2020. június 4., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem az InclusU (Inclusivess in/for the European Union through a European University) nevű európai egyetemi konzorcium, ún. „Európai Egyetem” tagjává vált ettől a tanévtől kezdve.

A hivatalosan február 20-án Brüsszelben létrehozott InclusU nevű szövetséget a Lille-i Egyetem (Franciaország), a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem (Románia), a Malmői Egyetem (Svédország), a vilniusi Mykolas Romeris Egyetem (Litvánia), a Minhói Egyetem (Portugália), a Roma Tre Egyetem (Olaszország) és a Wrocławi Egyetem (Lengyelország) alkotja. A szövetség koordinátora a Lille-i Egyetem, amely Franciaország legnagyobb felsőoktatási intézménye, s folyamatosan jelen van a legnevesebb nemzetközi egyetemi rangsorokban.

Az InclusU szövetség szerves része az Európai Egyetemek kezdeményezésnek (European Universities Initiative), amelynek alap- gondolatát 2017-ben Franciaország elnöke, Emmanuel Macron fogalmazta meg, és ebből kiindulva az Európai Unió célul tűzte ki, hogy 2024-re közel 20 ún. európai egyetem jöjjön létre.

Az Európai Egyetem egy egyetemi szövetséget jelent (https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en) olyan felsőoktatási intézmények részvételével, amelyek:

* többprofilúak, és szövetségük révén széles körű földrajzi lefedettséget biztosítanak Európában;

* hosszú távú akadémiai stratégiával rendelkeznek, s ezek alapja a fenntarthatóság, a kiválóság és a közös európai értékek;

* hallgatókra összpontosító képzési programokkal rendelkeznek, a hallgatók alulról felfelé (bottom up) építkező képzési programokat dolgozhatnak ki az egyetemközi „campusz” keretében, s az egyetemi mobilitás minden képzési szinten biztosított; a hallgatóknak lehetőségük nyílhat arra, hogy a szövetséget alkotó egyetemeken folytatott tanulmányok társításával is diplomát szerezhessenek;

* jelentős és aktuális európai kérdések megoldását tűzik ki célul, interdiszciplináris megközelítésben, a releváns szereplők közötti együttműködésre alapozva (hallgatók/oktatók–kutatók/társadalom).Az InclusU Európai Egyetem rendelkezik ezzel az összetett profillal, egyesítve az Európai Unió északi, déli, keleti és nyugati részében, a fővárosokban, a határvárosokban és a fejlettebb vagy kevésbé fejlett térségekben működő nagy hagyományú vagy újabb alapítású egyetemeket.

A szövetség által felvállalt értékek, az európai egyetemek létrehozására irányuló kezdeményezés szellemisége jegyében, a következők: Inclusiveness (maximálisan értékesítendő a humán erőforrást), Civic-mindedness (támogatandó olyan aktív állampolgárok képzését, akik hozzájárulnak majd egy tudásalapú társadalom létrejöttéhez, a fenntarthatóság és a felelősségteljes zöld politikák jegyében), Openness (állandó kapcsolatban lenni a társadalommal), valamint Quality (kiválóságra törekedve a kutatásban, az oktatásban és a társadalommal kialakított viszonyban, ezzel hatva a másik három alapértékre is).

 „Az InclusU egy jól körvonalazott egyetemi szövetség, amelyet az Európai Egyetem pályázat sikerre vitele érdekében hoztunk létre, akár az ez évi, akár az elkövetkező években megnyíló pályázati lehetőségekre gondolva. Végső soron azonban ez a projekt akkor is sikeresnek tekinthető, ha nem sikerül rá pénzügyi támogatást nyerni, hiszen hozzájárul a BBTE nemzetköziesítéséhez. Adott helyzetekben az akadémiai elképzelésnek és elköteleződésnek túl kell lépnie a pénzügyi érdekeken” – nyilatkozta a BBTE rektora, dr. Ioan-Aurel Pop akadémikus, egyetemi tanár.

Dr. Daniel David egyetemi tanár, a BBTE kutatásért, versenyképességért, kiválóságért, valamint a tudományos kiadványokért felelős rektorhelyettese ezzel kapcsolatban így nyilatkozott: „Története során a BBTE egy nemzetközi rangú (world-class) kiváló egyetemi profil megvalósítása mellett köteleződött el, amelyet saját egyetemi chartájában is vállalt. Egy ilyen típusú egyetem korszerű tudást hoz létre (kutatások révén), tudást közvetít (oktatás-tanulás/modern nevelés révén – olyan kutatásalapú képzés keretében megvalósuló humboldti modell szerint, amely aktív állampolgárokat nevel a társadalom számára), és felhasználja az ismereteket (a közösség/társadalom számára innovatív/minőségi tevékenységek révén). 

Egy world-class státusú egyetem megvalósításához két fontos útvonal vezet, amelyek legtöbbször együttesen jellemzik a sikeres egyetemeket. Az első lépés a pénzügyileg és törvényhozói szinten is támogatott egyetemi versenyképesség. A BBTE vállalja ezt a lépést, elsősorban a magiszteri és a doktori képzésben, annak ellenére, hogy maximálisan nem tudja megvalósítani az alulfinanszírozottság és az országos szintű törvényhozói kontextus miatt, amely teljesen kedvezőtlen helyzetet teremt az egyetemi versenyképesség-kiválóság szempontjából. A második lépés az intellektuális teljesítőképesség növelése (pl. intelligencia/kreativitás) az egyetem humánerőforrás- és szociális tőkéjének növelése által, inklúziós mechanizmusok kiépítése révén. A BBTE, az InclusU tagjaként, célul tűzi ki ennek a lépésnek a maximális érvényesítését annak érdekében, hogy elnyerhesse a world-class típusú egyetemi státust. Azt hiszem, hogy a BBTE-nek pragmatikus módon kell élnie ezzel a lehetőséggel, függetlenül attól, hogy erre a sajátos intézkedésre megkapja-e az anyagi támogatást vagy sem.”

A konzorcium hivatalos megalakulására 2019. február 20-án került sor Brüsszelben, ahol a Babeş-Bolyai Tudományegyetemet dr. Daniel David egyetemi tanár, a BBTE kutatásért, versenyképességért, kiválóságért, a tudományos kiadványokért felelős rektorhelyettese, dr. Markó Bálint egyetemi tanár, a kihelyezett tagozatokért, a magyar egyetemekkel való kapcsolattartásért és a minőségbiztosításért felelős magyar tagozatos rektor- helyettes, valamint dr. Sergiu Mişcoiu egyetemi tanár, a Nemzetközi Kapcsolatok Központjának igazgatója képviselte.