mérce a mai kor számára is. A magyar művelődés és kultúra fellendülése nem történhet meg az erdélyi magyarság boldogulása nélkül, ezért „erőt, kitartást, erős és összetartó közösségben végzett jó munkát” kívánt üzenetében, amelyet Székely-Varga Béla olvasott fel. 

A fennállásának három évtizedes évfordulóját ünneplő RMPSZ történelmi egyházainkkal együttműködve tartotta évről évre az ökumenikus tanévnyitó ünnepséget, ami a járvány miatt a múlt évben elmaradt – szólt a hallgatósághoz Burus-Siklódi Botond, a pedagógusok szövetségének elnöke. Az új tanév újabb nehézségeket ígér, de a nehézségek ellenére fontos meglátni és kihasználni minden kínálkozó lehetőséget azért, hogy gyermekeink egy jól működő, megbízható oktatási rendszer keretében tanulhassanak. Ennek kialakításáért több szinten kell mindenkinek megtennie a legtöbbet, amit tudása, tehetsége, társadalmi és szakmai helyzete lehetővé tesz. Más a feladat, de a cél közös: az oktatási rendszer és ezen belül a magyar oktatási rendszer fejlesztése, a minőségi oktatás biztosítása, aminek alapja az együttműködés. 

„Az embernek kétféle attitűdje lehet az életben: az Építés vagy az Ültetés” – idézte Paulo Coelhót a szövetségi elnök. Erre a kettőre van a legnagyobb szükség az új tanévben. Az építőkre, akik szívós, kitartó munkájukkal jelen vannak a törvényhozásban, az önkormányzatokban, minisztériumokban, és nem riadnak meg a visszautasítástól, építő munkájukat a felrakott falak leomlása esetében is újrakezdik – értékelte az együttműködést. 

A folyamatos munka viszont az ültetőké, akiknek tevékenysége állandó és folyamatos, akik felelősséget kell hogy vállaljanak azért, amit elültettek, de ők a jövőért dolgoznak – köszöntötte a rendszerbe most belépő, az ott dolgozó és a rendszerből távozó pedagógusokat és a diákságot, és köszönetet mondott a média képviselőinek is.

Beszédének végén kiemelte az anyaország több mint tíz esztendeje folyó támogatását, az itthon maradást segítő, bátorító magatartását. Ennek megőrzéséért a 2022-es magyarországi választásokon való részvételre biztatta a jelenlévőket, gyermekeink jövője, intézményeink, közösségünk megmaradása érdekében. 

Dr. Lőrinczi Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetközi és Kárpát-medencei kapcsolatokért felelős államtitkára a közösséghez való tartozás fontosságát hangsúlyozva kijelentette: az egyre sűrűbb természeti katasztrófák világában történő rossz irányú változások arra figyelmeztetnek, hogy eljött az újratervezés ideje, ha azt akarjuk, hogy a következő nemzedékeknek is esélye legyen a boldogságra… 

Beszédében kiemelte, hogy a magyar kormány számára mennyire fontos a magyar nemzet összetartása, a külhonban élő nemzettársak helyben maradásának és helyben boldogulásának az elősegítése. A Magyarországon élő nemzetiségek jogait illetően példát mutatva, a nemzetközi és kétoldalú szerződésekben vállalt kötelezettségeiket betartva, a közös érdekek mentén való jó együttműködésre törekednek Romániával is. Hiszik és remélik, hogy az elmúlt 11 évben a külhonban felépített száznál több óvoda, a felújított több ezer templom, iskola az idők végzetéig a magyar gyermekek zsivajától lesz hangos, és falaik között büszkén tanulhat, énekelhet sok pedagógus és tanítvány. Majd a diákokhoz szólt a biztatás: legyenek büszkék arra, hogy olyan nemzethez tartoznak, amely sok vihart megélt a történelem során, de mindig fel tudott állni, és rajtuk is múlik, hogy történelmünk hogyan folytatódik tovább. Majd arra kérte a jelenlevőket, hogy a magyar iskola választásának szorgalmazásával, az iskolában végzett munkájukkal továbbra is járuljanak hozzá a magyarság fennmaradásához tett erőfeszítésekhez.

A beszédeket ünnepi mozzanat, a Pedagógus Szolgálati Emlékérem átadása követte, ami az Emberi Erőforrások Minisztériumának a rendelete alapján azoknak a pedagógusoknak jár, akik legalább 25 éven át a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedve kiemelkedő munkát végeztek. A Maros megyében kitüntetésben részesülő tíz pedagógus közül négyen vettek részt az ünnepségen: Albertini Zoltán testnevelés, dr. Bálint István biológia, Soós Katalin magyar és Stan Ágota Irma matematika szakos tanárok. A kitüntetettek tevékenységét Székely-Varga Mária-Melinda, az Ádámosi Iskolaközpont igazgatóhelyettese méltatta, a díszoklevelet és az emlékérmet dr. Lőrinczi Zoltán államtitkár és Horváth Gabriella, a pedagógusszövetség Maros megyei szervezetének elnöke adta át a Légy jó mindhalálig musical dallamára. 

„A szüleim nyelvét a gyerekeim hangján elkopni nem hagyom” – énekelték, és el is játszották megható zenés-irodalmi összeállításukban a küküllődombói általános iskolások. A nyelv csak élve tündököl című zenés-verses összeállításukban, amelyet Székely-Varga Mária-Melinda történelem szakos tanáruk vezetésével tanultak be, saját és pedagógusaik hitvallását tolmácsolták az anyanyelvről.

Műsorukat követően Kallós Zoltán, az Oktatási Minisztérium kisebbségi oktatásért felelős államtitkára mondta el beszédét, aki szerint a napi esetszámok növekedése miatt újabb emberpróbáló kihívásokkal teli év elé néznek a pedagógusok. Ennek ellenére nem szabad hagyni, hogy a napi feladatok háttérbe szorítsák a megoldandó problémákat: a román nyelv minél alaposabb elsajátítása, a hatékony pedagógus-továbbképzés, a szülők meggyőzése arról, hogy az anyanyelvi oktatás nem hátrányos. Ezenkívül nem kell megfeledkezni arról, hogy a pedagógusnak is folyamatosan tanulnia kell, valamint a hatékony kommunikációról, a kapcsolatok ápolásáról sem az államtitkárság és a pedagógustársadalom szószólója, az RMPSZ között.

Az ünnepségen dr. Mara Gyöngyvér, a Sapientia EMTE rektorhelyettese dr. Tonk Márton rektor üdvözletét tolmácsolta, arra biztatva a pedagógusokat, hogy éljenek az RMPSZ által szervezett és a Sapientia EMTE által támogatott érdekképviseleti, továbbképző és tehetséggondozó tevékenységeken való részvétellel. 

A rendezvényt köszöntötte Horváth Péter, a magyarországi Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, aki a tapasztalatai birtokában tisztelettel és elismeréssel szólt pedagógusaink és vezetőik erőfeszítéseiről. 

Vass Péter, a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének elnöke az oktatás elsődleges haszonélvezői, a diákok nevében számolt be a szervezet tevékenységéről. Továbbá arról, hogy a göröngyös, befejezetlen úthoz hasonló oktatási rendszer nem garantálja a diákok életre való felkészítését, nem az ő igényeikhez alkalmazkodik, hanem a diákokat akarja megfeleltetni a rendszernek. 

Az RMPSZ országos elnökségének tanévnyitó üzenetét szép dombói viseletben Márkos-Mátyás Erzsébet Zita, a désfalvi iskola magyar szakos tanára tolmácsolta, kiemelve a bátorságot, a szakma és a szerepek újragondolásának szükségességét. „Paradigmaváltás csak akkor következhet be a színvonalas oktatásban, ha tudunk, akarunk mi magunk is változni és változtatni. Nem erőnkhöz képest többet, de jobbat (..). Tudjuk Szent Ágoston szavaiból(…): „Benned égnie kell annak, amit lángra akarsz lobbantani másokban.”

A helybelieket a rendkívüli lelkesedéssel éneklő küküllődombói Kisgyörgy József Unitárius Dalkör, a férfikar és az asszonyok szépen szóló kórusa képviselte, a beszédek között énekükkel a hangulatot színesítették Szakács Noémi-Renáta vezetésével. Loghin Anett unitárius egylettag küküllődombói népdalokat énekelt. A rendezvény az asszonykórus fellépésével, amely Horváth Sándor megzenésített versét (Mert a haza nem eladó) énekelte, és a Himnusszal zárult.


*

Szombaton reggel az eseményre érkezett hivatalosságok részvételével felavatták a dicsőszentmártoni óvoda, napközi és bölcsőde épületét, amely Magyarország kormányának a 4,5 millió lejes támogatásával és a helyi önkormányzat pozitív hozzáállásával épülhetett fel.