2022. november 27., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) sajtóközleményben értesíti a gazdálkodókat, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR) 2011. évi 67-es számú rendeletével módosította a 2008. évi 246-os számú rendeletét, amely a hátrányos helyzetű, rossz termőképességű területeken gazdálkodók területalapú és környezetvédelmi termesztési támogatásaira vonatkozik.
           A rendeletben pontosan megjelölték a használatban lévő területekről azokat a bizonyító dokumentumokat, amelyeket a gazdák be kell nyújtsanak a 2011-es évre vonatkozó területalapú támogatások igénylésekor. Ezek: birtoklevél vagy a területről más tulajdonjogot bizonyító dokumentumok; haszonbérleti szerződés; koncesszióba adási szerződés; részesedési szerződés; bérleti szerződés; haszonkölcsön-szerződés, valamint a polgármesteri hivatal bizonylata miszerint a területek be vannak jegyezve a gazdasági lajstromba.
           Azok a helyi tanácsok, amelyek állandó jellegű gyepterületekkel (rétekkel) rendelkeznek és területalapú támogatást igényelnek, a típuskérvényeket a mezőgazdasági minisztérium 2011. évi 45-ös számú rendelete alapján kell kitöltetniük és benyújtaniuk az APIA-központokhoz, mellékelve a következő igazoló dokumentumokat: a) a rétek karbantartására és feljavítására vonatkozó műszaki terv, b) jegyzőkönyvek a műszaki tervben szereplő munkálatok elvégzésének átvételéről, c) felvezetés a gazdasági lajstrom szerint: az adminisztratív egység által használt összterület használati kategóriánként; az egység tulajdonában lévő nem termelésre használt mezőgazdasági területek; a legelésre kijelölt területek, amelyeket a magán és jogi személyiségű, haszonbérleti szerződéssel rendelkező állattenyésztők használnak; a polgármesteri hivatal tulajdonában lévő állatállomány létszáma; a területi adminisztratív egységek tulajdonában lévő rétek összterülete; a területi adminisztratív egységek tulajdonában lévő állatállomány létszáma, és a használt legelőterületek.
          Az igénylők a rendelettel kapcsolatosan bővebb felvilágosításhoz juthatnak az APIA megyei központjánál és a területi kirendeltségeknél.