2022. augusztus 13., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Kutya egy hangszer

A közmédia és a Hagyományok Háza közös műsora június utolsó teljes hetét a magyar dudálás vonószenében fennmaradt hagyományának szenteli. 

A Kossuth rádió Hajnali – Népzenei összeállítás korán kelőknek jövő heti adássorozatának középpontjában a duda és annak a vonós hangszerekre gyakorolt hatása áll. 


Jankovics Imre dudás, Fortepan, Kotnyek Antal, 1955A duda hosszú évszázadokon át meghatározó hangszernek számított a Kárpát-medence és egész Európa zenekultúrájában. A kutya-, kecske- vagy birkabőrből készült zeneszerszám népszerűségét jól példázza, hogy táncmuzsikánk legkorábbi, XVI. századból származó írott emlékében már egyértelműen felismerhetők a magyar dudajáték sajátosságai. Az arisztokrácia zenei igényének változásával a dudamuzsika lassanként eltűnt az előkelő udvarházakból, művelői pásztorok, elsősorban juhászok és kanászok lettek. A magyar nyelvterület szegényebb vidékein, ahol a gazdák nem tehették meg, hogy vonósbandát fogadjanak, egészen a múlt századig megmaradtak a dudaszóval kísért lakodalmak, farsangi mulatságok. A duda a magyarlakta vidékek közül a Dunántúlon, a Palócföldön és Szeged környékén maradt fenn a XX. század elejéig. Használata a nógrádi falvakban tartott legtovább, ahol a pásztorcsaládok az 1920-as, 30-as években még megőrizték a hangszer elkészítésének és megszólaltatásának évszázados hagyományát. A magyar nyelvterület egyes részein a falusi vonósbandák dallamaiban még ma is fellelhetők olyan darabok, amelyeket maguk a zenészek is dudanótának 

tartanak. Különlegességük, hogy a duda hangzásának tudatos utánzása, a dudaszerű megszólalás jellemzi őket. A témában jártas néprajzkutató, Agócs Gergely szerint ezek a dudautánzó nóták, mint például a kürti zenekar által játszott „Kutyadudának a nótája”, 

régen a prímás tehetségének bemutatására is szolgáltak.

A zenei összeállításban a szerkesztő dudanótákból és kanásztáncok kísérőzenéiből, a falusi vonósbandák által játszott dudautánzó dallamokból válogat. 


Szerkesztő: Éri Márton és Maruzsenszki Andor

Műsorvezető: Pénzes Géza

Adás: Kossuth rádió (minden reggel 5.03)

A műsor interneten elérhető: www.mediaklikk.hu/mediatar/