2021. december 6., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az erdőtulajdonosokon segítenének

Bürokratikus akadályokat gördítenek az emberek elé az állami hivatalok, ezért törvénymódosítást kérnek – döntött januárban a Nyárádmente Kistérségi Társuláshoz tartozó tizenhárom közigazgatási egység polgármestere.

A lépést az indokolta, hogy az erdészeti hivatalok akadályozzák az erdőtulajdonosok ügyintézését: miközben a törvény arra kötelezi az embereket, hogy állami vagy magán- erdészetekkel kössenek szerződést erdőterületeik őrzésére, azzal szembesülnek, hogy ha meg is kötnék a szerződést, és fizetnének is érte, szinte lehetetlen megoldani ezt a tulajdonjog tisztázatlansága miatt. Ugyanis az erdészeti hivatalok csak úgy kötnek őrzési és fabélyegzési szerződést, ha a tulajdonos telekkönyvvel vagy hivatalos adásvételi szerződéssel rendelkezik. A szülőktől, nagyszülőktől örökölt területekre csak úgy köthető szerződés, ha az örökösök lefolytatják a hagyatéki tárgyalást, és hivatalosan is tulajdonukba kerül a terület. A gondot legtöbbször az jelenti, hogy a hagyaték és a tulajdonátvitel annyira költséges, hogy a többnyire kisebb erdőparcellák piaci értékét meghaladja, ezért az örökösök nem, vagy csak hosszabb mérlegelés után teszik meg ezt a jogi lépést. Így elméletileg hiába van örökölt erdőtulajdonuk, amíg hivatalos dokumentummal nem tudják bizonyítani a tulajdonjogot, nem termelhetik ki az üzemterv szerint évente nekik járó famennyiséget.

Tizenhárom polgármester írta alá a kérvényt 

Fotó: Gligor Róbert László


Az első lépés megtörtént

Ebben a kérdésben próbálnak jogi könnyítést elérni a nyárádmenti polgármesterek. A Császár Károly szenátornak, Tánczos Barna környezetvédelmi, erdő- és vízügyi miniszternek, valamint a minisztérium főtitkárhelyettesének, Bárczi Győző volt Maros megyei alprefektusnak megküldött kérésükben azt igényelték, hogy az illetékes hatóságok módosítsanak az erdészeti törvényen, hogy a tulajdonjog igazolására elégséges legyen az illetékes polgármesteri hivatalban kiállított igazolás, amely megjelöli az illető erdőparcella azonosító adatait is.

Megkeresésünkre Császár Károly szenátor elmondta: a kérést megkapták, egyeztettek is a miniszterrel, és hamarosan közösen elemzik Bukarestben. A szenátor (aki maga is községi jegyző volt korábban) ismeri a gazdák gondját, tudja, hogy egyes erdészeti hivatalvezetők másként értelmezik a törvény betűit. Ezért meg kell fontolni, hogy törvénymódosítás vagy egyéb jogi eszköz révén lehet a kérdést mindkét félnek megfelelő, megnyugtató módon rendezni.


Társulnak az erdőtulajdonosok

A közös kérvény ötlete Nyárádmagyarós volt polgármesteréé, Kacsó Antalé. A tavaly megválasztott utódja is napirenden van a kérdéssel, hiszen szinte naponta találkoznak ezzel a bekecsalji községben. A magánterületek visszaszolgáltatása óta a lakosság adta-vette a területeket, de a legtöbb eredeti tulajdonos már nem él, a hagyatéki eljárás pedig sokba kerül. Ha valakinek tíz hektár erdeje volna egy tömbben, megérné végigjárni, de a legtöbb gazdának csak néhány tíz áras területe van – mutatott rá a probléma gyökerére Kacsó Lajos. A községben már öt éve nem volt erdőbélyegzés, az emberek rá vannak kényszerülve, hogy szó szerint ellopják a saját fájukat a saját erdejükből, amelyre adót is fizetnek. A községben nincs földgázvezeték, fával fűtenek. Ha viszont valakit elkap a rendőrség egy talicska fával, böntetőjogi eljárást indítanak, és előfordult, hogy nemcsak az erdészeti papírok nélkül szállított fát kobozták el a gazdáktól, hanem a szekeret, láncfűrészt is. Ezért most azon dolgoznak, hogy ezt a kérdést megoldják – hangsúlyozta. Meg is tették az első lépéseket, hogy bejegyeztessenek egy egyesületet, amely a nyárádmagyarósi és torboszlói erdőtulajdonosokat fogja össze. A község harmadik településén, Nyárádselyében van egy hasonló, működő egyesület. Ha a szervezetet bejegyzik, az képviselni tudja a többi tulajdonost, és egy személyként tárgyalhatnak az erdészetekkel. Az elöljáró reményei szerint pár hónapon belül a kérdés rendeződik, addig is felvette a kapcsolatot különböző erdészeti hivatalokkal. A községben nincs magánerdészet, a legközelebbi Makfalván van. A nyárádselyei egyesületnek a makfalvival van szerződése, a községi erdők egy részét a makfalviak felügyelik, más részét a marosvásárhelyi állami erdészet. A makfalvi erdészettel jó az együttműködés, nincs gond, az üzemtervnek megfelelően tűzifához jutnak a gazdák. Ezt kellene megoldani a többiek esetében is – mondta a polgármester.