2020. október 30., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az új helyi tanácsok megalakulásáról

Az 2019-től érvényes új közigazgatási törvény alapján a helyhatósági választások után legtöbb 60 nappal meg kell alakulniuk az új tanácsoknak. A törvény szerint a helyi tanácsosok mandátumát 25, míg a polgármesterekét 20 napon belül bírósági végzéssel érvényesítik – tájékoztatott Nagy Zsigmond alprefektus. 

Hasonlóképpen járnak el a megyei tanácselnök, illetve a megyei tanács esetében is, azzal a különbséggel, hogy az ő mandátumukat a törvényszék érvényesíti. A bírósági végzéseket azonnal közlik a polgármesteri hivatalok jegyzőivel és átküldik a prefektúrára is. A főispán öt napon belül kell összehívja a helyi tanácsok és a megyei tanács alakuló ülését. A tanács jogilag úgy is megalakulhat, hogy a mandátumot szerzett tagok – a tanácsok létszámától függően – legkevesebb fele plusz egy tanácsos leteszi az esküt. Elméletileg az ugyanarra a napra összehívott alakuló ülésen teszi le az esküt a megválasztott polgármester is. Azért csupán elméletileg, mert az esetleges óvások miatt ezek a határidők eltolódhatnak. Az alakuló ülést követően a prefektus három napon belül kibocsát egy rendelkezést, amivel elfogadja, megállapítja, hogy a tanács törvényesen megalakult. 

Az alakuló üléseket a törvény szerint az önkormányzatok székhelyén kell megtartani, az idén pedig a szigorú egészségvédelmi szabályok szerint kell megszervezni. A zárt helyiségekben csupán a megengedett létszámban vehetnek részt a ceremónián az érintettek. Ez azt jelenti, hogy a beiktatandó polgármesteren és a mandátumot nyert tanácsosokon kívül a polgármesteri hivatalok jegyzőinek, illetve a prefektúra képviselőinek a jelenléte kötelező. Amennyiben – a megengedett létszámig – mások is részt vennének rajta, biztosítani kell az egészségvédelmi szabályok betartását: lázmerés, szájmaszk viselése, kézfertőtlenítés, a teremben pedig a távolságtartás. 

Az alprefektus elmondta, a helyszíntől esetleg abban az esetben lehet eltekinteni, ha nincs megfelelő gyűlésterem a polgármesteri hivatalban, ahol biztosítani lehet az előírt feltételeket, azonban a termet el kell látni a szükséges irodatechnikai felszerelésekkel, berendezésekkel. 

A prefektúrára kedden érkezett meg az első, bíróság által érvényesített mandátum, így várható, hogy a napokban a továbbiak is eljutnak a hivatalba. Tekintettel arra, hogy a prefektúra képviselője kötelezően jelen kell legyen az alakuló üléseken – mivel egyelőre nincs arról rendelkezés, hogy online lehessen megtartani ezeket –, közlik a leszögezett időpontot a polgármesteri hivatalok jegyzőivel, akik azonnal az érintettek tudomására kell hozzák. Online esküt csak abban az esetben tehet le a megválasztott polgármester, megyei tanácselnök vagy megyei, illetve helyi tanácsos, ha az érintett otthoni elkülönítésben vagy karanténban tartózkodik. A folyamatot követően az így törvényesen megalakult tanácsok megkezdhetik működésüket, és a polgármesterek, valamint a megyei tanács elnöke a megbízatását, hozzáfoghat a munkához.