2022. január 19., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Jogállamiság

Az Európai Parlament uniós szabályokat vár a bíráló hangok elhallgattatását és megfélemlítését célzó stratégiai perek visszaszorítására. A jelentésben a képviselők egy sor intézkedést javasolnak a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perek (az ún. SLAPP-perek) ellen. 

Ezek rendszerint olyan, gyakran teljesen megalapozatlan, komolytalan vagy eltúlzott és gyakran visszaélésszerű követeléseket megfoga-

lmazó eljárások, amelyek leginkább újságírókat, civil szervezeteket fenyegetnek, céljuk pedig a célba vett személy megfélemlítése, szakmai hiteltelenítése és zaklatása, végső soron pedig az, hogy a bírósági eljárás révén zsarolják és hallgatásra kényszerítsék őket.

A képviselőket aggasztja ezen perek hatása az unió értékeire, a belső piac és az igazságszolgáltatási rendszer működésére. Az állásfoglalás kiemeli, hogy az alperes és 

felperes közti erőviszonyok rendszerint egyenlőtlenek, különösen a hatalom és a pénzügyi források terén. Ez pedig aláássa a tisztességes eljáráshoz fűződő jogot. A képviselők szerint a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perek különösen aggályosak, ha azokat közvetlenül vagy közvetve állami költségvetésből finanszírozzák, és a független médiaorgánumokkal, a független újságírással és a civil társadalommal szembeni egyéb közvetett és közvetlen állami intézkedésekkel kombinálják.

Eddig még egyetlen tagállam sem fogadott el jogszabályt a stratégiai perek ellen

A Parlament sajnálatát fejezi ki, hogy eddig még egyetlen tagállam sem fogadott el jogszabályt a stratégiai perek ellen. Ezért felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot egy intézkedéscsomagra, amely jogszabályokat is magában foglalna, amelyekben szerepeljen: 

• minimumkövetelményeket meghatározó uniós irányelv a stratégiai perek ellen, amelynek egyfelől tartalmaznia kellene az áldozatok védelmét, másfelől viszont meg kellene előznie és büntetnie kellene az ilyen perekkel való visszaélést;

• a rágalmazási ügyekben az alperes szokásos tartózkodási helyén működjenek bíróságok, hogy a felperesek „rágalmazási turizmus” keretében ne választhassák ki a számukra legkedvezőbb fórumot;

• a stratégiai perek bírósági keresetének korai elutasítására vonatkozó szabályok, így ezek a perek objektív kritériumok alapján gyorsan leállíthatók lesznek; a felperes legyen büntethető, ha nem tudja igazolni, hogy keresete miért nem visszaélésszerű;

• közös minimális eljárási biztosítékok bevezetése a kombinált – azaz egyszerre büntető és polgári jogi – stratégiai perekkel szemben, és annak biztosítása, hogy rágalmazás, hamis vádaskodás és becsületsértés ne legyen felhasználható a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekre;

• uniós alap a stratégiai perek áldozatai és családjuk támogatására, valamint bírák és ügyvédek megfelelő képzésére.

***

Az Európai Bizottság október 4-én nyilvános konzultációt indított, amely az újságírók és jogvédők ellen indított visszaélésszerű perek felszámolását célzó kezdeményezéshez járul majd hozzá. A Bizottság várhatóan 2022-ben terjeszti be az európai médiaszabadságról szóló jogszabályt, amelynek célja a média függetlenségének és sokszínűségének biztosítása. (Forrás: az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája)