2021. április 11., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

programok módszertani normáit

A kormány jóváhagyta az IMM Invest, IMM Factor és az IMM LEASING programok módszertani normáit, valamint az IMM Leasing programhoz kapcsolódó de minimis rendszert. Ennek célja a szükséges pénzügyi források biztosítása a kis- és középvállalkozások, valamint a kapcsolt vállalkozások számára, hogy túllépjenek a jelenlegi válság okozta gazdasági helyzeten. A most elfogadott jogszabály lehetővé teszi azt is, hogy a kis- és középvállalkozások megtarthassák a jelenlegi munkahelyeket, és folytathassák a tevékenységüket.


 Forrás: rmdsz.ro
Az IMM Invest program előnye, hogy megszűnt a kedvezményezettek legfőbb korlátja – a garanciák hiánya és a szükséges pénzügyi likviditás megteremtése – a kölcsönökhöz való hozzáférésben. A program 2021-es évre szóló rendelkezési alapjának összege 15 milliárd lej. Ebből 1 milliárd lejt az AGRO IMM Invest programnak különítenek el.

A módszertani szabályok meghatározzák a támogatásokat a mezőgazdaság, a halászat, az akvakultúra (vízművelés) és az élelmiszeriparban tevékenykedő mezőgazdasági termelők számára. Bővül a támogatható kedvezményezettek kategóriája, támogatják a kölcsön megadásának dátumától számított 8 hónapig a kölcsönök kamatjának 100%-át. Ugyanakkor támogatják a kezelési és a kockázati díjat a garancia érvényességének teljes időtartama alatt, valamint egy vissza nem térítendő részt a garantált finanszírozás összegének legfeljebb 10%-áig.

Az Agro IMM Invest alprogram keretében támogatható kedvezményezetteknek nyújtott beruházási hitelek esetében legfeljebb 24 hónapos türelmi időt kell biztosítani. A kölcsönök törlesztése évente legalább két törlesztőrészlettel történik. Az IMM Invest programon belül a támogatható kedvezményezettek egyéb kategóriáinak a türelmi ideje a tőke visszafizetésére legfeljebb 18 hónap.

Az AGRO IMM INVEST alprogram kedvezményezettjei számára a Pénzügyminisztérium folyósítja a támogatásokat az állami költségvetésből. Ez tartalmazza a működő tőke és a beruházási hitelek finanszírozásához nyújtott hitelkeretekkel kapcsolatos kamatokat – a kölcsön megadásának időpontjától számított 8 hónapig – a kezelési és a kockázati díj összegének 100%-ban, valamint a garantált finanszírozás értékére alkalmazott, legfeljebb 10%-os vissza nem térítendő összetevőt.

Az IMM Factor program esetében a támogatások cégenként legfeljebb 800.000 euró lej egyenértékig terjedhetnek, a kockázati és kezelési díj teljes összegének, valamint a kamatok értéke 50%-ának fedezésére.

A garanciák teljes felső határa 2021-re 1 milliárd lej. Az elfogadott módszertani normák meghatározzák a program keretében nyújtott finanszírozás teljes költségét.

Továbbá a módszertani normák szabályozzák azokat a tevékenységeket is, amelyek nem támogathatóak a program keretében.

2021-re az IMM LEASING programban nyújtható garanciák teljes plafonja 2 milliárd lej. Ehhez a felső határhoz kapcsolódó garanciák formájában nyújtott támogatás bruttó támogatásának egyenértéke 50,9 millió lej.

A Pénzügyminisztérium a pénzügyi lízingkölcsönök kamatát legfeljebb 50%-ig támogatja – a finanszírozás odaítélésétől számított 8 hónapig –, a kezelési díjat és a kockázati díjat (garanciaköltségek – finanszírozás) 100%-ig.

A Pénzügyminisztérium a módszertani normákban szabályozza az előfinanszírozásra alkalmazott kamat (3,5%) kizárását, mivel az előleg nem része az állam által garantált finanszírozásnak. Ugyanakkor meghosszabbítja a de minimis támogatási rendszer érvényességét a 2021. december 31-ig és 2022. október 31-ig kötött jogi kötelezettségvállalások esetében. Ez utóbbi dátumig történhetnek a kifizetések. 

(közlemény)