2021. december 6., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

November 6-án jelent meg a Hivatalos Közlönyben a 236/200-as törvény, amelynek alapján terményalapú támogatásra pályázhatnak a gazdák és a halászok. 

A következő termények értékesítésére lehet pályázni: zöldségek, gyümölcsök, szőlő, gabona, élő haszonállatok, szárnyasok, tej, tojás, méz, termesztett gomba és sörárpa, valamint halgazdaságokban tenyésztett halak. A gazdáknak közvetlenül a piacon kell értékesíteniük, vagy feldolgozó-

egységeknek kell eladniuk a terményt három éven keresztül. Amennyiben felvásárlónak adják át a termést, akkor évi 10.000 euró, ha feldolgozókhoz juttatják el, akkor 20.000 euró támogatásra pályázhatnak. A törvény 2021. január elsejétől lép érvénybe, 2023. december 31-ig. A pénzalapokat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetéséből biztosítják. 

A jogszabály szerint azok a magán- és/vagy jogi személyek, családi vállalkozások, egyéni vállalkozók pályázhatnak, akik mezőgazdasági területtel (vagy vízfelülettel) rendelkeznek, vagy bérelnek ilyeneket, illetve mezőgazdasági jellegű építményük (istálló stb.) van, termelői, halászati engedéllyel rendelkeznek, terményeiket első kézből, igazoltan a piacon (sz.m. nem a napipiacokról van szó) értékesítik. 

A gazdálkodóknak a támogatáshoz szükséges dossziéba a következő dokumentumokat kell csatolniuk: a mezőgazdasági jegyzék alapján kibocsátott igazolást, amelyből kiderül, hogy milyen területen (halgazdaság esetén a tó nagysága) gazdálkodnak, mekkora állatállománnyal, méhcsaláddal rendelkeznek. Továbbá szükséges a napirenden láttamozott termelői (halászati) engedély és egy igazolás, hogy terményeiket első kézből értékesítik (nem viszonteladók). 

A kérvényeket ahhoz a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökséghez (APIA) kell majd benyújtani, amelynek a hatáskörébe tartozik a szóban forgó terület vagy vízfelület. 

A támogatást bankszámlán vagy postai utalvánnyal juttatják el az igénylőhöz. A támogatás egyenértéke lejben 200 euró egy tonna terményért (10.000 tojás) direkt értékesítéskor, a feldolgozókhoz szállított termény esetén ez nem haladhatja meg a 100 eurót tonnánként. Ha egy farmer egy feldolgozónak leszállít 3 tonna paradicsomot, akkor ezért 3×200 eurót kaphat, azaz 600 eurót egy évben. Ha a fogyasztók vásárolják fel a termést, akkor a gazda 3×100 eurót kaphat, azaz egy évben 300 eurót. Szarvasmarha-tenyésztők esetében, ha havonta 30.000 liter tejet adnak el egy tejfeldolgozó üzemnek, akkor 30×12×200 eurót, ez 72.000 euró egy évre; mivel a felső keret 20.000 euró, akkor ezt a maximális értéket utalják át. 

A farmerek nem haladhatják meg a statisztikai hivatal által az előző évre közölt átlagtermést.