2023. december 3., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Vámos települések nemzetközi találkozója Vámosgálfalván

Még a nap is erőteljesebben ragyogott Vámosgálfalva fölött azon az augusztus 26-án, amikor a Kis-Küküllő menti községet határon túli és belföldi vendégsereg, illetve a helyi közösség töltötte meg élettel, vidámsággal. A viszontlátás öröme az együvé tartozás érzésével és a helyiek határtalan vendégszeretetével körítve tette emlé-kezetessé a XIV. alkalommal Erdélyben megszervezett Vámos települések nemzetközi találkozóját.

Fotók: Nagy Tibor

A község Marosvásárhely felőli bejáratánál felállított vámháznál jelképes vámolással indították a változatos programokkal színesített ünnepnapot. A távolról érkezett vendégek ajándékait népviseletbe öltözött fiatalok vették át. Már itt kezdetét vette a vendégsereg kínálgatása a frissen sült, vaníliás porcukortól illatozó fánkkal. A bel- és külföldön egyre nagyobb elismerésnek örvendő hivatásos fúvószenekar, a budapesti Vám- és Pénzügyőr Zenekar felvonulása emelte az esemény színvonalát, a kislányok és egy nagymama rózsaszirmot szórt, akárcsak lánykorában, a magyar hadsereg bevonulásakor. Az ünnepség a nevükben vámos elő- vagy utótagú települések emlékfalának felavatásával vette kezdetét, melynek leleplezésére és a szalagvágásra felsorakoztak a távolról érkezett vendégek: polgármesterek, alpolgármesterek és a helyi, illetve megyei közméltóságok. 


Vámosgálfalva polgármestere, Balog Elemér az egykori vámszedés helyén, a Kis-Küküllő nemrég átadott új hídjának a szomszédságában emelt emlékfal előtt röviden ismertette a községközpont történetét, a fahíd építését és az egykori vámház szerepét, amelynek helyén a község önkormányzata és a helyi tanács által megtervezett emlékfal révén is megelevenedik a múlt. Beszédében hangsúlyozta Vámosgálfalva mindenkori közösségének a múlt iránti tiszteletét és megbecsülését, amit szeretnének továbbadni az utókornak. 


Gálfalva első írásos említése Posessio Galfalwa néven 1302-ből származik. A település egykor a történelmi Magyarország Küküllő vármegyéjének dicsőszentmártoni járásához tartozott, a trianoni békeszerződés aláírásáig pedig Kis-Küküllő vármegyéhez. A falut átszelő Kis-Küküllőn Dániel Elemér egykori földbirtokos építtetett fahidat, hogy a folyó jobb és bal partján élők között a kapcsolattartást megkönnyítse. A magántulajdonban lévő fahíd használatáért a hídon áthaladó idegenektől vámot szedett a vámházban állandó szolgálatot teljesítő vámőr.

Hám László, a Vámos Települések Szövetségének elnöke beszédében kifejtette, a 16 éve alakult szövetség egyik hagyományává vált, hogy a házigazdák olyan emléket állítanak, amely az összetartozást jelképezi. A vámosgálfalvi emlékfal a múltat, a jelent és a jövőt köti össze, biztos alap, amely a szövetséget is erősíti. A szövetség célja a Vámos nevű településeken élő polgárok közötti kapcsolat kialakítása, a települések hagyományainak, kultúrájának megismerése, a tapasztalatok átadása, illetve a települések önkormányzatai közötti segítségnyújtás. E célok elérése, a kapcsolatok ápolása érdekében minden évben megrendezik a Vámos települések találkozóját. A helyszín változik, a találkozó időpontját a rendező önkormányzat határozza meg.

Értékteremtő közösség és vendégszeretet

A Maros Megyei Tanács elnöke, Péter Ferenc Vámosgálfalva fejlődését követendő példának tartja, akárcsak a Vámos Települések Szövetségének létrejöttét, amely szerinte a határokon átnyúló Kárpát-medencei összefogás szép példája. A hasonló események az újabb fejlesztési lehetőségeken való közös gondolkodást, új barátságok kialakulását, illetve egymás kulturális értékeinek megismerése révén az összetartozás érzését erősítik. 


A községközpont sportpályáján felállított színpadon elhangzó köszöntőket a jelenlévők a nap tűző sugaraitól védő hatalmas sátor alól hallgatták, ismerkedtek, szórakoztak, követték a művészi műsorokat. A polgármester megköszönte a vendégeknek és képviselőiknek, többek között Hám Lászlónak, a szövetség elnökének, a dr. Bakai Kristóf Péter, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőr dandártábornokának vezetésével érkezett NAV vezetőségének, dr. Both Hajnalnak, Magyarország csíkszeredai konzuljának, akárcsak a Maros megyei közméltóságoknak, Ciprian Dobre prefektusnak, Péter Ferencnek, a Maros Megyei Tanács elnökének, Csép Éva Andrea parlamenti képviselőnek, Császár Károly szenátornak, a brassói regionális vámigazgatóság vezetőjének és a környékbeli elöljáróknak, hogy időt és fáradságot nem kímélve, jelenlétükkel megtisztelték az ünnepséget, a község lakosságának pedig a részvételt és a fáradhatatlan együttműködést a rendezvény megszervezésében.

A színpadi események sorát a hagyományos gyertyagyújtási ceremónia követte, a települések elöljárói egy-egy egy gyertyát gyújtottak meg, Nemesvámos képviselője pedig átadta Balog Elemér polgármesternek azt a vándorbotot, amelyet egy évig Vámosgálfalván őriznek, és majd átadnak a 15. találkozó házigazdájának. 

Hám László a Vámosok Szövetségének közgyűlésén, a felújított vámosgálfalvi kultúrotthonban vázolta az elkövetkező terveket, mint jelezte, a vámosiak immár rokonként köszönthetik egymást, mivel meggyőződése, hogy a baráti kötelékek lassan rokoni szeretettel társulva fonódnak egyre szorosabbá.


Délután a helyi és meghívott művészegyüttesek szórakoztatták a jelenlévőket, az ünnepséget tűzijátékkal zárták.

A Marosvásárhelytől 30, Dicsőszentmártontól 5 km-re található Vámosgálfalva apraja-nagyja egy emberként vette ki részét az ünnepi előkészületekből, mindenki képessége és anyagi lehetősége szerint járult hozzá az együtt ünneplés emlékezetessé tételéhez, az esemény színvonalának emeléséhez. Ez meglátszott a kifogástalanul előkészített szabadtéri rendezvény minden apró részletén, hogy anyagiakat és időt, energiát nem kímélve szervezték meg a hozzávetőleg hétszáz személy kifogástalan ellátását, a köszöntések pedig két-három nyelven hangzottak el, az egymás mellett élő nemzetiségek tisztelete jegyében. Augusztus negyedik szombatján színes forgatag, kis kirakóvásár, kézművestermékek bemutatója, művészi műsorok fogadták a községközpontba érkezett vendégeket és az ünnepségre látogatókat. Felsorolni lehetetlen a szépszámú önkéntest, a támogatókat, de a több ízben elhangzó köszönet a legapróbb részletekig való megtervezéstől, az előkészületektől a vendégek fogadásáig, kiszolgálásáig mindannyiuknak szólt.


Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató