2020. szeptember 21., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Szakképző központ nyílik Marosvásárhelyen

Október 24–25-én a Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem I-tech Maros címmel műhelymunkát tart az egyetem Dózsa György utca 250. szám alatti technológiai központjában, amelyet ezúttal avatnak fel. A központról az egyetem vezetőjével, Csegzi Sándorral beszélgettünk. 

 – Sokan kifogásolják, hogy az oktatási intézmény neve eltúlozza mindazt, amit takar. 

 – Többször is hangsúlyoztam, hogy amit ma marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetemnek nevezünk, az az 1963-ban alakult egykori népi egyetem jogutódja, nem a megyei tanács által működtetett (és a jelenlegi Apolló-házban székelő) népfőiskola. A mostani intézmény 1993-tól az önkormányzat fennhatósága alatt működik. Tulajdonképpen, folytatva a hagyományt, arra törekszünk, hogy a szakmai képzést, rugalmasan követve a gazdaságfejlődést, a munkaerőpiac igényeihez igazítsuk. Szükség van az állami oktatási rendszer mellett egy rugalmasabb struktúrára is, ami kiegészíti az államit úgy, hogy a képzésekhez biztosítja a megfelelő szakmai és anyagi (felszereltségi) hátteret. Szakképzett oktatókkal olyan akkreditált kurzusokat tartunk, amelyekre mind az oktatásügyi, mind a munkaügyi minisztérium által elfogadott diplomát adunk a tanfolyamot befejezőknek. A duális képzési rendszert szeretnénk erősíteni, mivel kapcsolatban állunk a vállalkozókkal, idejében reagálhatunk a munkaerőigényekre. Úgy hirdetjük meg a tanfolyamokat, hogy munkahelyet is tudunk ajánlani. A 720 órás kurzust három-öt hónap alatt meg tudjuk tartani. Ha kell, hétvégeken is oktatunk, hogy az érdeklődő minél előbb elfoglalja a helyét az általa tanult szakmában. 

  Fotó: Nagy Tibor


 – Technológiai központot nyitnak, ahová elsősorban a műszaki szakmák iránt érdeklődőket várják. Miért ezt az oldalt erősítik? 

 – Azért, mert tapasztalataink szerint ezen a téren van a legnagyobb hiány az állami oktatásban, mert nincs megfelelő infrastruktúra. A műszaki központ megnyitásával tulajdonképpen rehabilitálunk egy sok éve bezárt helyszínt, az egykori vegyipari líceum használaton kívül helyezett műhelyeit. Nem helyettesítünk senkit, és nem jelentünk konkurenciát más iskoláknak, csak kiegészítjük a marosvásárhelyi technológiai líceumok szakoktatási kínálatát. Korábban, a helyi tanács jóváhagyásával, a polgármesteri hivatallal közösen pályázati támogatással négy iskola műhelyét korszerűsítettük, amire továbbra is van igény. A cégek és az önkormányzat segítségével lehetőséget adunk ennek a továbbgondolására. 

 – Konkrétan mit kínálnak az érdeklődőknek?

 – Azzal egészítjük ki a már említett állami oktatási rendszerben levő iskolák kínálatát, hogy lehetőséget biztosítunk a tizenéves diákoknak, hogy fedezzék fel a műszaki szakmákban hasznosítható tehetségüket. Tulajdonképpen az alkotókészséget erősítjük. Gyakorlatilag arról van szó, hogy felújítottuk a kémiai líceum volt műhelyét. Az épületet az önkormányzat újította fel és alakíttatta át, pályázati és  cégek támogatásával műhelyeket rendeztünk be négy szakterületen. Az egyik egy autóvillamossági és autószerelő, a másik a (CNC) számítógép-vezérlésű fémforgácsoló műhely, ahol megjelenik a robotika és az automatizálás, és lesz egy hegesztő- és lakatosműhely. Végül, de nem utolsósorban berendezünk egy ún. smart home (okosház) laboratóriumot is, ahol a korszerű hűtés-fűtés, az elektromos, valamint internet vezérelte épületgépészeti rendszerek kiépítését, működtetését sajátíthatják el az érdeklődők. 

 – A célközönség…?

 – Amint említettem, a középiskolás diákok, de nem csak, hiszen felnőttszakoktatást, továbbképzést, átképzést is biztosítunk. Erre talán a legkonkrétabb példa az utóbbi műhely, ahol egy villanyszerelő megismerheti azokat az eljárásokat, amivel automatizálhatók a korszerű lakások épületgépészeti rendszerei. Ugyanakkor, együttműködve a hasonló mannheimi oktatóközponttal, a középiskolákban tanító mestereknek, mérnököknek szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy egy-egy adott szakterületen megismerjék az újdonságokat. Nem mindenik iskolát szerelhetünk fel ezekkel az elég drága gépekkel, ezért van szükség arra, hogy egy ilyen központban lehetővé tegyük a képzést bárki számára. Várjuk azokat a fiatalokat is, akik új termékeket akarnak előállítani, a prototípus kidolgozásához szakmai, műszaki hátteret ajánlunk. 

 – Szó volt a középiskolai oktatásról, de a kutatásban leginkább az egyetemek érdekeltek. Milyen mértékben kapcsolódhatnak be hosszú távon az új központ működtetésébe az egyetemek?

 – A központ megnyitóján jelen lesznek a Kolozsvári Műszaki Egyetem automatizálás szakának, a Sapientia EMTE és a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem képviselői is, akik előadást tartanak. Elsősorban azt szeretnénk megmutatni a fiataloknak, hogy műszaki téren van lehetőség a folyamatos képzésre, ha úgy tetszik, az első osztálytól az egyetemen át a munkahelyig. Azt is a tudomásukra kell hozni, hogy itthon ugyanolyan körülmények között dolgozhatnak, mint bármely más nyugati országban. Igaz, hogy a jövedelem terén eltérnek a lehetőségek, de mégis saját kulturális környezetükben, a család mellett, itthon maradhatnak megfelelő anyagi körülmények között, civilizált munkahelyen. Az esemény alkalom arra, hogy felhívjuk a figyelmet mindezekre. A Kulturális és Tudományegyetem tulajdonképpen integrátori szerepet próbál felvállalni. Jelen lesznek az egyetemek standokkal, a felsőfokú oktatási intézmények tanárai, diákjai is használhatják a felszerelést, közös programokat szervezünk a legújabb technológia elsajátítására. Kiállító-, bemutatkozó felületet biztosítunk a marosvásárhelyi műszaki szakközépiskoláknak is. Nem tömegmozgalmat akarunk. A középiskolák igazgatói ismerik azokat a diákokat, akiket valóban érdekel ez a szakterület. Autóbuszt bocsátottunk a rendelkezésükre, amivel a helyszínre és visszaszállítjuk őket az esemény ideje alatt. Több mint 20 cég jelezte részvételét, amelyek élen járnak az említett műhelyekben bemutatandó szakterületeken. Október 24-én, csütörtökön 10 órától lesz a hivatalos megnyitó, ezután bemutatkoznak az egyetemek, és megnyílnak a műhelyek, ahol folyamatosan, interaktívan be lehet kapcsolódni az ott zajló tevé- kenységekbe. 

 – Mi a következő cél? 

 – Országos képzőközponttá szeretnénk válni. Egyelőre elindulunk, és reméljük, jó úton haladunk, hogy újra komoly alapokra helyezzük a műszaki oktatást Marosvásárhelyen.