2021. október 26., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

a Maros Megyei Tanács nyilvános soros ülésének összehívásáról

MAROS MEGYEI TANÁCS  – ELNÖK


A Maros Megyei Tanács elnöke,

az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése, 179. cikkelye, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, az (5) bekezdés a), a^1) és a^2) pontja, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásaival,


elrendeli:


1. cikkely: (1) Összehívja 2021. szeptember 23-án 13 órára a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános soros ülésre, a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe.

(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.

2. cikkely: A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják az intézmény Facebook-oldalán.

3. cikkely: Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság internetes oldalán, valamint elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, független igazgatóságainak, szolgálatainak és osztályainak.


Péter Ferenc

ELNÖK

Paul Cosma

FŐJEGYZŐA Maros Megyei Tanács elnöke 2021. 09. 17-i 337-es sz. rendeletének melléklete


A Maros Megyei Tanács 2021. szeptember 23-i soros ülésének 

NAPIRENDTERVEZETE


1. Határozattervezet Maros megye 2021. évi általános költségvetésének kiigazításáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


2. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 86/2021. 05. 27. sz. határozatának módosításáról, amely a Maros megyei Ipari Park Rt. 2021. évi bevételi és kiadási költségvetésének kiegészítésére vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


3. Határozattervezet a Románia Iskoláiért program lebonyolítása érdekében a szükséges összegek elosztásáról a közigazgatási-területi egységek számára, a 2021-2022-es tanév szeptember–december közötti időszakára;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


4. Határozattervezet a Marosvásárhely, Trébely utca 7. szám alatti ingatlan átutalásáról Maros megye köztulajdonából a megye magántulajdonába;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


5. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács, a Cristi Vasiliu Egyesület és a Maros Megyei Klinikai Kórház közötti partnerség jóváhagyásáról A Maros Megyei Klinikai Kórház digitalizálása projekt megvalósítása érdekében;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 152/2020. 09. 30. sz. határozatának módosításáról, amely a Központi Fejlesztési Régióügynökség és a Maros megye közigazgatási területi egység közötti partnerségi egyezmény megkötéséről szól, és a 153A és 153 jelzésű, Nagyernye – Nyárádremete – Szováta közötti megyei utak felújítását célzó beruházás szakdokumentációjának előkészítésére vonatkozik. Ezt a „támogatás a központi régió szintjén projektek előkészítésére a 2021–2027-as finanszírozási időszakra a következő területeken: városi mobilitás, városi regenerálás, szórakozóközpontok/turisztikai bázisok (iskolai táborok), turisztikai infrastruktúra és közszolgáltatások, beleértve a turisztikai potenciállal rendelkező műemlékeket, valamint a megyei érdekű közúti infrastruktúra, beleértve a terelőutakat és/vagy bekötőutakat” projekt keretében készítik elő;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


7. Határozattervezet a Transilvania Motor Ring használatára vonatkozó egyes intézkedések jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


8. Határozattervezet a Maros Megyei Területi Közrendészeti Hatóság összetételének módosításáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


9. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 7/2019. sz. utólag módosított határozata 1. és 2. mellékletének módosításáról a megyei tanács szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


10. Határozattervezet a Maros Megyei Múzeum szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének, valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


11. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács képviselőjének kinevezéséről a Maros Megyei Neveléslélektani és Erőforrás Központ keretében az iskola- és szakmai orientációs bizottságba;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


12. Határozattervezet a Maros megyei szintű menetrend szerinti járatokon a megyei közlekedési szolgáltatások szabályozására irányuló egyes intézkedések meghozásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


13. Határozattervezet a „Vasbeton híd javítása a 153-as megyei úton, Alsóbölkény, 7+155 kilométerszelvény” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról;

Indítványozó: Ovidiu Georgescu, a Maros Megyei Tanács alelnöke


14. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.


Péter Ferenc

ELNÖK