2023. szeptember 26., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Legfelsőbb Ítélőtábla döntött

Elfogadta Tőkés László fellebbezését

A Legfelsőbb Ítélőtábla elfogadta a Tőkés László állami kitüntetését visszavonó elnöki rendelet megsemmisítése ügyében tett fellebbezést – nyilatkozta marosvásárhelyi közös sajtótájékoztatóján Tőkés László, az EMNT elnöke és Kincses Előd ügyvéd. 

 A Legfelsőbb Ítélőtábla ítélete hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet, és elrendelte az ügy érdemi tárgyalását, melyre október 10-én kerül sor. A felperesek a döntést fél sikerként értékelték, és reményüknek adtak hangot, hogy októberben végérvényesen megnyerik a pert.

A per a történelmi igazság elismertetéséért folyik

Tőkés László szerint a kitüntetés visszavonása annak a történelemhamisításnak a szerves részét képezi, mely a temesvári népfelkelés lejáratását is célozza. Kijelentette: „E mostani per is a történelmi igazság elismertetéséért folyik, s azért, hogy megálljt parancsoljunk annak a magyarellenes folyamatnak, mely 1989 óta is domináns módon érvényesül Romániában. Épp ezért bátran kijelenthetjük: e per legnagyobb tétje a magyarellenes politika leküzdése.” 

Marosvásárhely fekete márciusa után megcsúfolták a jogállamiságot

A sajtótájékoztató után beszélgettünk Kincses Előd ügyvéddel, aki a következőket mondta a Népújságnak:

– Szimbolikus jelentősége van annak, hogy egy ilyen, valóban jogállami ítéletet, amit a bukaresti Legfelsőbb Ítélőtábla meghozott, itt Marosvásárhelyen, a fekete március utáni jogtiprások városában ismertetünk. Fellebbezésünknek helyt adtak, hatályon kívül helyezték a Bukaresti Táblabíróság határozatát, miszerint nem voltak illetékesek felülvizsgálni a Románia Csillaga kitüntetést visszavonó elnöki rendeletet, amelyet a Csillagrend Becsületbíróságának javaslata alapján hozott meg Iohannis elnök.

Marosvásárhely fekete márciusa után megcsúfolták a jogállamiságot, rengeteg magyart és magyar cigányt ítéltek el, semmibe véve azt, hogy jogos önvédelmet gyakoroltak. Egyetlen románt ítéltek el, Sütő András író megnyomorítóját, de ő sem kellett börtönbe vonuljon, még a Csipor Antalt, Gémes Istvánt és Kiss Zoltánt halálra gázoló sofőröket sem vonták felelősségre.

A mostani jogállami sikert ismertetve azt mondom, hogy már másodszor tárgyalta a fellebbezésünket a Legfelsőbb Ítélőtábla és Semmítőszék a 2016-ban kezdődött per során. Az első fellebbezésünknek is helyt adtak, és hatályon kívül helyezték a Bukaresti Táblabíróságnak azt az ítéletét, amelyik szintén elutasította a Tőkés László kitüntetését visszavonó elnöki dekrétum ellen benyújtott keresetünket. Mi a megsemmisítését kértük azzal, hogy megalapozatlan. A Legfelsőbb Ítélőtábla újratárgyalásra visszaküldte az ügyet, utasítva a Táblabíróságot, hogy érdemben vizsgálja meg, a becsületbíróság kitüntetés-visszavonó javaslata törvényes volt-e? 

Nevetséges kibúvó

Ezt a felülvizsgálatot a Bukaresti Táblabíróság megtagadta: rájöttek, ők nem is illetékesek arra, hogy az elnöki kitüntetést visszavonó dekrétumot elbírálják. Azt találták ki, hogy mivel a miniszterelnök ellenjegyezte az elnöki rendeletet, ezáltal az elnök és a parlament közötti ügyben ők nem illetékesek. Tehát Tőkést szándékosan összetévesztették Románia parlamentjével, noha Tőkés László magánszemély. Ez nevetséges kibúvó, amelyet a Legfelsőbb Ítélőtábla a fellebbezési eljárás során elkaszált, és elrendelte az ügy október 10-i érdemi újratárgyalását. 

Biztosra veszem – amennyiben a jogban valamit biztosra lehet venni –, hogy október 10-én azt fogja megállapítani a Legfelsőbb Ítélőtábla, hogy a becsületbíróság határozata abszolút semmis, mert Ecaterina Andronescu és Gabriela Firea azt javasolták, vonják vissza Tőkés Csillagrendjét, utána, mint a becsületbíróság tagjai, elbírálták a saját kérésüket, elfogadták azt, és javasolták, hogy a kitüntetést az elnök vonja vissza. Ilyen nincs a jogban, hogy egyszerre legyél ügyész és bíró.

A védelemhez való jogot sem tartották tiszteletben

A másik védhetetlen törvénysértés, hogy a védelemhez való jogot sem tartották tiszteletben, nem engedték meg, hogy ellássam régi védencem, Tőkés László ügyvédi képviseletét. A becsületbírósági tárgyaláson azt mondta Mircea Geoană, aki egyébként jogász, hogy ott ülhetek Tőkés mellett, de hallgassak. Erre meg is kérdeztem, látott életében néma ügyvédet? Ezután Tőkéssel együtt felálltunk, és tiltakozásul kivonultunk, mivel a védelemhez való alkotmányos jogunkat, amelyet az Európai Emberjogi Egyezmény is garantál, ennyire semmibe vette a javaslattevő becsületbíróság.

Törvénysértő elnöki dekrétum

Az elnöki dekrétum azért is törvénysértő, mert semmibe veszi az alkotmányt, hiszen Románia alkotmányának az első szakasza kimondja: a forradalom ideáljait tiszteletben kell tartani. Tehát a Tőkés ellen hozott határozat alkotmánysértő is. Ráadásul a törvény szerint abban az esetben lehet visszavonni a becsületrendet, ha tetteivel méltatlanná válik erre a kitüntetett. Tőkés Lászlót pedig egy nyilatkozata miatt fosztották meg a kitüntetéstől. Ez a véleménynyilvánítás szabadságát is sérti, ráadásul a Tusványoson tett nyilatkozatot pontatlanul fordították le. Védhatalmi státust kért Erdélyre úgy, ahogy Dél-Tirolban Ausztria és Olaszország tette. Egy államelnök különbséget kellene tegyen a duma és a tett között!

***

Tőkés László a Ceauşescu-diktatúra bukásához vezető 1989-es temesvári forradalom kirobbantásában játszott szerepéért kapta meg Traian Băsescu államfőtől a Románia Csillaga Érdemrend lovagi fokozatát a forradalom huszadik évfordulóján. Ezt a kitüntetést azonban Klaus Iohannis 2016 márciusában visszavonta. 


Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató