2021. augusztus 4., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Még nem összesítették a mezőgazdasági károkat

Az utóbbi időben nagy mennyiségű eső esett megyénkben, a patakok kiléptek medrükből, a Nyárádon, a Kis- és Nagy-Küküllőn fennállt az árvízveszély. Călin Fokt, a Maros Vízügyi Igazgatóság szóvivője elmondta: megint beigazolódott, hogy igen hasznos a jobbágyfalvi és a bözödi vízgyűjtő, ahol az utóbbi két héten jelentős vízmennyiséget tartottak fenn, megvédve az említett vízügyi létesítmények alatt levő településeket. 

A bözödi gát kedden
   Fotó: Tar András, Facebook


A Küsmöd-patakán létesített bözödi tó vízszintje több mint fél méterrel emelkedett, ami a felületet tekintve valóban jelentős vízmennyiséget jelent, hasonlóképpen az év nagy részében szárazon álló jobbágyfalvi gát, illetve a Küküllőszéplak és Bogát környékén és a más településeket védő patakok mentén felhúzott partvédelmi létesítmények is jó szolgálatot tettek. Áteresztő képességétől függően több helyen viszont a talaj már nem nyeli el a vizet, így több felületen huzamosabb ideig mocsár keletkezik. Ez a jelenség inkább a kültelkeken, szántóföldeken tapasztalható, emiatt elrothadhat az elvetett termény. A Maros megyei igazgatóságokon még nem összesítették az ár- és belvíz okozta károkat. Egyedül Mezőpagocsáról érkezett jelentés, ahol 12,3 hektár cukorrépa van víz alatt, Marosoroszfaluban pedig 2,5 hektár cirokföld károsult. Az eljárás szerint a gazdák megkeresésével először a polgármesteri hivatalok összesítik a kárt, majd az adatokat továbbítják az illetékeseknek, így a mezőgazdasági igazgatósághoz, ahol összeáll egy kárfelmérő bizottság, amely a helyszínen is ellenőrzi a bejelentést, és ennek alapján állítja össze a kártérítési dossziékat. 

Silvia Jude mérnök, a mezőgazdasági igazgatóság munkatársa elmondta, az idén április végén, május elején bekövetkezett hirtelen lehűlés miatt 320 hektár gyümölcsfa károsodott Szászrégen és Bátos környékén. Eddig az említetteken kívül más természeti csapás miatt kárjelentés nem érkezett az igazgatósághoz. Valószínű, hogy csak ezután fordulnak a hivatalokhoz az esőzések miatti kárbejelentésekkel a gazdák. (v.gy.)