2020. november 26., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A környezetvédelmi engedély felújítása évente

A könnyítések helyett újabb bürokratikus intézkedéssel terhelik a környezetvédelmi hatóságokat és a gazdasági egységeket, vállalkozókat. A környezetvédelmi minisztérium legújabb rendelete szerint ugyanis évente kell láttamoztatni a környezetvédelmi engedélyt. Az engedély egyéves határideje lejárta előtt legkevesebb két hónappal be kell nyújtani a kérelmet, ellenkező esetben a késedelmi napokra a tevékenységet felfüggeszthetik.

Fotó: Szer Pálosy Piroska


Ezzel az újabb intézkedéssel a környezetvédelmi hatóságot és a gazdasági egységeket egyaránt többletmunkával, időveszteséggel és pluszkiadással terhelik, miközben a médiából a koronavírus-járvány hatásainak az enyhítéséről hangzanak el ígérgetések. Maros megyében egyelőre 1950 környezetvédelmi engedélyt tartanak nyilván, évente ennyi iratcsomót kell tanulmányozni és terepszemlét tartani a hatóság maréknyi alkalmazottjának. Hogy ez miként kivitelezhető, az majd kiderül…

Míg 2009-ben tíz évig, 2013-ban öt évig érvényes környezetvédelmi engedélyeket bocsátottak ki, majd bevezették az éves láttamozási kötelezettséget, amit utólag alkotmányellenesnek találtak. 2019-ben negyvenöt napig szünetelt az engedélyek kibocsátása, mert nem volt életképes határozat, november végén aztán eldöntötték, hogy alkotmánysértés ide vagy oda, olyan törvényrendeletet hoznak, amellyel bevezethetik az éves láttamozást, a rendelet kihirdetésével pedig ez év június 11-éig vártak. 

A Maros Megyei Környezetvédelmi Felügyelőség engedélyezési osztályvezetője elmondta, az új rendelet szerint az évi láttamozást minisztériumi szinten azzal magyarázzák, hogy ezáltal a helyszínen ellenőrzik a gazdasági és ipari termelőegységeket, szállodákat, éttermeket, panziókat, pékségeket, állattenyésztő farmokat, kereskedelmi egységeket, nagyáruházakat, autómosókat, szemétlerakókat, begyűjtőpontokat, víz- és energiaszolgáltatókat, vegyipari kombinátokat, kő- és homokkitermelést stb., hogy ugyanolyan körülmények között végzik-e a tevékenységet, vagy időközben változtatásokat eszközöltek, amelyek révén módosulhatnak a működési feltételek.

Az osztályvezető elmondta, azon gazdasági és kereskedelmi egységek számára, amelyek működése környezetvédelmi engedély kiváltásához vagy egységes környezethasználati engedélyhez van kötve (például a vegyi kombinát), ezután évente kell láttamoztatni az engedélyt. Az engedély felújításához pedig minden alkalommal össze kell állítani az iratcsomót, és ki kell fizetni a díjat. Az évi láttamozásról szóló 2020. 05. 27-i rendelet június 11-én jelent meg a 495-ös számú Hivatalos Közlönyben, és a megjelenéstől számított 30 napon belül, tehát július 11-én lép érvénybe.

Amint a hatóság munkatársa hangsúlyozta, az évi láttamozást legtöbb 90 és legkevesebb 60 nappal azelőtt kell igényelni, mielőtt a környezetvédelmi engedély egyéves határideje napra pontosan lejárna, ezért az érdekelteket arra inti, hogy ellenőrizzék az engedélyük kibocsátásának időpontját, mert amennyiben nem naprakész, mivel késve adták be a kérelmet, az a tevékenységük felfüggesztését eredményezheti. Ha például a hatvan napot meghaladva, tíz nappal később kérik a láttamozást, elfogadják ugyan a kérelmet, de írásos figyelmeztetést küldenek a határidő betartásának átlépése miatt, és tíz napra felfüggesztik a működési engedélyt. Ezzel egy időben értesítik a környezetvédelmi őrséget is, és ha engedély nélkül folytatják a tevékenységet, bírságra számíthatnak. Amint a büntetőnapok száma lejárt, újrakezdhetik a tevékenységet. 

A szeptemberben kiváltott engedélyek már megújíthatók

Abban az esetben, ha év közben módosították az engedélyezést, a láttamozás határidejét az első kibocsátott környezetvédelmi engedély dátumától számítják. Azok, akik például tavaly szeptember 8-án vagy azt követően szerezték meg a környezetvédelmi engedélyt, máris leadhatják az iratcsomót láttamozásra, annál is inkább, mert ha lesz elegendő kapacitásuk, az ügynökség munkatársainak helyszíni terepszemléje nyomán juthatnak hozzá az egy évig érvényes működési pecséthez.

Az iratcsomónak tartalmaznia kell a kérvényt, amelynek formanyomtatványa letölthető az ügynökség http://apmms.anpm.ro honlapjáról, az éves környezetvédelmi jelentést, a kérésben meg kell jelölni az iktatószámot és az engedélyezési kérelem benyújtásának dátumát. Az, aki online nyújtotta be a jelentést, a rendszerbe való feltöltés időpontját kell megadja. Saját felelősségvállalási nyilatkozatot kell írni arról, hogy az engedély kibocsátási feltételeinek megfelelő tevékenységet folytatnak, nem történt olyan alapvető módosítás, amely az engedélyeztetés feltételein változtatna. Míg az előző években ingyenes volt, az új szabályozás nyomán a környezetvédelmi engedély díja 100 lej, az integrált környezetvédelmi engedélyé 300 lej, az összegeket a Maros Megyei Környezetvédelmi Felügyelőség (APM Mureş) RO55TREZ4765032XXX000363 bankszámlájára, a 4436909-es adószámra kell befizetni. A július 11-étől érvénybe lépő rendelet sok fejtörést okozhat majd az ügynökség alkalmazottainak, mivel az iratcsomók tanulmányozásán kívül helyszíni ellenőrzéseket követően újítják meg az engedélyeket, erre azonban tudomásunk szerint egyelőre nincs elegendő személyzet.

Újabb teher és macera

– Mennyi időre volt szükségük a környezetvédelmi engedély megszerzéséhez, és mit jelent egy kisvállalkozónak az évente ismétlődő engedélyfelújítás? – kérdeztük egy marosvásárhelyi autómosó tulajdonosától.

– Az engedélyezendő tevékenységek környezeti hatásvizsgálatához nagyon sok dokumentumot kellett beszerezni, a szolgáltatók jóváhagyásától – a szennyvízhálózat szolgáltatójától a telefonszolgáltatóig – a szomszédok beleegyezéséig, ami annak idején rengeteg elvesztegetett időt, utánajárást jelentett, nem beszélve az eszközölt beruházásokról. Annak reményében, hogy pár évig nem lesz gond a megszerzett engedéllyel, a legkorszerűbb német gyártmányú medencét szereztük be vízszűrő berendezéssel, hogy minden követelménynek megfeleljen a létesítmény. Az, hogy most évente naptár szerint számon kell tartani a környezetvédelmi engedély megújítását, újabb terhet ró a vállalkozókra, mert a dokumentáció leadásának a határidejét átlépve felfüggeszthetik a tevékenységünket. A kérvény kitöltéséhez is számtalan információ szükséges, mivel nem egy egyszerű kérvényről van szó. A törvényhozóknak valószínűleg fogalmuk sincs arról, vagy csak egyszerűen nem érdekli őket, hogy akár egyetlen nap kiesés is mekkora anyagi veszteséget jelenthet egy vállalkozónak a koronavírus-járvány idején elrendelt sürgősségi és készenléti állapotok hónapjainak jövedelemkiesése után.