2022. május 25., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Nicolae-Ionel Ciucă kormányfő elnökletével

December 28-án került sor a fenntartható fejlődés tárcaközi bizottságának ülésére Nicolae-Ionel Ciucă kormányfő elnökletével, a kormány tagjainak részvételével.


Fotó: RMDSZ„A kormány felelőssége minden olyan intézkedés végrehajtása, amely biztosítja a mostani és a következő generációk jólétét és a fenntartható fejlődéshez szükséges rendszert. Paradigmaváltásra, új mentalitásra van szükség a társadalomban. Nem beszélhetünk helyreállításról és alkalmazkodásról fenntartható fejlesztési projektek nélkül, ezért nagyon fontos, hogy a stratégia valós elemekben és konkrét tényekben valósuljon meg” – mondta Nicolae-Ionel Ciucă, Románia miniszterelnöke.

A miniszterelnök arra is rámutatott, hogy a világjárvány bebizonyította: a kihívásoknak csak szolidaritással és törődéssel tudunk megfelelni, és üdvözölte a főosztály azon törekvését, hogy egy működőképes intézményközi hálózatot hozzon létre, figyelembe véve, hogy elismerték Románia regionális központi szerepét az Agenda 2030 népszerűsítésében.

Borbély László államtanácsos a Fenntartható Fejlődés Főosztály koordinátoraként az ülésen kulcsfontosságú dokumentumokat bocsátott szavazásra, mint:

• Románia kormányának 2021. évi jelentése a fenntartható fejlődési célok megvalósításáról 

• Tájékoztató az SNDDR 2030 végrehajtására vonatkozó nemzeti cselekvési terv kidolgozásának jelenlegi szakaszáról

• Tájékoztató a nemzeti körforgásos gazdasági stratégia és a nemzeti hosszú távú épületfelújítási stratégia megvalósítására vonatkozó cselekvés terv kidolgozásának helyzetéről.

„A fenntartható fejlődés tárcaközi bizottságának második ülésére került ma sor. Mindannyian tudjuk, hogy többet kell tennünk az ország polgáraiért, és örülök, hogy Románia fenntartható fejlődési stratégiája alapján megteremtettük a feltételeket, hogy jobb életet biztosítsunk a jövő generációinak. A ma bemutatott, a fenntartható fejlődési célok megvalósításáról szóló jelentés tükrözi a főosztály megalakulása óta végzett munkát: sikerült erős jogi és intézményközi keretet kialakítanunk a 2030-ig tartó Agenda végrehajtásának koordinálására, véglegesítettük az akciótervet és kidolgoztuk a fenntartható fejlődéssel foglalkozó szakemberek képzését megalapozó szakmai szabványt. Nemzetközi szinten az Egyesült Nemzetek Szervezete a közelmúltban díjazta tevékenységünket a közszolgálati innovációért és kiválóságért. Biztosíthatom önöket, hogy lépéseink olyan konkrét cselekvésekre irányulnak, amelyek segítségével megvalósíthatjuk a kitűzött hosszú távú célokat” – mondta Borbély László államtanácsos, a Fenntartható Fejlődés Főosztály koordinátora.

A fenntartható fejlődés tárcaközi bizottsága egy 2019-ben létrehozott intézményközi testület, amelynek tagjai a mindenkori kormánytagok. 

A kormánynak a fenntartható fejlődési célok megvalósításáról szóló, a bizottsági ülésen elfogadott jelentését bemutatják a parlamentnek. (A Fenntartható Fejlődés Főosztály közleménye)