2023. december 3., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Folytatják a radnóti hőerőmű korszerűsítését

Országos stratégiai fontosságú projekt megvalósítása körvonalazódik Radnóton, remélhetőleg az újabb nekifutással sikerül az új létesítményt időben működésbe hozni. A Romgaz Rt. országos földgázipari vállalat augusztus elején tájékoztatta részvényeseit és befektetőit, hogy a radnóti villamosenergia-termelő ágazat átadta a területet a Duro Felguera Rt. cégcsoportnak a radnóti hőerőmű fejlesztésére, egy új, kombinált ciklusú gázturbinás erőmű építési munkálatainak a folytatásához.

Több mint két év kihagyás után folytatják a radnóti hőerőmű fejlesztését az új, kombinált ciklusú gázturbinás hőerőmű építésével. A beruházási munkálatok megkezdésére vonatkozó rendeletet 2023. augusztus 1-jén adták ki. A radnóti villamosenergia-termelő ágazat a Duro Felguera Rt. vállalkozót bízta meg az objektum félbemaradt építési munkálataival. A beruházás határideje ezúttal 16 hónap, amit szükség esetén meghosszabbíthatnak. 

A Romgaz még 345 millió lejt (kb. 70 millió euró) fizet a hátralévő munkálatokért, amelyek 2020-ra el kellett volna készüljenek, de a Romgaz és a kivitelező közötti nézeteltérések késedelemhez és végül 

a szerződés felbontásához vezettek. Az új szerződés értéke a Romgaz által a Bukaresti Értéktőzsdének küldött információk szerint 344.925.922 lej, ebből 15%-os előleget fizetnek a kivitelezőnek. Mivel állítólag már nem sok munka maradt el, a Romgaz visszatérhetett az egykori építőhöz. Az Energiaügyi Minisztérium által kidolgozott sürgősségi kormányrendelet elfogadásával a megbízó nem köteles új közbeszerzési eljárást kiírni, hanem egy új szerződés alapján folytathatja a munkát a korábbi kivitelezővel, vagy közvetlen tárgyalás útján másik céget bízhat meg a kivitelezéssel, ha az bebizonyítja, hogy képes eleget tenni a feladatnak. Ezt olyan esetekben alkalmazhatják, amikor szerződést bontanak egy olyan beruházásnál, mely több mint 60 százalékban elkészült. A jogszabályt azért módosították, hogy mielőbb sikerüljön befejezni a radnóti erőművet. A 2016-ban indult beruházással a Romgaz a spanyol Duro Felguera cégcsoportot és a hazai Romelectro vállalatokat bízta meg az akkori szerződéssel, melynek értéke 269 millió euró volt, a létesítményt 2019-ben át kellett volna adják. Időközben a Romelectro vállalat fizetésképtelenné vált és csődeljárást jelentett. A Romgaz 2021. június 17-én egyoldalú szerződésbontásról tájékoztatta részvényeseit, az okok között a kivitelezési határidő be nem tartása szerepelt, de idén április 3-án újra megkötötték a szerződést a Duro Felguera Rt. cégcsoporttal a munkálatok befejezésére és a kombinált ciklusú gázturbinás erőmű üzembe helyezésére. 

„2023. augusztus 1-jén, a munkálatok megkezdésére vonatkozó megbízás kiadásával a 430 MW-os radnóti hőerőmű építése, amely a Romgaz és Románia számára stratégiai fontosságú, a projekt megvalósítása körvonalazódik. Folytatjuk a beruházási projektet, és ténylegesen át tudunk lépni az új szerződéses szakaszba, hogy az új létesítményt a lehető leghamarabb üzembe helyezhessük. Figyelemmel kísérjük a munkálatok befejezését célzó szerződés betartását, és továbbra is rendszeresen tájékoztatjuk a tőkepiacot és a befektetőket az előrehaladásról” – hangsúlyozta Răzvan Popescu, a Romgaz vezérigazgatója. 

A radnóti hőerőmű a nemzeti energiarendszer egyik fontos csomópontjában, Erdély közepén, Maros megyében, a Maros folyó partján, Radnót és Kutyfalva között található. Előnye, hogy rendelkezik a működéshez szükséges létesítményekkel: gázellátás a kutyfalvi gázelosztó révén, amely a Transgazhoz tartozik, nyersvíz a munka- és hűtőfolyadék előállításához a Marosból, valamint a magas feszültségű hálózathoz való csatlakozás lehetősége (110/220/400 kV-os nagyfeszültségű villamosenergia-állomás a Transelectrica ügykezelésében) a termelt villamos energia elvezetésére. 

A Romgaz 2013-tól villamosenergia-termelő is

A radnóti hőerőmű 2013-as átvételével a Romgaz a nemzeti energetikai rendszer fontos villamosenergia-termelőjévé vált, mivel a radnóti villamosenergia-termelő ágazat üzemelteti és tartja fenn a radnóti hőerőművet. 

A 800 MW beépített teljesítményű radnóti hőerőművet 1963 és 1967 között helyezték üzembe négy csehszlovák gyártmányú 100 MW-os és két szovjet gyártmányú 200 MW-os egységgel. A klasszikus erőmű jelenlegi hatásfoka 32%.

A radnóti hőerőmű korszerűsítése és fejlesztése az ipari létesítmény műszaki-gazdasági paramétereinek javítása, az üzembiztonság növelése és az ipari kibocsátásokról szóló 2010. évi 75-ös számú európai parlamenti irányelv rendelkezéseinek való megfelelés biztosítása érdekében vált szükségessé és időszerűvé. 

A Romgaz a 2021–2030 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiájának egyik prioritásaként az energiaellátási piacokon elfoglalt pozíciójának a megszilárdítását határozta meg. Ezért döntötték el a tevékenység hatékonyabbá tételét, ezáltal a radnóti hőerőmű hatékonyságát legalább 55%-ra növelő beruházások révén, a környezetvédelmi követelményeknek (NOX- és szén-dioxid-kibocsátás) való megfelelést és az üzembiztonság növelését.

Figyelembe véve a 430 MW-os gázturbinás kombinált ciklusú erőmű építési munkálatait, a gázhálózat, a hűtővízkörforgás és a meglévő nagyfeszültségű elektromos csatlakozások használatát, 2019-ben megszüntették az 1., 2., 3. és 6. csoportot. Jelenleg csak a 4. (100 MW) és az 5. (200 MW) csoport üzemképes. A régi erőmű az új létesítmény üzembe helyezéséig működésben marad. 

A Romgaz Rt. Románia legnagyobb földgázkitermelője és fő földgázszolgáltatója. A vállalatot a bukaresti és a londoni tőzsdén jegyzik. A főrészvényes a román állam 70%-os részesedéssel. A vállalat nagy tapasztalattal rendelkezik a földgázfeltárás és -kitermelés területén, története több mint 100 évre, 1909-re nyúlik vissza. A Romgaz keretében geológiai kutatásokat végeznek új gázmezők feltárása érdekében, metángázt termelnek a vállalat portfóliójába tartozó mezők kiaknázásával, a föld alatt földgázt tárolnak, beavatkozásokat, főjavításokat és speciális műveleteket végeznek a kutakon, valamint professzionális technológiai szállítási szolgáltatásokat nyújtanak. 2013-ban a Romgaz a radnóti hőerőmű beolvasztásával bővítette tevékenységi körét, és így villamosenergia-termelővé és -szolgáltatóvá is vált.

A Romgaz 2016-ban 269 millió euró értékű szerződést írt alá két építővel új, elektromosenergia-termelő erőmű építésére a radnóti hőerőműnél. Az erőművet az eredeti terv szerint már 2019-ben át kellett volna adni, de késlekedtek a kivitelezéssel, emiatt a Romgaznak többletkiadásai keletkeztek, és felmondta a szerződést, bírósági per is körvonalazódott, a felek azonban békés úton szeretnék megoldani a nem teljesített feladataikat.

        Fotó: Nagy Tibor

Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató