2020. június 5., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A tizedik Rotary-gálán

A május 7-i kiválósági gála után, amelyet a marosvásárhelyi Rotary Téka Klub szervezett, a gyakran elmarasztalt mai fiatalokról feltétlenül el kell mondani, hogy szép számban vannak közöttük elismerésre méltó tehetségek. A gálán fellépett zene és képzőművészet szakos diákok előadásukkal, alkotásaikkal tehetségük mellett arról az önként vállalt lelkes, rendszeres, komoly munkáról győzték meg a szervezőket, a zsűrit és a közönséget, ami példaképpé avatja őket. Továbbá arról a színvonalas oktatási tevékenységről is, ami a marosvásásárhelyi tehetséggondozó Művészeti Líceumban zajlik. 

Minden elismerésünk a Rotary Téka Klubnak, amely prof. dr Kikeli Pál kezdeményezésére, jótékonysági tevékenységei között immár tíz éve hangsúlyos szerepet szán a tehetséges zene és képzőművészet szakos növendékek támogatásának. Az idei gálán a rendezvényt megnyitó Varga Imre műépítész, a klub vezetője mondott köszönetet a tanároknak, diákoknak, a zsűri tagjainak, a résztvevőknek és hangsúlyosan a szülőknek is, akik ebben a pénzközpontú világban művészeti pályára irányítják gyermeküket. Ahhoz, hogy teljes értékű emberek legyünk, a munka és a pihenés mellett életünkhöz hozzá kell tartozzék az igény, hogy értő módon meghallgassunk egy szép zeneművet, egy szép verset, rácsodálkozzunk egy értékes festményre. Mindez a művészeti nevelés eredménye. Ha a fellépő diákok közül nem is válik mindenik híres előadóművésszé, személyiségükben nyomot hagy, más emberré teszi őket az esztétkai nevelés során kapott útravaló. 

Fotó:  Bodolai Gyöngyi


A gála hódolat a kultúra, a szülők és a tanárok előtt, főszereplői a tehetséges diákok – fogalmazott Kikeli Pál professzor, amikor bemutatta a képzőművészeti alkotásokat és a zenészek teljesítményét elbíráló zsűrik tagjait.

Elsőnek Bíró Zsuzsanna XII.-es diáklány érzékeny, finom, részletgazdag hárfajátéka ringatta álomvilgba a hallgatóságot Dubois Fantázia című romantikus, játékos művének előadásával, Osváth Hunor zongorakíséretével. Lányokhoz illő hangszernek tartotta a hárfát, ezért választotta, mondta el Nagy Emese tanárnő tehetséges tanítványa. A továbbiakban Mozart-művet játszott fagotton a XI.-es Ferenczi Balázs, aki bevallotta, hogy a klasszikus zene áll közel hozzá, és nagyon szépnek tartja a fagott hangszínét. Ősz Domokos tanítványát László Cristina kísérte zongorán. A zenészcsaládból származó XI.-es Dávid Gergely, aki előadóművésznek készül, és a testvérét szeretné követni, a belga szerző, Ysaye Obsession című színes, virtuóz hegedűművét adta elő Fülöp Alajos kíséretében. A tehetséges ének szakos Mărginean David (XII.o.) Händel Messiás című oratóriumából énekelt egy áriát a témához méltó átéléssel. Curcă Alla tanítványát Lokodi Lehel kísérte. Jakab Sámuel (XI. o.), Szabó Sándor tanítványa Hummel trombitaversenyének első tételét játszotta Badi Andrada zongorakíséretével. Brillírozott Sipos Tamás (XII. o.) hegedűs, Maior Valeriu tanítványa, aki Ravel Tzigane rapszódiáját játszotta nagy közönségsikerrel (őt is Badi Andrada kísérte). Végül a XI.-es Benedek Balázs szaxonfonjátékával nyerte meg a zsűri és a közönség tetszését. Makkai István tanítványát Szigeti Emanuela kísérte.

A Mana Bucur látványművészből és Bandi Kati textilművészből álló zsűri értékelte a 12 képzőművészet szakos diák teljesítményét, és különösen a kiválasztott három nyertes alkotásait, amelyek színes, mozgalmas hátteret jelentettek a fellépő zenészeknek. Elismeréssel szóltak az iskolában folyó munkáról, hangsúlyozták az esztétikai, művészeti nevelés fontosságát, gratuláltak a felkészítő tanároknak (Kolumbán-Kántor Zita, Căpriţă Petre és Mariana Şerban), értékelték továbbá a Rotary Téka Klub kezdeményezését, hogy anyagilag és erkölcsilag is támogatja a tehetséges fiatalokat. A zsűri döntése alapján a képzőművész szakos diákok közül az első hellyel járó értékes pénzjutalmat és oklevelet Nagy-Kaiser Anita XI.-es diáklány nyerte, a második helyezett Tătar Bianca (XI. o.) a harmadik Barát Noémi lett.

A Marosvásárhelyi Filharmóniát vezető Cazan Vasile igazgatóból, dr. Elekes Márta zenei titkárból és Péter Béla koncertmesterből álló zsűri a zenészek közül az első helyet a szaxofonos Benedek Balázsnak, a második díjat a hegedűs Sipos Tamásnak, a harmadikat pedig a hárfán játszó Bíró Zsuzsannának ítélte, értékelve a diákok lelkesedését, akik a mai világ csábításai közepette a négy fal között órákon át kitartóan gyakorolnak, továbbá a felkészítő tanárok munkáját is. 

A nyerteseket szintén értékes pénzjutalommal díjazta a Rotary Téka Klub, továbbá a gálán jelen levő Máltai Szeretetszolgálat képviselői. 

Záróbeszédében Kikeli Pál professzor kiemelte, hogy a sok tehetséges fiatal példakép, „a város másként” üzenetét tolmácsolja, és a Marosvásárhelyi Zenei Napok keretében a filharmónia május 12-i (vasárnapi) hangversenyén tapsolhat nekik a közönség. Megérdemlik.

*

A marosvásárhelyi tehetséggondozó Művészeti Líceumban folyó tevékenység minőségét igazolják az áprilisban Bukarestben tartott tantárgyverseny országos szakaszának eredményei is, amelyen az iskola diákjai négy első, négy második, hat harmadik díjat és négy dicséretet nyertek. 

A dráma szakon Nagy László (XII. B o., Barabási Tivadar tanítványa) első díjat nyert, Nistor Ana Maria (XI. A – Budileanu Rares tanítványa) második lett, Jánosi Orsolya (XI. B – Barabási Tivadar) harmadik díjat kapott. A csoportok között ugyancsak a harmadik helyen végeztek a XII. B osztályosok  Caragiale: Elveszett levél című előadásukkal (Barabási Tivadar). A X. B osztályos Fábián Balázs (Magyari Izabella) dicséretet kapott. 

A képzőművész szakon Kiss Norbert (XII. D – Kolumbán Kántor Zita és Căpriţă Petre tanítványa) első díjat nyert. Nagy-Kaiser Anita (XI. D – Csutak Attila, Căpriţă Petre) dicséretet kapott. 

A középiskolás zenészek két első díjjal tértek haza: a szaxofonos Benedek Balázs (XI. – Makkai István irányító tanár – Szigeti Emanuela kísérő tanár) és a XII.-es fuvolista Pethő Rebeka (Geréd Jolán – Szigeti Emanuela) a legjobbaknak bizonyultak kortásaik közül. Két XII.-es diák, a klarinétos Străulea Darius (Călugăru Călin – Bejan Maria) és az ének szakos Marginean David (Curcă Alla – László Cristina) második lett, a X.-es Magyari Annamária fuvolista (Geréd Jolán – Szigeti Emanuela) harmadik helyen végzett, a XI.-es, fagotton játszó Ferenczi Balázs (Ősz Domokos – László Cristina) és a XII.-es hegedűs Moldovan Tamás (Engel Lehel – László Cristina) dicséretet kapott. 

A nagyokhoz felzárkóznak a III-VIII. osztályosok is. A hetedikes, zongorán játszó Szaniszló Attila (Lakó Judit tanítványa) első helyezést ért el, hárman harmadik díjat kaptak: a hatodikos oboista Bărlean George (Moldovan Lircă Ioan – Demeter Csaba), a hetedikes hegedűs Todoran Iulia Teodora (Maior Valeriu – Badi Andrada) és a nyolcadikos brácsás Muste Thomas (Kardos Margit – Demeter Csaba) – tájékoztattak az iskola igazgatói: Veer Renata Claudia és dr. Ávéd Éva.